Hakuohjeet kursseille

Tarkemmat tiedot kurssille hakemisesta löydät aina kurssikuvauksesta tai ottamalla yhteyttä kurssin järjestäjään.

Näin haet Syöpäjärjestöjen kursseille

Useimmiten voit hakea kursseille yhteisellä kurssihakulomakkeella. Voit joko täyttää sen verkossa ja tulostaa, tai tulostaa ja täyttää käsin. Toimita lomake siihen alueelliseen syöpäyhdistykseen tai potilasjärjestöön, joka kyseisen kurssin järjestää.
Joillekin kursseille voit hakea sähköisellä lomakkeella, jonka linkki löytyy kurssitietojen yhteydestä. Suru-kursseille on oma erillinen hakulomake. Tarkemmat tiedot kurssille hakemisesta löydät aina kurssikuvauksesta tai ottamalla yhteyttä kurssin järjestäjään.
Kaikkien kurssien hakuaika päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkua. Kannattaa kuitenkin kysyä kurssia järjestävältä yhdistykseltä mahdollisuutta päästä mukaan kurssille, vaikka hakuaika olisi jo päättynyt.

Hakulomakkeet

Hyvä tietää

Mitä kurssit maksavat?

Kurssit ovat sinulle maksuttomia. Niihin sisältyy ohjelma, ohjaus sekä mahdollinen majoitus ja ruoka.

Kuka voi hakea kurssille?

Voit hakea kurssille jos olet sairastunut syöpään tai olet sairastuneen läheinen. Jotkut kurssit on tarkoitettu esimerkiksi vain tiettyä syöpää sairastaneille, lapsiperheille tai läheisille. Hakeaksesi sinun ei tarvitse olla syöpäyhdistyksen jäsen ja voit hakea missä päin tahansa Suomea järjestettävälle kurssille.

Lisätietoja kursseista antavat

  • alueelliset syöpäyhdistykset
  • valtakunnalliset potilasyhdistykset
  • sairaaloiden sosiaalityöntekijät, kuntoutusohjaajat ja syöpähoitajat.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta:
Suostumukseesi perustuva henkilötietojen käsittely kurssien yhteydessä

Valintakriteerit kursseille

Kaikkien kurssille hakeneiden hakemukset arvioidaan ja tarkastetaan, että hakija täyttää valintakriteerit.

Kurssien yhteiset valintakriteerit:

  • Hakemuksessasi on riittävät tiedot
  • Kuulut kurssin kohderyhmään (esimerkiksi olet oikean ikäinen, sinulla on syöpädiagnoosi/  syövälle altistava geenivirhe/ olet syöpään sairastuneen läheinen tai menettänyt syöpäsairauden vuoksi läheisesi.)
  • Kykenet sitoutumaan ja osallistumaan kurssin ohjelmaan ja toiminnalliseen sisältöön
  • Et ole aiemmin osallistunut Syöpäjärjestöjen kursseille. Jos tilanteesi on oleellisesti muuttunut (esim. muuttunut syövän tilanne) voidaan sinut valita uudelleen.
  • Sinulla on jokin tarve osallistua kurssille
  • Sinulla on jokin tavoite kurssille osallistumiseen

Lisäksi osallistujien valinnassa huomioidaan asiakkaan terveydellisiä ja sosiaalisia syitä. Mikäli kurssille on hakijoita enemmän kuin paikkoja ja kaikki hakijat täyttävät osallistujien valintakriteerit, painotetaan valinnassa hakijan kuormittavaa elämäntilannetta, yksinäisyyttä ja vähäisiä sosiaalisia tukiverkostoja. Myös taloustilanne ja hakijan sosioekonominen asema otetaan huomioon.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Kurssit

Syöpäjärjestöt tarjoaa paljon erilaisia kursseja, joilla tuetaan kuntoutumistasi.

Lue artikkeli

Vertaistuki

Voit saada vertaistukea sekä kahden kesken tukihenkilön kanssa, että vertaisryhmässä. Vertaistukea on tarjolla sekä kasvokkain että etänä.

Lue artikkeli

Vertaistuki läheiselle

Syöpäjärjestöjen tukihenkilö voi sairastuneen lisäksi olla myös läheisen tukena.

Lue artikkeli