Syövän uskomushoidot

Syövän vaihtoehtohoidoilla tai uskomushoidoilla ei ole virallista määritelmää. Vaihtoehtohoidot ovat hoitoja ja menetelmiä, jotka eivät perustu lääketieteelliseen tietoon ja joiden tehoa tai turvallisuutta ei ole luotettavasti osoitettu.


Syöpään on tarjolla runsaasti vaihtoehtoisia hoitoja

Syöpään on tarjolla runsaasti erilaisia vaihtoehtoisia hoitoja, jotka tavallisimmin ovat luontaistuotekauppojen valmisteita, antioksidantteja, vitamiineja, hivenaineita tai rohdosvalmisteita. Joissakin tapauksissa vaihtoehtohoidot kytkeytyvät rajatietoon ja erilaisiin hengellisiin uskomuksiin.

Suomessa laillisesti myytävien luontaistuotteiden lyhytaikainen käyttö on usein turvallista, jos tuotetta käytetään pakkauksen ohjeiden mukaisesti. Kaikki luontaistuotteet saattavat kuitenkin aiheuttaa yllättäviä ja vakaviakin haittoja, mikäli valmisteita käytetään suurina annoksina, säännöllisesti pitkiä aikoja tai mikäli käytetään ulkomailta tilattuja, tuntemattomia tuotteita. Lisäksi useita luontaistuotteita markkinoidaan laittomasti muun muassa syövän hoitoon.

Luonnosta on löydetty joitakin syöpää hoitavia aineita, mutta niiden tehokas ja turvallinen käyttö edellyttävät vaikuttavien aineiden jalostamista varsinaisiksi puhtaiksi lääkkeiksi.

Sinänsä turvallisetkin luontaistuotteet tai vitamiinit voivat muuttaa hoidossa käytettävien syöpälääkkeiden vaikutuksia tai voimistaa lääkkeiden haittavaikutuksia. Siksi luontaistuotteiden käytöstä pitää kertoa välittömästi hoitavalle lääkärille.

On tärkeää myös muistaa, että syöpätutkimuksiin ja hoitoon hakeutumista ei tule lykätä vaihtoehtohoitokokeilujen takia.

Virallinen syöpähoito ei käytä uskomuslääkinnän hoitoja eikä taudinmäärityksen menetelmiä. Se kuitenkin hyväksyy jotkut hoitomuodot, kuten akupunktiohoidot, joita voidaan käyttää esimerkiksi kivun lievittämiseen.

Vaihtoehtohoitojen kirjo on laaja. Eri aikoina suosioon ovat nousseet eri tuotteet ja vaihtoehtohoitojen muodot. 1980-luvulla pinnalle nousi havupuu-uutejuoma, 1990-luvulla suosittuja olivat muun muassa hainrustovalmisteet, 2000-luvun alussa Noni-mehu. Viime vuosina mm. pakurikääpä, graviola-mehu ja ruokasooda ovat olleet suosiossa syövän uskomushoitoja kannattavien keskuudessa. Lääketieteellisissä tutkimuksissa ei kuitenkaan ole pystytty luotettavasti osoittamaan, että yllämainitut tuotteet parantaisivat syöpää.

On myös hyvä huomata, että vaikka jokin luontaistuote onnistuisi laboratorio-oloissa tuhoamaan yksittäisiä syöpäsoluja, siitä on vielä pitkä matka syöpälääkkeeksi. Lääketieteessä keskeisenä periaatteena on testata tarkasti uudet hoitomuodot vertaamalla niitä käytössä olevaan hyväksyttyyn hoitoon ennen kuin uusi hoito otetaan yleiseen käyttöön. Koeputkessa tehtyjen havaintojen varmistaminen ja turvalliseksi sekä tehokkaaksi osoittaminen vaativat pitkäkestoisia, kliinisiä tutkimuksia.

Erilaisia vaihtoehtohoitojen muotoja

Ruokavaliohoidot

Ruokavaliohoidot ovat yleisimpiä syöpään sairastuneiden käyttämiä uskomushoitoja. Monissa syövän ruokavaliohoidoissa taustalla on oletus siitä, että tietyt ravintoaineet olisivat syöpäsolujen erityisesti tarvitsemia ja näin ollen niitä pitäisi välttää.

Myös ajatus elimistöön kertyvistä tarkemmin määrittelemättömistä ”kuona-aineista” syövän syynä näkyy monien syöpädieettien taustalla. Syövän ruokavaliohoitoja ovat esimerkiksi mehudieetti, hapoton ruokavalio ja raakaruokadieetti. Yksittäisistä ruoka-aineista syövän vastaisesti vaikuttavina on pidetty muun muassa mustikoita ja valkosipulia.

Näyttöä ruokavaliohoidon tehosta syövän hoidossa ei ole. Monen ruokavaliohoidon haittana on syöpäpotilaan liian vähäinen energian saanti. On hyvä muistaa, että vaikka terveellisen ruokavalion avulla ehkäistään sairauksia ja kohennetaan terveyttä, sillä ei lääketieteen mukaan voida parantaa syöpää.

Vitamiininen ja hivenaineiden jättiannokset

Monista tutkimuksista huolimatta ei ole olemassa luotettavaa tutkimustietoa siitä, että joidenkin vitamiinien tai hivenaineiden jättiannokset olisivat tehokkaita syövän hoidossa. Tästä syystä lääketieteen asiantuntijat eivät suosittele vitamiini- tai hivenainevalmisteita niille potilaille, jotka pystyvät syömään monipuolista ravintoa ja saavat siitä tarpeelliset vitamiinit ja hivenaineet.

Vaihtoehtohoidoissa voidaan potilaalle antaa suurten vitamiini- ja hivenaineannosten lisäksi oheishoitoja, joita kutsutaan antioksidanttihoidoiksi. Niiden tuloksellisuudesta ei ole saatu luotettavaa näyttöä.

Homeopatia syövän hoidossa

Homeopatiassa hoidoksi valitaan aineksia, jotka aiheuttaisivat suurina annoksina juuri niitä oireita, joita hoidettavalla potilaalla on. Homeopaattisessa hoidossa näitä annoksia annetaan äärimmäisen pieniä määriä. Homeopatian kannattajat uskovat homeopaattisten hoitojen aktivoivan elimistön paranemisvoimia.

Myös syöpätauteja on yritetty hoitaa homeopatian keinoin, vaikka pelkkää homeopatiaa ei yleensä tarjota juuri syövän hoitoon. Homeopatiasta on tehty paljon tutkimuksia. Tutkimusten perusteella ei ole voitu osoittaa käyttötarkoituksia, joissa homeopatia olisi tehokas. Homeopaattiset tuotteet ovat yleensä hyvin pitkälle laimennettuja, eikä niillä ole suuria haittoja.

Hieronnat ja meditaatio

Hieronta, rentoutumisharjoitukset ja meditaatio voivat parantaa elämänlaatua ja helpottaa hoitoprosessin läpikäymistä, mutta ne eivät pysäytä syövän etenemistä.


Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Syöpää sairastavan ravitsemus

Hyvä ravitsemus on erityisen tärkeää, jos sinulla on syöpä, koska se auttaa sinua pysymään mahdollisimman hyvässä kunnossa.

Lue artikkeli

Itsestä huolehtiminen

Säännöllinen vuorokausirytmi ja ruokarytmi sekä liikunta ovat kiinteästi yhteydessä myös mielenhyvinvointiin. Arkirutiineista huolehtiminen on osa itsestä huolehtimista.

Lue artikkeli