Syöpää sairastaneita henkilöitä, jotka ovat saaneet vertaistukea.

Vertaistuki

Voit saada vertaistukea sekä kahden kesken tukihenkilön kanssa, että vertaisryhmässä. Vertaistukea on tarjolla sekä kasvokkain että etänä.


Syöpäjärjestöjen vertaistuki 

Vertaistukija kuuntelee ja kulkee rinnallasi. Tuen hakijana voit päättää mistä haluat jutella vertaistukijan kanssa ja missä haluat tavata: voitte tavata esimerkiksi sairaalassa, mutta myös vaikkapa kahvilassa tai metsäpolulla.  On mahdollista jutella myös etänä verkossa tai puhelimitse.

Saman kokenut osaa usein parhaiten tukea syövän kanssa elävää ja auttaa häntä jaksamaan arjessa. Syöpäjärjestöjen vertaistukija on itse sairastanut syövän tai hän on sairastuneen läheinen. Parantumatonta syöpää sairastavan tukihenkilöllä ei ole välttämättä omakohtaista kokemusta syövästä, mutta hänellä on halu tukea ja aikaa olla läsnä.


Vertaistukea ryhmissä – kasvokkain tai etänä

Vertaistukitoimintaa tarjoavat Syöpäjärjestöissä alueelliset syöpäyhdistykset ja valtakunnalliset potilasjärjestöt. Ne järjestävät sairastuneille ja läheisille tapaamisia ja erilaisia ryhmiä eri puolilla Suomea sekä kasvokkain että etänä.

Vertaisryhmätoiminnan perustana on avoimuus ja luottamuksellisuus. Ryhmässä jokainen voi halutessaan kertoa omista kokemuksistaan.  Myös aktiivinen kuuntelu on tärkeä osa vertaistukea. Ryhmässä voi saada erilaisia näkökulmia omaan tilanteeseen.

Vertaistukitoiminta perustuu tasavertaisuuteen ja luottamuksellisuuteen, ja vertaistukijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. He eivät ota kantaa syöpähoitoihin tai muihin lääketieteellisiin kysymyksiin.


Tutustu neljään erilaiseen tarinaan vertaistuesta

Syöpään sairastunut tai sairastuneen läheinen – älä jää yksin

Videossa Miki Lökfors kertoo omista kokemuksistaan vertaistuesta.

Videossa Sonya Inger kertoo osallistumisestaan etävertaisryhmään läheisille.

Videossa Eeva Kylä-Paavola rohkaisee hakemaan vertaistukea.

Lue lisää vertaistuesta

Syöpä-lehti | 2020

”Tuntuu hyvältä, kun voin auttaa”

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2022

”Saan takaisin paljon enemmän kuin itse annan”

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2022

On etuoikeus olla tukena toiselle sairastuneelle

Lue artikkeli