Ryhmä ihmisiä joilla siveltimet kädessä

Kurssit

Syöpäjärjestöt tarjoaa paljon erilaisia kursseja, joilla tuetaan hyvinvointiasi ja jaksamistasi. Kursseja järjestetään syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen.


Kursseja monipuolisesti erilaisiin elämäntilanteisiin

Syöpäjärjestöjen kurssien tavoite on auttaa sinua selviytymään syövän aiheuttamasta elämänmuutoksesta. Kurssilta saat tietoa sairaudesta ja sen tuomasta elämänmuutoksesta, saat vinkkejä arjen ja ajatustesi käsittelyyn, löydät työkaluja tukemaan oman hyvinvointiasi sekä kohtaat muita samassa tilanteessa olevia.

Meiltä löydät monenlaisia kursseja. Tarjoamme niin sanottuja avokursseja monilla paikkakunnilla. Niille osallistut kerran viikossa muutaman tunnin ajan, yleensä iltaisin. Avokurssit kestävät tyypillisesti parin kuukauden ajan. Osa kursseista järjestetään puolestaan eri puolilla Suomea kuntoutuskeskuksissa, joissa myös yövytään. Nämä kurssit kestävät 3-5 vuorokautta.
Kursseja voidaan järjestää myös verkossa etänä, jolloin osallistut kurssille kotoa tietokoneen tai muun älylaitteen välityksellä. Kurssi voi olla myös yhdistelmä erilaisia osia, jolloin sitä kutsutaan monimuotokurssiksi.


Kursseja ohjaavat aina terveydenhuoltoalan ammattilaiset yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Joillekin kursseille voit osallistua yksin, toisilla taas on joko läheinen tai koko perhe mukana. Myös läheisille on omia kursseja. Kursseja on tarjolla eri-ikäisille, alle kouluikäisistä eläkeikäisiin. Kursseja järjestetään eri puolilla Suomea ympäri vuoden.
Kurssit ovat maksuttomia. Niihin sisältyy ohjelma sekä mahdollinen majoitus ja ruoka. Voit hakea kurssille asuinpaikasta riippumatta.

 


Löydä sinua kiinnostavat kurssit

Kunkin kurssin kohdalla on kerrottu aika ja paikka sekä kuvailtu lyhyesti kurssin sisältö. Katso kurssitiedot -painikkeesta saat pidemmän kuvauksen kurssista, sen tarkoituksesta ja sisällöstä.

17-22-vuotiaiden VOIMA-viikonloppu 

28.09.2023 – 01.10.2023

VOIMA-viikonloppu on tarkoitettu 17-22 -vuotiaille syöpää sairastaville tai sen yli 10 -vuotiaana sairastaneille nuorille, jotka haluavat käsitellä sairastumiseen liittyviä ajatuksia, kokemuksia sekä vaikutuksia omaan identiteettiin, sosiaalisiin suhteisiin ja arkeen. 

Lue tapahtumasta

Elämää suolistosyövän kanssa tai sen jälkeen -verkkokurssi

28.09.2023 – 07.12.2023

Kurssi tarjoaa tietoa suolistosyövästä, sen hoidoista, syövän sairastamisen jälkivaikutuksista ja niiden kanssa pärjäämisestä sekä mahdollistaa omien voimavarojen vahvistamisen, tiedon ja tuen saamisen sekä liikunnan ilon löytämisen.

Lue tapahtumasta

Gynekologista syöpää sairastavien parikurssi 

30.10.2023 – 03.11.2023

Kurssilla saat tietoa gynekologisen syöpäsairauden ja sen hoidon vaikutuksista elämään sekä voit saada vertaistukea niin potilaiden kuin puolisojen kesken luottamuksellisessa ilmapiirissä. 

Lue tapahtumasta

Kunnon eväät – liikunnallinen ja hyvinvointia tukeva avokuntoutuskurssi   

21.09.2023 – 16.11.2023

Kurssiohjelma painottuu terveellisten elämäntapavalintojen vahvistamiseen.

Lue tapahtumasta

Liikkeellä elämässä – tanssi-liiketerapeuttinen kurssi syöpään sairastuneille 

06.09.2023 – 15.11.2023

Kurssi on sinulle, joka haluat käsitellä liikkeen ja keskustelun avulla ajatuksiasi ja kokemuksiasi.

Lue tapahtumasta

Liikkeellä elämässä – tanssi-liiketerapeuttinen kurssi syöpään sairastuneille 

01.09.2023 – 22.12.2023

Kurssi on suunnattu syöpään sairastuneille, jotka haluavat käsitellä liikkeen ja keskustelun avulla omia ajatuksia ja kokemuksia. 

Lue tapahtumasta

Luonnosta ja vertaistuesta voimaa suruun

28.08.2023 – 31.08.2023

Kurssi on tarkoitettu syöpään menehtyneiden läheisille.

Lue tapahtumasta

Lynchin syndrooman kantajien yksilökurssi

10.11.2023 – 12.11.2023

Tämä kurssi tarjoaa sinulle tietoa Lynchin syndroomasta, sen vaikutuksista eri elämän osa-alueisiin, syöpään sairastumisesta, syövän hoidon ja syöpää ennaltaehkäisevien toimenpiteiden jälkivaikutuksista ja niiden kanssa pärjäämisestä.

Lue tapahtumasta

Melontakurssi syöpään sairastuneille  

07.08.2023 – 11.08.2023

Haluat edistää hyvinvointiasi ja kuntoutumistasi muun muassa liikunnan avulla. Olet kiinnostunut melonnasta ja haluat oppia melomaan.

Lue tapahtumasta

Miesten vuoro

08.09.2023 – 13.09.2023

Kurssilla aktiviteettien ja asiantuntijoiden johdolla miehet voivat puhua syöpään liittyvistä asioista rennosti ja saavat vertaistukea.

Lue tapahtumasta

Naisenergiaa! – Gynekologisen syövän sairastaneille tai sairastaville

12.09.2022 – 16.09.2022

Kurssi tarjoaa tietoa gynekologisesta syövästä, sen hoidoista ja seurannasta, sekä mahdollistaa omien voimavarojen vahvistamisen, tuen saamisen sekä liikunnan ilon löytämisen.

Lue tapahtumasta

Naisenergiaa! –gynekologisen syövän sairastaneiden yksilökurssi 

04.09.2023 – 08.09.2023

Tämä kurssi tarjoaa tietoa gynekologisesta syövästä, sen hoidoista ja seurannasta, sekä mahdollistaa omien voimavarojen vahvistamisen, tuen saamisen sekä liikunnan ilon löytämisen. Paneudumme terveellisen ravinnon ja liikunnan merkitykseen oman toipumisen ja hyvinvoinnin kannalta

Lue tapahtumasta

Naisten yksilökurssi syöpään sairastuneille 

02.10.2023 – 06.10.2023

Sinulle, joka haluat edistää hyvinvointiasi ja kuntoutumistasi muun muassa liikunnan avulla.

Lue tapahtumasta

Palb2, syöpä ja periytyvyys parikurssi 

29.09.2023 – 01.10.2023

Kurssilla asiantuntijoiden johdolla kuullaan uutta tietoa Palb2 sesta.

Lue tapahtumasta

Parantumatonta syöpää sairastavien parikurssi

09.09.2022 – 11.09.2022

Kurssin avulla löytää voimavaroja ja selviytymiskeinoja, joiden avulla voi elää hyvää arkea parantumattomasta sairaudesta huolimatta.

Lue tapahtumasta

Suolistosyöpäpotilaiden yksilökurssi – kuntoutuskeskuskurssi

02.10.2023 – 06.10.2023

Tämä kurssi tarjoaa sinulle tietoa suolistosyövästä, sen hoidoista, syövän sairastamisen jälkivaikutuksista ja niiden kanssa pärjäämisestä sekä mahdollistaa omien voimavarojesi vahvistamisen, tiedon ja tuen saamisen sekä liikunnan ilon löytämisen.

Lue tapahtumasta

Syöpä ruuhkavuosina – selviytymisen avaimet lapsiperheessä

22.09.2029 – 01.12.2029

Kurssilla käsitellään syöpään sairastumisen mukanaan tuomia asioita, jotka koskettavat lapsiperheitä.

Lue tapahtumasta

Syöpä työikäisenä

01.08.2023 – 31.10.2023

Kurssilla osallistujat pääsevät käsittelemään heille tärkeitä teemoja asiantuntija alustusten, vertaiskeskustelun ja erilaisten harjoitusten kautta.

Lue tapahtumasta

Tunnetaitoryhmä 7–12-vuotiaille lapsille, joiden sisarus sairastaa syöpää

08.09.2022 – 27.10.2022

Tavoitteena on lisätä monimenetelmällisesti lapsen tietoisuutta itsestään ja omista tunteistaan sekä tukea tunnetaitojen oppimisessa.

Lue tapahtumasta

Varavoimaa- hyvinvointia tukeva kurssi parantumatonta syöpää sairastaville ja läheisille

04.09.2023 – 07.09.2023

Kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva kurssi. Kurssiohjelma painottuu sairastuneen ja läheisen voimavarojen vahvistamiseen.

Lue tapahtumasta

Verkkokurssi terveille BRCA- geenivirheen kantajille 

02.11.2023 – 16.11.2023

Kurssilla saa tietoa geenivirheen periytyvyydestä ja seurannasta asiantuntijalääkäreiltä ja hoitajilta.

Lue tapahtumasta

Vertaistuesta voimaa suruun-kurssi

04.09.2023 – 07.09.2023

Kurssin tavoitteena on auttaa surevaa, leskeksi jäänyttä jaksamaan elämässä eteenpäin omilla voimavaroillaan ja saada vertaistukea haastavassa elämäntilanteessa

Lue tapahtumasta

VOIMA-viikonloppu 16–20-vuotiaille

29.09.2022 – 02.10.2022

Kurssilla käsitellään sairastumiseen liittyviä ajatuksia, kokemuksia sekä vaikutuksia omaan identiteettiin, sosiaalisiin suhteisiin ja arkeen.

Lue tapahtumasta

Voimavarakurssi parantumatonta syöpää sairastaville ja heidän läheisilleen 

18.09.2023 – 22.09.2023

Tämä kurssi tarjoaa sinulle tietoa parantumattomasta syövästä ja palliatiivisista hoidoista sekä mahdollistaa omien voimavarojesi vahvistamisen ja tuen saamisen.

Lue tapahtumasta

Voimavarakurssi syöpään sairastuneille, palliatiivisessa hoidossa oleville ja heidän läheisilleen

19.09.2022 – 23.09.2022

Kurssi tarjoaa tietoa parantumattomasta syövästä, palliatiivisista hoidoista, sekä mahdollistaa omien voimavarojen vahvistamisen ja tuen saamisen.

Lue tapahtumasta

Yhdessä eteenpäin -perhekurssi  

10.09.2022 – 17.09.2022

Kurssi tukee vanhemmuutta, lapsia ja perheen selviytymistä silloin, kun vanhemman syöpä on osa arkea.

Lue tapahtumasta

Yksilökurssi 18–40-vuotiaille syöpään sairastuneille, viikonloppukurssi 

18.08.2023 – 20.08.2023

Kurssin tavoitteena on saada vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta nuorilta aikuisilta, lisätietoa syöpähoitojen myöhäisvaikutuksista, seksuaalisuudesta ja liikunnasta.

Lue tapahtumasta