Vanhempi mies ja nuorempi nainen penkillä vierekkäin.

Palliatiivinen hoito ja saattohoito

Palliatiivisen hoidon päämäärä on helpottaa oireita ja parantaa sairastuneen elämänlaatua. Hoitoa voidaan antaa sairauden missä tahansa vaiheessa, mutta edenneessä syövässä palliatiivisen hoidon avulla sairastunut voi elää pidempään ja mukavammin, vaikkei syöpää voidakaan parantaa. Vaikka taudin etenemiseen ei enää voida vaikuttaa sen aiheuttamia oireita voidaan hoitaa ja yrittää pitää sairastuneen elämänlaatu mahdollisimman hyvänä.


Palliatiivinen hoito

Palliatiivinen hoito on muutakin kuin kivun ja pahoinvoinnin kurissapitämistä. Hoidoilla voidaan myös vähentää tai päästä eroon oireista. Esimerkiksi sädehoidolla voidaan kutistaa kasvainta, joka ei enää paina ympäröiviä kudoksia tai hermoja ja aiheuta kipua.

Palliatiivinen hoito voi kestää monissa tapauksissa vuosia. Monet syövät ovat kroonistuneet eli niitä ei ole parannettu, mutta ne eivät myöskään etene, tai ainakin pysyvät kurissa lääkityksellä

Päätöksen parantavien hoitojen lopettamisesta ja palliatiivisiin hoitoihin siirtymisestä tekee erikoissairaanhoidon lääkäri.

Viimeisten viikkojen ja päivien hoitoa kutsutaan saattohoidoksi.


Saattohoito

Kuolemaa lähellä olevan sairastuneen hoito eli saattohoito voidaan järjestää hänen kotonaan, terveyskeskuksessa, sairaalassa tai saattohoitokodissa.

Kun saattohoito tapahtuu kotona, omaiset ja ystävät huolehtivat potilaan perustarpeista. Lääketieteellisestä hoidosta vastaa kotisairaanhoito. Potilas saa tarvittaessa kotiinsa apuvälineitä, esimerkiksi sairaalasängyn ja kipupumpun. Kotihoito edellyttää lääkärin ja kotisairaanhoitajien tekemää hoitosuunnitelmaa siitä, mitä erilaisissa tilanteissa tehdään. Kotona voidaan hoitaa hyvin huonokuntoisiakin potilaita.

Kotona tapahtuvaa saattohoitoa voi helpottaa päiväsairaala, jollainen on esimerkiksi Terhokodissa Helsingissä. Potilaalla on mahdollisuus käydä päiväsairaalassa viikoittain tapaamassa toisia potilaita, hoitajia ja lääkäriä. Samalla potilasta hoitavat omaiset tai ystävät saavat levätä.

Jos kotihoito ei ole mahdollista, sairastunut pääsee saattohoitoon osastolle joko terveyskeskukseen, saattohoitokotiin tai sairaalaan. Monet siirtyvät osastohoitoon, kun sairauden oireet pahenevat tai liikkuminen ja peseytyminen kotona käyvät vaikeiksi. Osastohoito on hyvä vaihtoehto myös silloin, kun vaikeasti sairaan potilaan kotihoito on uuvuttanut läheiset.

Tarkkaa ennustetta saattohoidon kestosta ei useinkaan pystytä tekemään. Kehittyneiden hoitojen ansiosta sairastuneen yleiskunto voi pysyä kohtalaisena varsin pitkään, mutta saattaa romahtaa yhtäkkiä, ja kuolema seuraa nopeasti. Kuolema itsessään on usein rauhallinen tapahtuma, johon ei liity mitään pelottavaa.


Luontopolku, joka vie järvelle.

Saattohoitokoti

Saattohoitokoti on hoitopaikka, jonne voi hakeutua lääkärin lähetteellä ja hyvinvointialueen maksusitoumuksella. Saattohoitokoteihin otetaan ensisijaisesti nuorehkoja perheellisiä syöpää sairastavia, koska siellä on hyvät valmiudet kohdata lapsia.

Saattohoitokotiin voi päästä myös ilman lähetettä yksityispotilaana. Saattohoitokodit tarjoavat lisäksi kotisairaanhoidon palveluita.

Suomessa on neljä saattohoitokotia:

  • Terhokoti Helsingissä
  • Karinakoti Turussa
  • Pirkanmaan hoitokoti Tampereella
  • Hoitokoti Koivikko Hämeenlinnassa

Saattohoitokoteihin voi hakeutua eri puolilta Suomea. Tarkempaa tietoa palveluista saa suoraan saattohoitokodeista.

Lue lisää aiheesta

Syöpä-lehti | 2019

Hoito ei lopu, vaan muuttuu saattohoidoksi

Kun syöpäsairas saa kuulla, että parantavat hoidot lopetetaan, se on yleensä valtava sokki.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2020

Saattohoito menee parempaan suuntaan

Vaikka viime aikoina on kuultu huolestuneita uutisia saattohoitokotien ahdingosta, kokenut saattohoitolääkäri Juha Hänninen sanoo, että saattohoito menee parempaan päin.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2022

Vuoden syöpähoitaja toivoo tasavertaista palliatiivista kotihoitoa kaikille

Vuoden syöpähoitaja Magdalena Nyvall-Malm työskentelee kliinisenä erikoissairaanhoitajana Vaasan keskussairaalan palliatiivisella poliklinikalla. Hän on ollut mukana käynnistämässä sairaalan palliatiivisen poliklinikan toimintaa ja selkeyttänyt palliatiivisen hoidon hoitoprosesseja.

Lue artikkeli

Sinua voi myös kiinnostaa:

Krooninen syöpä

Hoitojen kehityttyä tietyistä syövistä on yhä useammin tullut kroonisia eli sairastuneet voivat elää pitkään syövän kanssa.

Lue artikkeli

Kuoleman lähestyessä

Kuolema pelottaa niin sairastunutta itseään kuin läheisiä. Joskus kuolema kuitenkin vapauttaa, kun kipu ja sairaus päättyvät.

Lue artikkeli

Itsestä huolehtiminen

Säännöllinen vuorokausirytmi ja ruokarytmi sekä liikunta ovat kiinteästi yhteydessä myös mielenhyvinvointiin. Arkirutiineista huolehtiminen on osa itsestä huolehtimista.

Lue artikkeli