Nainen ja poika jolla kainalosauvat ulkona. Nainen pojan takana.

Syövän perinnöllisyys

Nykyarvioiden mukaan vain noin yhteen syöpään kymmenestä liittyy perinnöllinen alttius. Vaikka usein puhutaan perinnöllisestä syövästä, syöpä ei periydy, ainoastaan alttius syöpään voi periytyä.


Onko syöpäni perinnöllinen?

  • Useimpiin syöpiin ei liity perittyjä viallisia geenejä.
  • Jos olet perinyt geenivirheen, se lisää riskiäsi sairastua tiettyihin syöpiin. Jotkut geenivirheet tai muutokset geeneissä lisäävät riskiä sairastua useampaan kuin yhteen syöpään.
  • Geenivirhe BRCA1- ja BRCA2-geeneissä lisää riskiä sairastua rintasyöpään, munasarjasyöpään, haimasyöpään ja eturauhassyöpään.

Syöpä on yleinen sairaus, ja lähes jokaisessa suvussa on useita syövän sairastaneita. Tämä ei vielä tarkoita sitä, että suvussa olisi periytyvä alttius sairastua syöpään. Periytyvää alttiutta voi epäillä, jos samalta puolelta sukua useat lähisukulaiset ovat sairastuneet nuorina samaan syöpään.


Miksi periytyvää alttiutta pitäisi tutkia?

Jos geenivirhe löytyy, voidaan näitä henkilöitä seurata nuoresta aikuisiästä asti, jolloin on todennäköistä, että henkilö ei sairastu lainkaan syöpään tai syöpä löydetään varhaisessa vaiheessa ja sen hoito on helpompaa ja ennuste parempi.

Suolistosyövässä voidaan kolonoskopiassa poistaa muutoksia, jotka eivät ole vielä ehtineet kehittyä syöväksi. Perinnöllistä syöpää saatetaan myös hoitaa eri tavoin kun muunlaista syöpää.

Jos sinulta löydetään perinnölliselle syövälle altistava geenivirhe, on hyvä tutkia lähisukulaiset, kuten aikuiset lapset. Geenivirhe ei siirry kaikille suvun jäsenille, joten vasta tutkimuksessa saa tietää onko perinyt geenivirheen vai ei.


Miten tunnistaa perinnöllinen syöpä?

Perinnöllisen syöpäalttiuden voi tunnistaa siitä, että sairastuu syöpään poikkeuksellisen nuorena tai että moni lähisukulainen on sairastunut samaan syöpään.

Syöpää aiheuttavia geenivirheitä on erilaisia. Jotkut harvinaiset geenimuutokset aiheuttavat suuren sairastumisriskin ja jotkut kasvattavat sairastumisriskiä vain kohtalaisesti tai vähän.

Nykyisin tunnetaan geenivirheitä useista geeneistä, jotka lisäävät perinnöllistä syöpäalttiutta, mutta kaikkia näitä geenejä ei vielä tunneta. Monia uusia geenejä tutkitaan parhaillaan.


Löydetäänkö syöpä geenitestillä?

Syöpä ei löydy geenitesteillä, mutta nykyisin geenitutkimuksen avulla voidaan tunnistaa osa syövälle altistavista, perinnöllisistä geenivirheistä.

Yksinkertaista testiä kaikkien perimästään kiinnostuneiden testaamiseksi ei vielä ole. Geenitutkimuksia käytetään vain silloin, kun on selvä näyttö siitä, että perinnöllinen syöpäalttius on mahdollinen.

Jos perinnöllisen syövän riski askarruttaa, sitä voi selvittää Syöpäjärjestöjen periytyvyysneuvonnassa.


Periytyvyysneuvonta 

Jos syövän perinnöllisyys askarruttaa, ota yhteyttä Syöpäjärjestöjen periytyvyysneuvontaan. Periytyvyysneuvontaa saat joko valtakunnallisesta neuvontapalvelusta tai alueellisesta syöpäyhdistyksestä. Periytyvyysneuvontaa antavat siihen koulutetut sairaanhoitajat. Sitä järjestetään sekä kasvokkain että puhelimessa. 

Ota yhteyttä neuvontaan. Jos vaikuttaa siltä, että suvussasi voi olla perinnöllisen syövän riski, saat esitietokaavakkeen täytettäväksi. Sinulta kysytään lähisukulaistesi sairastamista syövistä ja minkä ikäisinä he ovat sairastuneet.  

Tämän jälkeen sovitaan aika, jolloin voit keskustella sairaanhoitajan tekemästä sukupuustasi, joka havainnollistaa perinnöllisen syövän riskiäsi.  Syövän perinnöllisyyteen perehtynyt asiantuntijalääkärimme Minna Pöyhönen arvioi, tarvitsetko jatkotutkimuksia. Mahdolliset jatkotutkimukset tehdään alueesi yliopistollisessa keskussairaalassa.   

Tietosuojailmoitus periytyvyysneuvonnasta (pdf)

Lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä syövän perinnöllisyysneuvonnassa

Perinnölliset syövät

Perinnöllinen rintasyöpä

Noin 10 prosenttia rintasyövistä on nykytiedon mukaan perinnöllisiä. Perinnöllistä rinta- ja munasarjasyöpää aiheuttavista suuren riskin geeneistä tunnetaan parhaiten BRCA1 – ja BRCA2- PALB2-geenit.

Lue artikkeli

Perinnöllinen suolistosyöpä

Paksu- ja peräsuolisyövistä noin 5 prosentissa taustalla on korkean sairastumisriskin aiheuttava periytyvä alttius. Yleisin on Lynchin oireyhtymä

Lue artikkeli

Hedelmällisyyden säilyttäminen

Syöpähoidot voivat vaikuttaa sairastuneen hedelmällisyyteen. Hoitojen aikana hedelmällisyys pyritään turvaamaan, mutta aina se ei ole mahdollista.

Lue artikkeli

Onko sinulla kysyttävää perinnöllisestä syövästä tai kaipaatko vertaistukea?

Sinua voisi myös kiinnostaa

Syöpä-lehti | 2020

Pelkääminen on hukkaan heitettyä aikaa

Jos suvussa esiintyvän syövän periytyvyys huolettaa, asia on helppo selvittää. Ota yhteyttä Syöpäjärjestöjen matalan kynnyksen periytyvyysneuvontaan.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2020

Syövän periytyvyys herättää kysymyksiä

Syöpäjärjestöjen neuvontapalveluihin tulee paljon kysymyksiä syöpäriskin periytyvyydestä.
Kokosimme tähän viisi yleisintä kysymystä ja vastauksemme niihin.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2020

Tieto geenivirheestä voi olla helpotus

Tieto perinnöllisen syöpäalttiuden geenivirheestä voi tuoda kantajalleen helpotuksen ja turvallisuuden tunnetta, koska hänen terveydentilaansa aletaan nyt seurata säännöllisesti.

Lue artikkeli