Syöpähoitojen jälkeen – seuranta 

Hoitojen jälkeen siirryt seurantaan. Syövän sairastanutta seurataan säännöllisin väliajoin. Seuranta vaihtelee syöpätyypin ja syövän levinneisyyden mukaan. Monesti hoitojen jälkeen sairastunutta seurataan jonkin aikaa erikoissairaanhoidossa ja myöhemmin seuranta siirretään perusterveydenhuoltoon.

Seurantaa tarvitaan, jotta havaittaisi hoitojen aiheuttamat haittavaikutukset ja mahdollinen syövän uusiutuminen. Seurannassa myös varmistetaan, että olet toipunut hoidoista hyvin.

Syövän seurantaan kuuluu kliininen tutkimus sekä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia. Tutkimukset vaihtelevat syöpätyypin, levinneisyyden ja syövän hoitosuositusten mukaan.
Lisätutkimuksia tehdään, jos sinulla on oireita. Tämän vuoksi on tärkeää, että kerrot seurantakäynnillä kaikista oireistasi. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, miten olet psyykkisesti toipunut sairaudesta.
Hoitojen jälkeen seurantaan siirtyminen aiheuttaa monissa ahdistusta ja epävarmuutta. Hoitohenkilökunta pyrkii tukemaan sairastunutta ja kertoo, minne hän voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Myös Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelut auttaa.


Kuinka usein seurataan?

Syövän seurannan tiheys vaihtelee taudin mukaan. Tiheitä, 1–3 kuukauden välein tapahtuvia seurantakäyntejä suositellaan vain joissakin aggressiivisissa syövissä.

Syövän uusiutumisen riski pienenee useimmiten sitä mukaa kuin aikaa diagnoosista kuluu. Toisaalta jotkut syövät, kuten rintasyöpä, voivat uusiutua vuosienkin kuluttua. Ei ole yksiselitteistä vastausta siihen, kuinka kauan seurantaa pitäisi jatkaa. Usein sairastunutta seurataan säännöllisesti noin viiden vuoden ajan. Sen jälkeen siirrytään tarpeenmukaiseen seurantaan. Joskus syöpä muuttuu krooniseksi. Tällöin syövän hoito ja seuranta suunnitellaan yksilöllisesti.

Syöpähoidot voivat lisäksi aiheuttaa myöhäishaittoja, kuten suurentaa sydänsairauksien riskiä. Siksi on tärkeää, että sairastuneet saavat terveyspalveluita helposti ja osallistuvat tarjottaviin seulontoihin sekä terveystarkastuksiin.


Sinua voisi myös kiinnostaa

Korjausleikkaukset

Tiettyjen syöpäleikkausten jälkeen voi tarvita korjausleikkausta.

Lue artikkeli

Krooninen syöpä

Hoitojen kehityttyä tietyistä syövistä on yhä useammin tullut kroonisia eli sairastuneet voivat elää pitkään syövän kanssa.

Lue artikkeli

Miten tästä eteenpäin?

Hoitejn päätyttyä saatat kokea putoavasi kuin tyhjän päälle, mutta hsilloin syövästä toipuminen usein vasta alkaa. Tällöin sinulla on enemmän aikaa käsitellä kokemaasi ja omia tunteitasi sekä suunnata kohti tulevaisuutta

Lue artikkeli

Lue seurantavaiheeseen liittyviä artikkeleita

Syöpä-lehti | 2023

Geriatrin arvio voi parantaa ikäihmisen hoitoa

Geriatrisonkologinen ajatusmalli valtaa syöpähoidossa alaa. Kokonaisvaltainen geriatrinen arvio turvaa ikäihmiselle sopivaa syöpähoitoa.

Lue artikkeli
Potilaan tarina | 2017

Työnsin syövän kauas

Niina Räty kannustaa naisia kohdunkaulan syövän seulontaan, vaikka ajatus saattaa olla suunnilleen yhtä innostava kuin käynti hammaslääkärillä.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2020

Sähköisestä seurannasta apua työhön palaajalle

Syöpälääkäreiden tulee olla mukana myös potilaan seurannassa ja työhön paluun suunnittelussa, sanoo lääketieteen tohtori Sanna Iivanainen. Sähköisellä seurannalla lääkärit voisivat antaa kohdennettua tukea sitä tarvitseville.

Lue artikkeli