Syöpäpotilaan kuntoutuminen ja korvaukset

Jos sairaus pitkittyy ja työhön paluu viivästyy, potilas saattaa tarvita kuntoutusta. Kuntoutukseen pääsyn edellytys on kuntoutussuunnitelma, jota tarvitaan etuuksien tai palvelujen hakemisessa.

Lisätietoja voi saada myös oman hoitolaitoksen kuntoutusohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä.

Pääosa kuntoutuspalveluista on maksuttomia. Joistakin palveluista, kuten terapioista ja kuntoutuslaitosjaksoista voidaan periä maksu.

Sairaus saattaa myös aiheuttaa oireita, joihin tarvitaan lääkinnällistä kuntoutusta, esimerkiksi fysio-, puhe- ja psykoterapiaa. Yksityissektorin tarjoamasta terapiasta saa korvauksen Kelan taksan mukaisesti. Sairaalan omat kuntoutusjaksot määräytyvät sairaalamaksujen mukaisesti.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ovat maksuttomia. Syöpään liittyvät yleisimmät apuvälineet ovat peruukki, rintaproteesi ja tukihihat. Niiden hankkimiseen saa maksusitoumuksen omasta hoitolaitoksesta. Kun apuvälineitä on uusittava, maksusitoumusta voi kysyä siitä hoitolaitoksesta, joka vastaa hoidosta ja seurannasta. Jos seurantakäynnit ovat päättyneet, maksusitoumuksen antaa terveyskeskus.

Syöpäpotilaan kuntoutus

Kuntoutuksen ajaksi voi Kelasta hakea kuntoutusrahaa. Sitä maksetaan, jos kuntoutuksen tavoitteena on työelämään pääsy, siellä pysyminen tai sinne paluu. Kuntoutusraha on pääsääntöisesti samansuuruinen kuin tulojen mukaan määräytyvä sairauspäiväraha.

Syöpäjärjestöt tarjoaa kuntoutuskursseja syöpäpotilaille.

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Syöpä-lehti | 2021

Tukihakemusten määrä räjähti

Vähävaraisten syöpäpotilaiden taloudellisen tuen hakemukset Syöpäsäätiölle ovat yli kymmenkertaistuneet, kun vertaa vuotta 2010 vuoteen 2020.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2020

”Yhteiskunta säästää väärissä asioissa”

Munasarjasyöpää sairastava Marjo Sorsa on käynyt läpi useat syöpähoidot ja kokee, että syövän hoitotulokset Suomessa ovat hyvät, mutta kuntoutuksessa säästetään, jolloin moni päätyy turhaan työkyvyttömyyseläkkeelle.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2021

Syöpä vieraana parisuhteessa

Elämässä voi aina tapahtua mitä tahansa, Suvi Laru Parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja muistuttaa. Kannattaa opetella nauttimaan arjen pienistä hetkistä.

Lue artikkeli