Syöpäsanasto

Suomalainen syöpäsanasto sisältää syöpää koskevia käsitteitä, erilaisia tutkimusmenetelmiä ja muita sanoja, jotka tavalla tai toisella liittyvät pahanlaatuisiin kasvaimiin tai niiden hoitoon.

Abdomen
Vatsa.
Ablaatio
Elimen (esimerkiksi rinnan) poisto.
Absessi
Paise, märkäpesäke.
Adenokarsinooma
Rauhaskudoksesta alkunsa saanut tai rauhasrakenteita muodostava pahanlaatuinen kasvain esimerkiksi mahassa, suolessa tai rinnassa. Kasvain määritetään adenokarsinoomaksi mikroskooppitutkimuksessa.
Adenomatoosi
Hyvänlaatuisten kasvainten (adenoomien) runsas esiintyminen. Paksu- ja peräsuolen adenomatoosion periytyvä tila, ja siihen liittyy suurentunut suolistosyövän vaara.
Adenooma
Rauhaskudoksen hyvänlaatuinen kasvain esimerkiksi suolessa, aivolisäkkeessä, kilpirauhasessa, lisäkilpirauhasessa tai lisämunuaisessa. Umpi- eli sisäeritysrauhasen adenoomat erittävät yleensä hormoneja.
Adjuvanttihoito
Liitännäishoito. Leikkauksen tai sädehoidon tai niiden molempien jälkeen annettava lääkehoito (kemoterapia), hormonihoito, sädehoito, immunoterapia tai täsmälääkehoito, jonka tarkoituksena on tuhota sellaisia piileviä kasvainpesäkkeitä, joiden olemassaoloa ei ole mahdollista havaita.
Aflatoksiini
Homesienten tuottama aine, jota syntyy mm. pilaantuneissa maapähkinöissä ja joka aiheuttaa maksasyöpää.
AFP
Katso Alfafetoproteiini.
AIDS
Acquired immune deficiency syndrome (katso Immuunikato).
Akustikusneurinooma
Kuulohermosta alkunsa saanut kallonsisäinen kasvain. Se on perusluonteeltaan hyvänlaatuinen, mutta voi sijaintinsa takia aiheuttaa vakavia ongelmia.
Akuutti leukemia
Katso Leukemia.
Alfafetoproteiini
AFP. Sikiökautinen valkuaisaine, jota ilmaantuu vereen mm. maksa- ja kivessyövässä. AFP:tä voidaan käyttää syövän merkkiaineena (vertaa Merkkiaine).
Alkyloiva aine
Eräs syöpälääketyyppi.
ALL
Akuutti lymfaattinen leukemia (katso Leukemia).
Ameloblastooma
Hampaan kiille-elimen pintasolukosta alkanut kasvain.
AML
Akuutti myelooinen leukemia (katso Leukemia).
Anaplastinen
Mikroskooppitutkimuksen perusteella päätelty syöpäkudoksen rakennetta kuvaava käsite. Anaplastisen kasvaimen solujen koko ja muoto vaihtelevat, ja solut ovat kadottaneet lähtökudoksensa solujen ominaisrakenteen. Anaplastisen kasvaimen ennuste on yleensä huonompi kuin hyvin erilaistuneen kasvaimen.
Anastomoosi
Kahden ontelomaisen elimen (esimerkiksi mahan ja suolen) välille leikkauksessa tehty yhdysaukko (vertaa Fisteli).
Anatomia
1. Tieteenala, joka tutkii elinten, kudosten ja solujen rakennetta. 2. Rakenne, esimerkiksi keuhkojen anatomia eli rakenne.
Androgeeni
Mieshormoni. Miessukupuolihormonien yhteisnimitys.
Angiosarkooma
Veri- tai imusuonista alkunsa saanut pahanlaatuinen kasvain.
Annossuunnittelu
Sädehoidon toteuttamista edeltävä menettely, jossa röntgen- ja magneettikuvauksin ja tietokoneenavulla määritetään kolmiulotteisesti kasvaimen tarkka koko, muoto ja sijainti eli hoidettava alue. Sen avulla suunnitellaan myös sädehoidon suunnat (kentät) ja tarvittavat säteilyannokset. Tavoitteena on saada mahdollisimman tehokas hoitovaikutus juuri oikeaan kohtaan mahdollisimman vähäisin sivuvaikutuksin.
Antiandrogeenit
Lääkeaineita, jotka vaimentavat tai estävät mies- eli androgeenihormonien vaikutusta.
Antiangiogeeninen hoito
Syövänhoitomuoto, jossa pyritään estämään verisuonten muodostuminen kasvainkudokseen.
Antiemeetti
Pahoinvointia ja oksennusta estävä lääkeaine.
Antiestrogeenit
Lääkeaineita, jotka vaimentavat tai estävät nais- eli estrogeenihormonien vaikutusta (vertaa Hormoni-reseptori).
Antigeeni
Aine, joka aiheuttaa elimistössä vasta-aineiden (immunoglobuliinien) tuotannon tai muun immunoreaktion. Monet antigeenit ovat elimistölle vieraita valkuaisaineita (proteiineja).
Antihormoni
Lääkeaine, joka vaimentaa tai estää tietyn hormonin vaikutusta (katso Hormonireseptori).
Antimetaboliitti
Eräs syöpälääketyyppi.
Antioksidantit
Ryhmä kemialliselta rakenteeltaan erilaisia aineita, jotka ehkäisevät hapettumisilmiöitä ja joilla arvellaan olevan merkitystä terveyden ylläpitämisessä. Joidenkin tutkimusten mukaan antioksidanttien vähyyteen ravinnossa liittyy suurentunut syöpävaara. Antioksidantteja ovat mm. C- ja E-vitamiini, flavonoidit sekä ubikinoni.
Anuria
Tila, jossa virtsaa ei erity tai sitä erittyy hyvin vähän. Anurian syynä on munuaisten toiminnan häiriö. Jos jo erittyneen virtsan ulospääsy on estynyt esimerkiksi eturauhasen liikakasvun aiheuttaman tukoksen takia, kyseessä on virtsaumpi eli virtsan retentio.
Anus
Peräaukko.
Apoptoosi
Ohjelmoitunut solukuolema. Elimistön säätelyjärjestelmä, joka pitää solukuolemien ja uusien solujen tuotannon tasapainossa sikiön kehityksen ja kasvun aikana (eri elinten muotoutuminen ja kasvaminen) ja aikuisen elimistössä (eri kudosten solumäärän tasapainon säilyminen). Apoptoosin häiriöillä on tärkeä merkitys syöpäkudoksen kasvussa.
Appendix
Umpilisäke.
Asbesti
Kuitumainen mineraali, joka aiheuttaa pölykeuhkosairautta (asbestoosia) ja suurentaa vaaraa sairastua keuhkosyöpään ja keuhkopussinsyöpään (mesotelioomaan). Asbesti oli aikaisemmin yleinen lämpöeriste, mutta nykyään sen käyttö on kielletty.
Askites
Vatsakalvononteloon kertynyt neste, vesivatsa. Syynä voivat olla monenlaiset sairaalloiset tilat, mm. vatsakalvononteloon levinnyt pahanlaatuinen kasvain, kuten munasarja-, maha- tai suolistosyöpä.
Astrosytooma
Eräs aivojen tai selkäytimen tuki-solukosta alkunsa saanut kasvain. Astrosytoomia on mikroskooppiselta kudosrakenteeltaan ja kasvu-tavaltaan erilaisia. Osa niistä on hyvänlaatuisia ja osa pahanlaatuisia.
Atypia
Poikkeavuus. Solujen tai solutumien lievä epänormaalius, jonka syynä on esimerkiksi tulehdus tai alkava kasvainprosessi.
Avanne
Stooma. Leikkauksessa tehty aukko elimestä toiseen tai ihon pintaan. Esimerkiksi peräsuolen poisto johtaa suoliavanteeseen (aukko suolesta vatsan iholle) ja kurkunpäänpoisto kaulan etuosassa olevaan avanteeseen (aukko henkitorvesta kaulan iholle) (vertaa Fisteli).
B-solu
Toinen imusolujen (lymfosyyttien) kahdesta päätyypistä. Se syntyy luuytimessä ja aktivoituu vasta-aineita (immunoglobuliineja) tuottavaksi soluksi, kun se kohtaa antigeenin.
B-solulymfooma
Katso Lymfooma.
Barrettin limakalvo
Ruokatorven limakalvon muutos, jossa kerrostuneen levyepiteelin peittämä normaali limakalvo on korvautunut mahan limakalvolla. Se voi johtua mahansisällön jatkuvasta kulkeutumisesta ruokatorveen. Barrettin limakalvoon liittyy suurentunut ruokatorven syövänvaara.
Basaliooma
Basaalisolukarsinooma (katso Tyvisolusyöpä).
Benigni
Katso Hyvänlaatuinen.
Betatroni
Laite, jolla tuotetaan syövän hoitoon tarkoitettua säteilyä.
Bilateraalinen
Molemminpuolinen. Sana voi kuvata esimerkiksi kasvainta (bilateraalinen munuaissyöpä) tai leikkausta (bilateraalinen munasarjan poisto).
Biologinen hoito
Syövän hoitomuoto, jossa pyritään tehostamaan elimistön omia puolustusjärjestelmiä tai jossa annetaan syöpäsolukkoa tuhoavia solutuotteita. Biologisessa hoidossa käytetään mm. interferoneja ja interleukiineja, joita kutsutaan biologisiksi vasteenmuuntajiksi.
Biopsia
Koepalan otto. Sana tarkoittaa myös koe- eli näytepalaa.
Blasti
Emosolu. Tietyn solutyypin epäkypsä muoto tai aktiiviseksi muuttunut kypsä solu. Blastisolujen määrä veressä ja luuytimessä on tärkeä laboratoriolöydös leukemian diagnostiikassa ja leukemiapotilaiden seurannassa. Erilaisia blastisoluja on myös muissa syövissä.
Boorineutronisädehoito
BNCT. Aivosyövän kokeiluasteella oleva hoitomuoto, jossa elimistöön saatetaan kasvainkudokseen hakeutuvaa boori-10-nuklidia. Kun kasvainta pommitetaan neutroneilla, booriatomin ydin halkeaa ja lähettää lähiympäristöönsä syöpäsoluja tuhoavaa ionisoivaa säteilyä.
Borderline
Katso Semimaligni.
Bowenin tauti
Ihon ja ulkoisten sukupuolielinten pintasolukon rakenteen poikkeavuus, joka on todettavissa koepalan mikroskooppitutkimuksessa. Bowenin tauti on levyepiteelikarsinooman esiaste.
BPH
Benign prostatic hyperplasia. Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu, joka on iäkkäillä miehillä hyvin yleinen. Siihen ei liity suurentunutta syöpävaaraa.
Brakyterapia
Lähihoito, tyköhoito. Sädehoito siten, että säteilylähde viedään kasvaimen sisälle tai sen viereen.
BRCA1, BRCA2
Tärkeimmät tunnetut geenit, joiden virhe (mutaatio) voi johtaa suurentuneeseen vaaraan sairastua rintasyöpään ja munasarjasyöpään.
Breslow’n luokitus
Ihomelanooman suurin paksuus millimetreinä.
Bronkioalveolaarinen karsinooma
Eräs keuhkosyöpätyyppi.
Bronkoskopia
Keuhkoputken tähystys (katso Tähystys).
Bronkus
Keuhkoputki.
Burkittin lymfooma
Imukudossyövän muoto, jonka kuvasi ensimmäisenä D. Burkitt. Tautia tavataan erityisesti Afrikassa, mutta sitä esiintyy myös Suomessa.
Caecum
Umpisuoli. Paksusuolen ensimmäinen osa.
Cancer
Syöpä, pahanlaatuinen kasvain. Latinan sana cancer tarkoittaa rapua. Myös ruotsin kräfta ja saksan Krebs tarkoittavat syöpää ja rapua.
Cancer family -oireyhtymä
Suvuittain esiintyvä periytyvä tila, jossa suvun jäsenillä esiintyy selvästi tavallista useammin syöpiä mm. paksusuolessa, kohdussa, mahassa ja munasarjoissa (vertaa HNPCC).
Carcinoma in situ
Pintasyöpä. Pintasolukon alkava oireeton syöpä, joka on rajoittunut lähtökohtaansa eikä ole tunkeutunut alla olevaan kudokseen. Carcinoma in situ -muutoksia tavataan mm. ihossa ja kohdunkaulassa.
CEA
Katso Karsinoembryonaalinen antigeeni.
Cervix uteri
Kohdunkaula.
CIL, CIN
Cervical intraepithelial lesion, cervical intraepithelial neoplasia. Kohdunkaulan pintasolukon rakennepoikkeavuuksia, jotka ovat todettavissa koepalan mikroskooppitutkimuksessa. Alaryhmää CIL III (joka on sama kuin CIN III) pidetään syövän esiasteena.
Clarkin luokitus
Ihomelanooman syvyyskasvun luokitus, jota käytetään hoidonsuunnittelussa ja potilaan ennusteen arvioinnissa. Clarkin luokassa I melanooma on aivan pinnallinen, luokassa V se ulottuu ihonalaiseen rasvaan.
Colitis ulcerosa
Katso Haavainen paksusuolitulehdus.
Colon
Paksusuoli.
Corpus uteri
Kohdunrunko.
CR
Complete response. Täydellinen hoitovaste: kasvain häviää hoidon ansiosta kokonaan. Vertaa Hoitovaste.
CT-tutkimus
Katso Tietokonetomografia.
DCIS
Katso Intraduktaalinen karsinooma.
Dermatofibrooma
Ihon hyvänlaatuinen sidekudoskasvain.
Dermatofibrosarkooma
Ihon harvinainen pahanlaatuinen sidekudoskasvain.
Desmoidi
Hyvänlaatuinen mutta usein uusiutuva runsassoluinen sidekudosmuodostuma, jota ei pidetä varsinaisena kasvaimena.
Diagnoosi
Taudinmääritys. Suomessa diagnoosi ilmaistaan usein latinaksi. Potilaan taudin luonteen selvittämistä ja diagnoosiin pyrkimistä kutsutaan diagnostiikaksi.
Differentiaatioaste
Katso Erilaistumisaste.
DNA
Deoksiribonukleiinihappo. Solunperintöaineksen (geenien) kemiallinen nimitys. Syövän synty on yhteydessä solujen DNA-vaurioihin (mutaatioihin). Myös monien syöpä-lääkkeiden hoitovaikutus välittyy DNA-muutosten kautta.
Dukesin luokitus
Paksu- ja peräsuolen syövän levinneisyyden arvio (Dukesin luokat A–D), joka määritetään ennen hoitoa ja joka vaikuttaa hoidon valintaan. Dukesin luokassa A kasvain ulottuu syvyyssuunnassa enintään suolen lihaskerrokseen asti eikä ole lähettänyt etäpesäkkeitä. Luokassa B kasvain ulottuu suolen seinämän läpi ja jopa lähielimiin asti eikä ole lähettänyt etäpesäkkeitä. Luokassa C todetaan etäpesäkkeitä imusolmukkeissa, ja luokassa D etäpesäkkeitä on kauempana.
Duktaalinen karsinooma
Rauhastiehyiden pintasolukosta alkunsa saanut syöpä, yleisin rintasyöpätyyppi. Sen alkuvaihetta, jossa kasvainkudosta on vain rintatiehyiden sisällä, kutsutaan intraduktaaliseksi karsinoomaksi eli duktaaliseksi in situ -karsinoomaksi(DCIS).
Duodenum
Pohjukaissuoli. Ohutsuolen ensimmäinen osa mahalaukun ja tyhjäsuolen (jejunumin) välissä.
Dysgerminooma
Eräs harvinainen munasarjasyöpä.
Dysplasia
Kudosmuutos, jossa solut ovat poikkeavia ja niiden järjestys on häiriytynyt. Vahva-asteinen dysplasia on syövän esiaste.
Edeema
Turvotus. Ei-pienisoluinen karsinooma. Keuhkosyöpätyyppi, johon luetaan pienisolukarsinoomaa lukuun ottamatta kaikki muut keuhkokarsinooman muodot.
Ektomia
Yhdyssanojen jälkiosana käytetty poistoa (poistoleikkausta) merkitsevä sana. Esimerkiksi gastrektomia on mahan poisto, mastektomia rinnanpoisto ja nefrektomia munuaisenpoisto. Yksinään ektomia-sana ei ole käytössä.
Elossaololuku
Määräajan (esimerkiksi viiden vuoden) kuluttua syöpädiagnoosista elossa olevien potilaiden osuus kaikista tietyn syöpätyypin potilaista. Elossaololuvun avulla arvioidaan syöpään sairastuneiden keskimääräisennustetta. Se ilmoitetaan tavallisesti prosentteina.
Elossaolotutkimus
Syöpäpotilaiden ennusteen mittaaminen. Esimerkiksi määräajan kuluttua diagnoosista elossa olevien potilaiden prosenttiosuuksiin perustuva tutkimus, jossa arvioidaan taudin pahanlaatuisuutta ja verrataan potilasryhmiä toisiinsa. Näin selvitetään ennusteeseen vaikuttavia seikkoja (vertaa Ennuste).
Embryonaalinen karsinooma
Eräs pahanlaatuinen kives- ja munasarjakasvain. Nimitys johtuu siitä, että kasvaimen kudosrakenteet muistuttavat alkiossa eli embryossa tavattavia kehittymättömiä kudoksia.
Endometrium
Kohdun sisäkalvo.
Endoskopia
Katso Tähystys.
Endoteeli
Verisuonten ja imuteiden sisäpintaa verhoava yksinkertainen solukerros.
Ennuste
Prognoosi. Arvio syöpäpotilaan taudinkulusta ja todennäköisyydestä parantua. Huonoennusteinen syöpä johtaa useimpien potilaiden kuolemaan, hyväennusteiseen syöpään sairastuneista taas suurin osa paranee.
Ennustetekijät
Kasvaimen tai potilaan ominaisuudet, jotka vaikuttavat paranemisen todennäköisyyteen. Hyvän ennusteen merkkejä ovat esimerkiksi kasvaimen löytyminen paikallisessa vaiheessa, kasvaimen pieni koko sekä mikroskooppitutkimuksessa todettu kasvainkudoksen hyvä erilaistumisaste. Monen kasvaimen osalta myös potilaan ikä on ennustetekijä: nuorten ennuste on parempi kuin vanhojen.
Ependymooma
Eräs aivokasvaintyyppi.
Epidemiologia
Tieteenala, joka selvittää tautien yleisyyttä, yleisyyden muutoksia ja eroja sekä näiden syitä. Syöpäepidemiologian tavoitteena on löytää syövän syitä ja sitä kautta menetelmiä syövän ehkäisemiseksi. Aikaisemmin epidemiologialla tarkoitettiin lähinnä tarttuvien tautien leviämisen tutkimista.
Epidermoidikarsinooma
Katso Levyepiteelikarsinooma.
Epiteeli
Ihon ulkopintaa peittävä ja onteloelinten (mm. maha-suolikanavan, hengitysteiden ja virtsateiden) sisäpintaa verhoava solukerros. Myös esimerkiksi kilpirauhanen ja maksa ovat suureksi osaksi luonteeltaan epiteliaalista kudosta. Epiteelisolukosta alkanut syöpä eli karsinooma on yleisin syöpätyyppi (vertaa Karsinooma).
Epstein–Barrin virus
Mononukleoosia aiheuttava virus, joka lisäksi aiheuttaa kasvaimia (Burkittin lymfoomaa ja nenänielun karsinoomaa).
ER
Estrogeenireseptori (katso Hormonireseptori).
Erilaistumisaste
Gradus. Syövän pahanlaatuisuusaste, joka määritetään mikroskooppitutkimuksessa. Kasvaimen erilaistumisastetta käytetään hyväksi, kun päätetään potilaan hoidosta ja arvioidaan hänen ennustettaan.
Esofagoskopia
Ruokatorven tähystys (katso Tähystys).
Esofagus
Ruokatorvi.
Essentiaalinen trombosytemia
Veritauti, jossa olennaista on verihiutaleiden eli trombosyyttien suuri määrä veressä. Tauti muistuttaa polycythaemia veraa.
Estrogeeni
Naishormoni. Naissukupuolihormonien yhteisnimitys.
Etäpesäke
Metastaasi. Jostakin elimestä alkunsa saaneen kasvaimen ilmentymä muualla elimistössä. Etäpesäkkeet kehittyvät usein ensimmäiseksi lähi-imusolmukkeisiin (esimerkiksi rintasyövässä kainaloon) tai vatsaontelon elinten syövissä maksaan. Myöhemmin etäpesäkkeitä voi ilmaantua muihin elimiin.
Etiologia
Taudin syyt.
Ewingin sarkooma
Harvinainen lapsilla esiintyvä pahanlaatuinen luukasvain.
FAP
Familiaalinen adenomatoosi, familiaalinen adenomatoottinen polypoosi. Periytyvä tauti, jossa paksu- ja peräsuolessa on suuri määrä hyvänlaatuisia polyyppimaisia kasvaimia (adenoomia). FAP-potilaat sairastuvat tavallista nuorempina paksu- tai peräsuolen syöpään. Hoitona on paksu- ja peräsuolen poisto, joka estää syövän kehittymisen.
Feokromosytooma
Lisämunuaisytimen harvinainen, tavallisesti hyvänlaatuisesti käyttäytyvä kasvain. Feokromosytooma voi tuottaa hormoneja (adrenaliinia ja noradrenaliinia) ja aiheuttaa verenpaineen nousua.
Fiberoskopia
Esimerkiksi mahan tai suolen tähystys taipuisalla laitteella, jossa valo kulkee ohuita lasikuituja pitkin.
Fibroadenooma
Eräs rinnan yleinen hyvänlaatuinen kasvain.
Fibroosi
Arpikudos. Elimistö korjaa erilaisia kudosvaurioita (esimerkiksi tulehduksen, leikkauksen tai sädehoidon aiheuttamia) muodostamalla arpikudosta. Fibroosi voi heikentää elimen toimintaa. Suuren osan monen pahanlaatuisen kasvaimen tilavuudesta muodostaa hyvänlaatuinen fibroottinen kudos (strooma), jossa syöpäsolut ja -solusaarekkeet sijaitsevat.
Fibrosarkooma
Eräs pahanlaatuinen sidekudoskasvain.
Fisteli
Sairauden aiheuttama yhdysaukko elimestä toiseen tai ihon pintaan. Fisteli voi syntyä myös sädehoidon seurauksena esimerkiksi peräsuolen ja emättimen välille (vertaa Avanne).
Follikulaarinen karsinooma
Eräs kilpirauhaskarsinooman tyyppi.
Fotonihoito
Sädehoidon muoto, jossa käytetään lineaarikiihdyttimellä aikaan saatua suurienergiaista röntgensäteilyä.
Fraktioitu sädehoito
Katso Jaksotettu sädehoito.
Gammakuvaus
Katso Kartoitus.
Gastrektomia
Mahalaukun poisto.
Gastrointestinaalinen stroomatuumori
Katso GIST.
Gastroskopia
Mahalaukun tähystys (katso Tähystys).
Geeni
Solun perintöaineksen yksikkö. Solussa on 20 000–25 000 geeniä. Ne säätelevät solun jakautumista ja erilaistumista sekä esimerkiksi valkuaisaineiden tuotantoa. Geenivirheillä on tärkeä osuus syövän synnyssä ja kasvussa. Erilaisten geenipoikkeavuuksien etsintä on keskeinen menetelmä syöpätutkimuksessa ja erityisesti periytyvään alttiuteen liittyvien syöpätautien diagnostiikassa (vertaa Onkogeeni, Kasvunrajoitegeeni).
Geenihoito
Geeniterapia. Geeniterapian tarkoituksena on siirtää soluihin sairautta hoitava geeni. Tämä hoitogeeni voi esimerkiksi säädellä solun toimintaa, tuottaa potilaalta puuttuvan geenin tuottamaa proteiinia, säädellä immuunijärjestelmän toimintaa tai tuhota pahanlaatuisia soluja. Hoitogeenejä viedään soluihin kuljettimien eli vektoreiden avulla. Tällä hetkellä käytetyimpiä ovat viruksiin perustuvat vektorit.
GIST
Gastrointestinaalinen stroomatuumori. Maha-suolikanavan harvinainen kasvain.
Gleasonin luokitus
Eturauhassyövän kasvainkudoksen pahanlaatuisuusarvio, joka perustuu kasvaimen mikroskooppinäytteessä todettaviin kudosrakenteen yksityiskohtiin eli kasvaimen erilaistumiseen. Kasvaimen Gleasonin luokka vaikuttaa potilaan hoidon valintaan.
Glioblastooma
Aivojen tai selkäytimen tukisolukosta alkunsa saanut erittäin pahanlaatuinen kasvain.
Gliooma
Aivojen tai selkäytimen tukisolukosta alkunsa saanut kasvain.
Gradus
Katso Erilaistumisaste.
Granuloosasolukasvain
Estrogeenia erittävä munasarjakasvain. Noin kolmannes käyttäytyy pahanlaatuisen kasvaimen tavoin.
Gray
Säteilyannoksen yksikkö (Gy). 1 Gy = 100 rad.
Gy
Katso Gray.
Gynekomastia
Miehen rinnan liikakasvu, jonka syynä on naishormonien liiallinen vaikutus. Gynekomastiaa voi aiheuttaa mm. hormoneja erittävä kasvain tai syövän hormonihoito.
Haavainen paksusuolitulehdus
Colitis ulcerosa. Paksu- ja peräsuolen yleinen krooninen tulehdus. Pitkäkestoiseen haavaiseen paksusuolitulehdukseen liittyy suurentunut suolistosyövän vaara.
hCG
Katso Koriongonadotropiini.
Helikobakteeri
Mahalaukun sisäpinnalla elävä yleinen bakteeri (Helicobacter pylori), joka aiheuttaa mahatulehdusta. Helikobakteerin aiheuttamalla tulehduksella arvellaan olevan osuutta maha- ja pohjukaissuolihaavan sekä mahasyövän synnyssä.
Hemangiooma
Hyvänlaatuinen verisuonikasvain.
Hemangiosarkooma
Pahanlaatuinen verisuonikasvain.
Hematemeesi
Verioksennus, oksennuksen verisyys. Hematemeesi voi olla esimerkiksi mahasyövän oire.
Hematopoieesi
Veren muodostuminen luuytimessä. Tämä on häiriytynyt monissa veritaudeissa.
Hematuria
Virtsan verisyys. Hematuria on munuaisaltaan ja virtsarakon syövän tärkeä oire.
Hepatoblastooma
Pienten lasten harvinainen maksakasvain.
Hepatooma
Maksasolukosta alkunsa saanut kasvain, useimmiten pahanlaatuinen.
Histologinen tutkimus
Kudospalan hienorakenteen mikroskooppitutkimus, jonka tavoitteena on selvittää sairaalloisen elinmuutoksen luonne. Kasvaimesta otetun palan histologisella tutkimuksella on keskeinen asema syövän toteamisessa. Tutkimuksen tuloksena saadaan kasvaimen patologisanatominen diagnoosi eli PAD. Histologisen tutkimuksen tekee alan erikoislääkäri, patologi.
HIV
Human immune deficiency virus. Immuunikadon eli AIDSin aiheuttava virus.
HNPCC
Hereditaarinen non-polypoottinen kolorektaalisyöpä, periytyvä ei-polypoottinen paksu- ja peräsuolen syöpä. Periytyvä syöpätaipumus, jossa esiintyy paksu- ja peräsuolen syöpiä tavallista nuoremmalla iällä ja lisäksi mm. munasarjasyöpää, kohdunrungon syöpää ja mahasyöpää. Joka toisella HNPCC-suvun jäsenellä on periytyvän syöpätaipumuksen aiheuttava geenivirhe.
Hodgkinin lymfooma
Hodgkinin tauti. Eräs pahanlaatuinen imusolmukekasvain. Sairaus todetaan Hodgkinin lymfoomaksi mikroskooppitutkimuksen avulla. Nimitys johtuu T. Hodgkinista, joka kuvasi taudin 1830-luvulla.
Hoitotutkimus
Syövän ja muiden tautien hoidon tehokkuuden arviointitutkimus, jossa verrataan kahta tai useampaa hoitomuotoa. Tavoitteena on löytää uusia, aikaisempaa parempia hoitomenetelmiä.
Hoitovaste
Syövän hoidolla saavutettu kasvaimen muutos, joka voi olla osittainen (kasvain pienenee, partial response, PR) tai täydellinen (kasvain häviää kokonaan, complete response, CR).
Hoitoväsymys
Fatigue. Sairauden tai sen hoidon aiheuttama voimakas väsymys ja uupumus, joihin nukkuminen ja lepääminen eivät auta. Lyhytaikainen, akuutti väsymys kestää vain muutaman viikon, mutta krooninen väsymys vie voimat pitkäksi aikaa ja vaikuttaa koko elimistöön. Syöpäpotilaista jopa 50–90 prosenttia kärsii hoitoväsymyksestä.
Hormonihoito
Lääkkeellinen syövänhoitomuoto, jossa käytetään hyväksi hormonien tai antihormonien vaikutusta syöpäsoluihin. Hormonihoitoa käytetään erityisesti eturauhasen syövän ja rintasyövän hoidossa. Hormonivaikutuksen lopettamiseen voidaan käyttää myös leikkausta (esimerkiksi munasarjojen poisto rintasyövässä ja kivesten poisto eturauhasen syövässä). Lääkehoito on suureksi osaksi korvannut kirurgisen hoidon. Jos umpirauhanen (esimerkiksi kilpirauhanen) poistetaan sen sairauden takia tai sen toiminta lopetetaan sädehoidolla, potilaalle annetaan kyseistä hormonia korvaamaan puuttuva hormonineritys (vertaa Hormonikorvaushoito).
Hormonikorvaushoito
Sairauden tai hoitotoimien aiheuttaman hormoninpuutteen korvaaminen kyseisen hormonin lääkkeenomaisella käytöllä. Esimerkkejä ovat tyroksiinihoito kilpirauhasen poiston jälkeen ja estrogeenihoito munasarjojen poiston jälkeen. Usein hormonikorvaushoidolla tarkoitetaan vaihdevuosiin liittyvän estrogeeninpuutteen korvaamista.
Hormonireseptori
Kasvainsolun soluliman valkuaisaine, johon hormonin on ensin sitouduttava, jotta sen vaikutussoluun voisi ilmentyä. Antiestrogeenien vaikutus rintasyöpään perustuu siihen, että ne sitoutuvat estrogeenireseptoreihin ja estävät näin elimistön omien estrogeenien sitoutumisen ja syöpäsolukon kasvua edistävän vaikutuksen. Rintasyöpäsolukossa voi olla estrogeenireseptoreita (ER) ja progesteronireseptoreita (PR). Näiden esiintyminen kasvainkudoksessa määritetään aina immunohistokemiallisin keinoin kasvaimen mikroskooppileikkeistä. Reseptoritutkimuksen tulos antaa viitteitä mahdollisesti tarvittavasta lääkehoidosta ja sen tehosta.
HPV-infektio
Ihmisen papilloomaviruksen (human papilloma virus) aiheuttama infektio, joka on yhteydessä mm. kohdunkaulan syövän syntyyn.
Hürthlensolukarsinooma
Eräs kilpirauhassyövän muoto.
Hyperfraktioitu sädehoito
Sädehoitotapa, jossa annetaan tavanomaista pienempiä kerta-annoksia tavallista tiheämmin.
Hypernefrooma
Aikuisen yleisin pahanlaatuinen munuaiskasvain, munuaissolukarsinooma. Hypernefrooma on kielellisesti virheellinen nimitys (viittaa lisämunuaisalkuisuuteen), mutta se on yleisessä käytössä.
Hyperplasia
Solujen määrän suurenemisesta aiheutunut kudoksen hyvänlaatuinen liikakasvu.
Hypopharynx
Alanielu. Nielun alin osa.
Hysterektomia
Kohdun poisto.
Hyvänlaatuinen
Benigni. Kasvaimen leviämis- ja uusiutumistaipumusta kuvaavakäsite. Vastakohta on pahanlaatuinen eli maligni.
ICD
International Classification of Diseases. Maailman terveysjärjestön WHO:n julkaisema kansainvälinen tautinimistö, jonka mukaan annetaan koodit potilaiden diagnooseille. Kasvaintauteja varten on julkaistu erillinen, hyvin yksityiskohtainen Onkologinen ICD (ICD-O). ICD:n diagnoosikoodien mukaan laaditaan mm. tilastoja eri sairauksien esiintymisestä.
Ikterus
Keltaisuus. Ihon ja silmänvalkuaisten muuttuminen keltaisiksi veressä olevien sappiväriaineiden takia. Kyseessä voi olla esimerkiksi haimasyövän oire.
Ileostomia
Ohutsuoliavanteen tekeminen paksu- ja peräsuolen poistonyhteydessä (vertaa Ileostooma).
Ileostooma
Ohutsuoliavanne. Leikkauksessa tehty aukko ohutsuolesta vatsaniholle. Ileostoomapotilaan suolensisältö poistuu peräaukon asemesta ileostooman kautta.
Ileum
Sykkyräsuoli. Ohutsuolen loppuosa, joka päättyy paksusuoleen.
Ilmaantuvuus
Sairastuvuus, insidenssi. Tiettyyn tautiin määräajassa (tavallisesti vuodessa) sairastuneiden luku suhteutettuna väestön määrään. Käsitettä käytetään epidemiologisessa tutkimustyössä kuvaamaan taudin yleisyyttä (vertaa Kuolleisuus).
Immunoglobuliini
Vasta-aine, joka on syntynyt elimistön immunologisen järjestelmän reagoidessa antigeeniin. Vasta-aineet luokitellaan viiteen tyyppiin: immunoglobuliinit A, D, E, G ja M (IgA, IgD, IgE, IgG ja IgM). Esimerkiksi multippelissa myeloomassa ja Waldenströmin makroglobulinemiassa veressä on runsaasti immunoglobuliineja (vertaa Antigeeni, Paraproteinemia).
Immunohistokemiallinen tutkimus
Laboratoriomenetelmä, jossa kasvaimesta tehdystä kudosleikkeestä tutkitaan mikroskoopissa tiettyjen valkuais- eli proteiinimolekyylien esiintymistä kasvainsoluissa näitä molekyylejä vastaan valmistettujen vasta-aineiden avulla. Pyrkimyksenä on tarkentaa kasvaimen tyypitystä, joka vaikuttaa hoidon valintaan. Tavanomaisen valomikroskopian ohella immunohistokemialliset tutkimukset ovat keskeinen osa syövän laboratoriodiagnostiikkaa.
Immunosuppressio
Immuunivasteen heikkeneminen sairauden takia (esimerkiksi immuunikato eli AIDS) tai sen heikentäminen lääkkeillä (esimerkiksi elinsiirrännäisen hylkimisen estäminen).
Immuunihoito
Syövänhoitomenetelmä, joka perustuu elimistön omien immunologisten vastavoimien tehostamiseen.
Immuunikato
AIDS. HI-viruksen aiheuttama vakava yleistauti, johon liittyy suurentunut syöpävaara.
Induktiohoito
Solunsalpaajahoidon alkuvaihe, jonka tavoitteena on saada aikaan voimakas hoitovaikutus. Sitä seuraa lievempi ylläpitohoito. Esimerkiksi leukemian hoito aloitetaan tavallisesti induktiohoidolla.
Infiltraatio
Syövän leviäminen ympäristöön siten, että kasvainsolukko tunkeutuu terveeseen kudokseen. Infiltraatio eli invaasio on mikroskooppitutkimuksessa tärkeä yksityiskohta, kun arvioidaan kasvaimen pahanlaatuisuutta.
Inoperaabeli
Leikkauskelvoton. Kasvain on leikkauskelvoton, jos se ei ole poistettavissa ympäristöön leviämisen, leikkauksen kannalta hankalan sijainnin tai suuren koon takia.
Insidenssi
Katso Ilmaantuvuus.
Insulooma
Insulinooma. Insuliinia erittävä haimakasvain.
Intensiteettimuokattu sädehoito
IMRT. Sädehoitomenetelmä, jossa kasvaimeen kohdistetaan eri suunnista joukko ohuita sädekimppuja, joiden avulla säteilykentän eri osiin tuotetaan erilainen säteilyannos.
Interferonit
Viruksella käsiteltyjen solujen tuottamia aineita, joilla on virusinfektioita ehkäisevä ominaisuus. Teollisesti valmistettuja interferoneja käytetään myös joidenkin syöpämuotojen hoidossa (vertaa Biologinen hoito).
Interleukiinit
Lymfosyyttiryhmän solujen tuottamia valkuaisaineita, jotka kuuluvat ns. biologisiin vasteenmuuntajiin ja jotka säätelevät eri tavoin immuunijärjestelmän muiden solujen toimintaa. Interleukiineja on käytetty myös syövän hoitoon.
Interstitiaalinen sädehoito
Katso Sisäinen sädehoito.
Intestinaalinen karsinooma
Mahasyöpätyyppi, jossa esiintyy mikroskooppitutkimuksessa tunnistettavia erityisrakenteita (katso Karsinooma).
Intra-abdominaalinen
Vatsanontelon sisäinen (esimerkiksi kasvain).
Intraduktaalinen karsinooma
Rinnan pahanlaatuinen kasvain, joka voi esiintyä useana erillisenä pesäkkeenä ja jossa on syöpäkudosta vain rintatiehyiden sisällä, ei ympäröivässä kudoksessa. Intraduktaalista karsinoomaa pidetään yleisimmän rintasyöpätyypin, duktaalisen karsinooman, esiasteena eli in situ -karsinoomana (DCIS). Se voi esiintyä rinnassa melko laajallakin alueella (katso Karsinooma).
Intraepiteliaalinen
Epiteelinsisäinen. Jos pahanlaatuiset solut sijaitsevat intraepiteliaalisesti eivätkä tunkeudu alla olevaan kudokseen, kyseessä on ns. pintasyöpä (carcinoma in situ).
Intrakavitaarinen sädehoito
Ontelonsisäinen sädehoito. Sädehoitomenetelmä, jossa säteilylähde viedään elimistön onteloon, esimerkiksi kohtuonteloon.
Intratekaalinen
Aivokalvojen sisäinen. Syöpälääkettä voidaan antaa intratekaalisesti lannepiston eli lumbaalipunktion kautta estämään syöpäsolukon leviämistä keskushermostoon.
Intravenoosi
Laskimonsisäinen. Syöpälääkkeen antaminen infuusiona (tiputuksena) laskimoon on lääkkeen intravenoosi annostelutapa.
Invaasio
Katso Infiltraatio.
Ionisoiva säteily
Radioaktiivisten aineiden sekä sädehoito- ja röntgentutkimus laitteiden tuottama säteily.
Irtosolututkimus
Eri elimistä irronneiden solujen (esimerkiksi yskösten ja virtsansolujen) tai potilaasta varta vasten irrotettujen solujen (esimerkiksi mahan limakalvon harjauksessa, kohdunsuun pyyhkäisyssä tai ohutneulabiopsiassa saatujen solujen) mikroskooppitutkimus, jonka tarkoituksena on etsiä syöpäsoluja tai syöpään viittaavia solumuutoksia. Esimerkiksi Papa-koe on irtosolututkimus.
Isotooppikartoitus
Katso Kartoitus.
Itusolukasvaimet
Munasarjoissa ja kiveksissä esiintyviä yleensä pahanlaatuisia kasvaimia, jotka saavat alkunsa sukusoluista tai niiden esiasteista (esimerkiksi kiveksen seminooma ja teratooma, munasarjojen dysgerminooma).
Jääleiketutkimus
Katso Pikaleiketutkimus.
Jäännöskasvain
Jäännöstuumori. Sädehoidon jälkeen (yleensä röntgenkuvassa) todettavissa oleva kasvainmainen muodostuma, josta suuriosa on arpikudosta. Mukana voi olla vielä myös elävää kasvainsolukkoa.
Jaksotettu sädehoito
Fraktioitu sädehoito. Sädehoitotapa, jossa säteilytyksen kokonaisannos on jaettu tavallisesti päivittäin annettuihin pieniin annoksiin eli fraktioihin (vertaa Tauotettusädehoito).
Jälkilatauslaite
Sädehoitoon käytetty laite, jossa säteilylähde viedään kohde-elimeen määräajaksi etukäteen asennetun putken kautta. Näin vältetään hoitohenkilöstön altistuminen säteilylle.
Jättiannoksinen solunsalpaajahoito
Levinneisiin kasvaimiin määrätilanteissa käytetty hoitotapa, jossa solunsalpaajia annetaan hyvin suurina annoksina. Hoidon vaikutuksesta potilaan luuydin lamautuu, ja sen elvyttämiseksi tarvitaan kantasolusiirtoa.
Jättisolukasvain
1. Eräs luukasvaintyyppi (osteoklastooma), jolle on ominaista suurten monitumaisten jättisolujen esiintyminen. 2. Jänteessä esiintyvä hyvänlaatuinen kasvain.
Jejunum
Tyhjäsuoli. Ohutsuolen keskiosa pohjukaissuolen (duodenumin) ja sykkyräsuolen (ileumin) välissä.
Kaikututkimus
Kaikukuvaus, ultraäänitutkimus, UÄ-tutkimus. Tutkimusmenetelmä, jossa elimistöön johdetaan ääniaaltoja ja kudosten rajapinnoista heijastuvien kaikujen perusteella muodostetaan kuva elinten rakenteesta. Kaikututkimusta käytetään mm. syövän diagnostiikassa.
Kainaloevakuaatio
Kainalokuopan rasvakudoksen ja imusolmukkeiden poistaminen rintasyöpäleikkauksessa.
Kakeksia
Levinneen syövän aiheuttama potilaan kuihtuminen.
Kanserofobia
Syövän pelko, syöpäkammo. Sanaa käytetään erityisesti silloin, kun pelko on tutkimusten perusteella aiheeton.
Kantasolu
Erilaistumaton solu, joka voi jakautumalla muuttua erilaistuneeksi kudossoluksi (katso Kantasolusiirto).
Kantasolusiirto
Syövänhoidossa käytetty menetelmä, jossa luuytimen toiminta palautetaan voimakkaan säde- tai solunsalpaajahoidon aiheuttaman luuydinlaman jälkeen antamalla takaisin potilaaseen hänestä ennen hoitoa talteen otettuja tai luovuttajalta saatuja verisolujen kantasoluja (vertaa Luuytimensiirto).
Kaposin sarkooma
Harvinainen pahanlaatuinen verisuonikasvain, joka esiintyy etupäässä ihossa, joskus muissa elimissä. Kaposin sarkooma voi ilmaantua immuunikato- eli AIDS-potilaalle taudin myöhäisvaiheessa.
Karsinoembryonaalinen antigeeni
CEA. Valkuaisaine, jonka pitoisuus veressä suurenee joidenkin adenokarsinoomien, etenkin paksu- ja peräsuolen syövän, yhteydessä. Sen määritystä käytetään hyväksi syövän diagnostiikassa ja potilaidenseurannassa (katso Merkkiaine).
Karsinogeeni
Kemiallinen, fysikaalinen, biologinen tai muu tekijä, joka aiheuttaa syöpää.
Karsinogeeninen
Syöpää aiheuttava, syöpävaaraa suurentava.
Karsinoidituumori
Katso Neuroendokriiniset kasvaimet.
Karsinooma
Yleisin syöpämuoto, joka saa alkunsa pintasolukosta eli epiteelistä. Pääosa keuhkojen, mahalaukun, suoliston, virtsarakon ja ihon syövistä on karsinoomia. Kasvain todetaan karsinoomaksi mikroskooppitutkimuksessa. Joskus karsinooma-sanaa käytetään virheellisesti tarkoittamaan yleensä syöpää. Karsinoomat jaetaan moniin alalajeihin, joita ovat mm. adenokarsinooma, basaalisolukarsinooma, levyepiteelikarsinooma, papillaarinen karsinooma, musinoosi karsinooma ja uroteliaalinen karsinooma.
Karsinoosi
Syövän etäpesäkkeiden esiintyminen pieninä saarekkeina tai yhtenäisempänä kasvainmattona kehonontelon sisäpinnalla (esimerkiksi keuhkopussin pleurakarsinoosi ja vatsakalvonontelon peritoneaalikarsinoosi).
Kartoitus
Isotooppikartoitus, gammakuvaus. Kuvantamismenetelmä, joka perustuu siihen, että elimistöön saatettu radioaktiivinen aine jakautuu epätasaisesti eri kudoksiin. Kehon ulkopuolella sijaitsevan säteilyntunnistuslaitteen (kartoittimen, gammakameran) avulla tutkittavasta elimestä saadaan kuva, jonka yksityiskohdat antavat tietoa mm. elimen eri osien toiminnallisesta aktiivisuudesta ja mahdollisista kasvainmaisista muodostumista. Kartoitusta käytetään esimerkiksi kilpirauhassyövän diagnostiikassa ja luustossa olevien etäpesäkkeiden etsinnässä.
Karvasoluleukemia
Harvinainen kroonisen imusoluleukemian sukuinen veritauti, jonka soluille on ominaista elektronimikroskoopissa näkyvä solukalvon nukkaisuus.
Kastraatio
Kivesten tai munasarjojen poistaminen leikkauksella tai niiden hormoninerityksen lopettaminen lääkkeiden avulla. Munasarjojen hormonineritys voidaan lopettaa myös sädetyksellä. Kastraatiota käytetään joskus syövän hoidossa. Esimerkiksi eturauhasen syövässä kivesten hormonitoiminnan lopettaminen päättää myös niiden erittämän testosteronihormonin eturauhasen syövän kasvua voimistavan vaikutuksen. Rintasyövässä (erityisesti ennen vaihdevuosi-ikää) kastraation avulla estetään munasarjojen erittämän estrogeenihormonin rintasyöpäkudoksen kasvua edistävä vaikutus. Monet solunsalpaajat sammuttavat naisen munasarjojen hormoninerityksen ohimenevästi tai lopullisesti.
Kasvainmerkkiaine
Katso Merkkiaine.
Kasvunrajoitegeeni
Geeni, jonka tehtävänä on estää syöpägeenien toimintaa (katso Syöpägeeni). Jos kasvunrajoitegeenin toiminta häiriytyy, syöpägeenin toiminta vahvistuu ja syöpään johtava tapahtumasarja voi käynnistyä.
Kemosädehoito
Yleistyvä syövänhoitomenetelmä, jossa annetaan samanaikaisesti sädehoitoa ja lääkehoitoa.
Kemoterapia
Syövän solunsalpaaja- ja hormonihoito.
Keratoakantooma
Hyvänlaatuinen, vanhoilla ihmisillä esiintyvä ihokasvain.
Kerroskuvaus
Tomografia. Röntgentutkimusmenetelmä, jossa saadaan kuva yhdestä elimistön tasosta kerrallaan (vertaa Tietokonetomografia).
KLL
Krooninen lymfaattinen leukemia (katso Leukemia).
Klonaalisuus
Klonaliteetti. Solukon, esimerkiksi kasvainkudoksen, ominaisuutta kuvaava käsite. Syöpäkudos on usein monoklonaalista eli solut ovat keskenään samanlaisia ja syntyneet yhdestä solusta lukuisten solunjakautumisten kautta. Hyvänlaatuinen solukko taas on polyklonaalista eli solut ovat perimältään erilaisia, mukana on monta solulinjaa. Kasvaimen klonaalisuuden määrittämistä käytetään hyväksi syövän diagnostiikassa.
KML
Krooninen myelooinen leukemia (katso Leukemia).
Kobolttikanuuna
Syövän sädehoidossa aikaisemmin käytetty laite, jossa gammasäteilylähteenä on radioaktiivinen kobolttiisotooppi.
Koekaavinta
Kudosnäytteen saaminen mikroskooppitutkimukseen erityisen instrumentin avulla etenkin kohtuontelosta.
Koepala
Pieni, tavallisesti 1–20 mm:n läpimittainen kudospala, joka otetaan leikkauksessa (esimerkiksi ihosta tai rinnasta), tähystyksessä (esimerkiksi mahalaukusta tai suolesta) tai neulalla syvällä sijaitsevasta elimestä (esimerkiksi maksasta tai munuaisesta). Koepalan mikroskooppitutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko siinä sairaalloisia muutoksia, esimerkiksi syöpäkudosta. Valtaosassa koepaloista ei löydy syöpää.
Koilosytoosi
Papilloomaviruksen aiheuttama kudosmuutos esimerkiksi tavallisessa syylässä ja sukuelinten kondyloomassa eli visvasyylässä. Soluissa, ns. koilosyyteissä, näkyy mikroskoopissa tyhjältä vaikuttava kohta (vakuoli). Tästä muutoksesta on apua HPV-infektion diagnostiikassa.
Kokokehon sädetys
Tiettyjen syöpämuotojen, erityisesti leukemioiden ja lymfoomien, hoitotapa, jossa säteilytyksen kohteena on koko keho.
Kolangiokarsinooma
Sappitiehyistä alkunsa saanut pahanlaatuinen kasvain, joka sijaitsee joko maksassa tai sen ulkopuolella.
Kolektomia
Paksusuolen poisto.
Kolloidikarsinooma
Katso Musinoosi karsinooma.
Kolonoskopia
Paksusuolen tähystys (katso Tähystys).
Kolorektum
Paksusuolesta (koolon) ja peräsuolesta (rektum) käytetty yhteisnimitys.
Kolostomia
Paksusuoliavanteen teko esimerkiksi peräsuolen poiston yhteydessä (vertaa Kolostooma).
Kolostooma
Paksusuoliavanne. Leikkauksessa tehty aukko paksusuolesta vatsaniholle. Kolostoomapotilaan suolensisältö poistuu peräaukon asemesta kolostooman kautta.
Kolposkopia
Emättimen ja kohdunnapukan tähystys, jossa käytetään mikroskooppioptiikalla varustettua laitetta, kolposkooppia.
Kondrosarkooma
Rustosyöpä. Rustosolukosta alkunsa saanut pahanlaatuinen kasvain.
Kondylooma
Visvasyylä. Ulkoisissa sukuelimissä ja peräaukon ympäristössä esiintyvä hyvänlaatuinen kasvainmainen tai laakea muodostuma, jossa esiintyy tyypillisiä solumuutoksia (katso Koilosytoosi). Kohdunkaulan kondyloomilla on yhteys kohdunkaulan syövän syntyyn. Kondylooman aiheuttaa papilloomavirus (HPV).
Konformaalinen sädehoito
Kohteenmuotoinen sädehoito. Kolmiulotteinen eli 3D-sädehoito. Sädehoitomenetelmä, jossa sädehoito kohdennetaan kasvaimeen useista eri suunnista niin, että hoidettava alue on tarkasti juuri kasvain ja ympäröivät terveet kudokset saavat mahdollisimman vähän säteilyä.
Konisaatio
Leikkaus, jossa kohdunkaulasta poistetaan kartiomainen osa. Konisaatiota käytetään kohdunkaulan syövän esiasteiden hoitona.
Koolon
Paksusuoli. Ohutsuolen ja peräsuolen välissä oleva suolen osa.
Kordooma
Selkärangassa ja kallonpohjassa esiintyvä harvinainen luukasvain.
Koriokarsinooma
Istukkasyöpä. Harvinainen pahanlaatuinen kasvain, jota tavataan kohdussa (syntyy istukkakudoksesta) ja kiveksissä (syntyy, kun sukusolujen esiasteiden muodostama kasvainkudos erilaistuu).
Koriongonadotropiini
Istukkagonadotropiini, hCG. Istukan erittämä hormoni. Myös jotkut kasvaimet (teratooma, istukkasyöpä) erittävä hCG:tä, jonka pitoisuuden määritystä seerumista käytetään näiden kasvainten diagnostiikassa ja potilaiden seurannassa (vertaa Merkkiaine).
Kraniofaryngeooma
Eräs kallonpohjan hyvänlaatuinen kasvain.
Kromosomi
Solun perimäaineksen yksikkö. Ihmisen jokaisessa solussa on 23 kromosomiparia eli yhteensä 46 kromosomia, joissa sijaitsevat kaikki 20 000–25 000 geeniä. Kunkin kromosomiparin toinen kromosomi on peräisin isältä, toinen äidiltä (vertaa Geeni).
Krooninen leukemia
Katso Leukemia.
Krukenbergin tuumori
Ruoansulatuskanavan kasvaimen, erityisesti mahasyövän, lähettämä etäpesäke munasarjassa.
Kryohoito
Jäädytyshoito, jota käytetään esimerkiksi kohdunkaulan syövän esiasteiden tai joskus ihon tyvisolusyövän eli basaliooman hoitona.
Kuolleisuus
Mortaliteetti. Tiettyyn tautiin määräajassa (tavallisesti vuodessa) kuolleiden luku suhteutettuna väestön määrään. Käsitettä käytetään epidemiologisessa tutkimustyössä (vertaa Ilmaantuvuus).
Kuratiivinen hoito
Parantava hoito. Leikkaus tai sädehoito on kuratiivinen, jos on todennäköistä, että kaikki kasvainkudos saadaan poistetuksi tai tuhotuksi. Rinnakkaiskäsite on palliatiivinen eli oireenmukainen hoito (vertaa Palliatiivinen hoito).
Kuvantamismenetelmät
Eri tautien diagnostiikassa käytettyjä tutkimusmenetelmiä, joissa elimistä tai kehon eri alueista saadaan kuvia filmille tai tietokoneen päätteelle. Näitä kuvia tulkitsevat radiologian erikoislääkärit. Kuvantamismenetelmiä ovat mm. röntgentutkimukset, magneettikuvaukset, isotooppikartoitukset ja kaikututkimukset.
Kysta
Pintasolukon verhoama ontelomuodostuma, rakkula. Kysta voi olla pieni (esimerkiksi hampaan juuressa) tai se voi sisältää useita litroja nestettä (esimerkiksi munasarjassa).Osa kystoista on hyvänlaatuisia kasvaimia. Myös pahanlaatuisissa kasvaimissa voi olla kooltaan vaihtelevia kystamuodostumia.
Kystadenokarsinooma
Esimerkiksi haimassa esiintyvä karsinooma, jossa esiintyy ontelorakenteita (kystoja).
Kystektomia
Virtsarakon poisto.
Kystoskopia
Virtsarakon tähystys (katso Tähystys).
Langerhansinsolukasvain
Harvinainen ihosyöpä, joka saa alkunsa ihossa olevista immunologiseen järjestelmään kuuluvista Langerhansin soluista.
Laparoskooppinen kirurgia
Kirurgisten hoitotoimien tekeminen pienistä viilloista vatsaonteloon vietyjen instrumenttien ja tähystyslaitteiden avulla (vertaa Laparoskopia)
Laparoskopia
Vatsaontelon tähystys putkimaisen laitteen avulla. Laparoskopiaa käytetään vatsaontelon elinten tutkimiseen esimerkiksi syövän diagnostiikassa, levinneisyyden arvioinnissa ja enenevässä määrin myös hoidossa (vertaa Laparoskooppinen kirurgia).
Laparotomia
Leikkaus, jossa avataan vatsaonteloja voidaan tehdä erilaisia vatsaontelon elimiin kohdistuvia toimenpiteitä.
Laryngektomia
Kurkunpään poisto.
Laryngoskopia
Kurkunpään tähystys (katso Tähystys).
Larynx
Kurkunpää.
Leiomyooma
Sileän lihaskudoksen hyvänlaatuinen kasvain.
Leiomyosarkooma
Sileän lihaskudoksen pahanlaatuinen kasvain.
Lentigo
Pieni, melaniinista tumma ihoalue. Muutos on yleensä hyvänlaatuinen, mutta lentigon pahanlaatuinen muoto (lentigo maligna) voi olla melanooman lähtökohta.
Leukemia
Pahanlaatuinen tauti, jolle on ominaista valkosolujen liikatuotanto ja epäkypsien valkosolumuotojen esiintyminen veressä, puhekielessä verisyöpä. Leukemian kaksi päätyyppiä ovat luuydin- eli myelooinen leukemia ja imusolu- eli lymfaattinen leukemia. Molemmat päätyypit esiintyvät joko akuuttina (mm. myeloblastinen ja lymfoblastinen leukemia) tai kroonisena muotona. Muita leukemiatyyppejä ovat mm. myelomonosytaarinen leukemia ja karvasoluleukemia.
Leukoplakia
Suuontelon tai ulkoisten sukuelinten limakalvon tarkkarajaisina vaaleina alueina ilmenevä muutos, jossa pintasolukko (epiteeli) on paksuntunut. Jos pintasolukossa on samalla rakennepoikkeavuuksia, leukoplakiaa pidetään syövän esiasteena.
Levinneisyys(aste)
Stage. Arvio siitä, miten laajalle syöpä on levinnyt. Se perustuu tietoihin kasvaimen koosta ja tunkeutumisesta lähielimiin sekä etäpesäkkeiden esiintymisestä. Kasvaimen levinneisyysaste on tärkeä, kun päätetään syövän hoidosta ja arvioidaan potilaan paranemisen todennäköisyyttä eli ennustetta (vertaa TNM-luokitus).
Levyepiteelikarsinooma
Pintasolukosta alkunsa saanut syöpä, jonka mikroskooppiselle rakenteelle on ominaista samankaltaisuus ihon pintasolukon (epidermiksen) kanssa. Tätä kasvainmuotoa esiintyy mm. keuhkoissa, ruokatorvessa, ihossa ja kohdunkaulassa.
Leydiginsolukasvain
Harvinainen kiveskasvain, joka saa alkunsa kiveksen välisoluista (Leydigin soluista). Se erittää miessukuhormonia ja on useimmiten hyvänlaatuinen.
Li–Fraumenin oireyhtymä
Vallitsevasti periytyvä tila, jolle ovat ominaisia eri elinten kasvaimet (mm. aivokasvaimet, nuorten naisten rintasyövät ja lasten pehmytkudossarkoomat).
Liitännäishoito
Katso Adjuvanttihoito.
Lineaarikiihdytin
Laite, jolla aikaan saadaan sädehoidossa käytettävää syvälle tunkeutuvaa säteilyä.
Lipooma
Hyvänlaatuinen rasvakasvain.
Liposarkooma
Pahanlaatuinen rasvakasvain.
Lobulaarinen karsinooma
Rinnan rauhastiehyistä peräisin oleva syöpä. Toinen rintasyövän kahdesta päätyypistä, joka todetaan kudosleikkeen mikroskooppisessa tutkimuksessa.
Luokituslaparotomia
Vatsaontelon avausleikkaus (laparotomia), jonka tarkoituksena on todeta kasvaimen levinneisyys vatsaontelon alueella. Tutkimus on jäämässä pois käytöstä, kun kuvantamismenetelmät ovat kehittyneet.
Luonnolliset tappajasolut
Katso Tappajasolut.
Luuytimensiirto
Hoitomuoto, jossa annetaan potilaan omaa, aikaisemmin säilöön otettua tai luovuttajasta saatua luuydintä tavoitteena uudistaa luuytimen verisolutuotanto. Luuytimensiirtoa käytetään esimerkiksi leukemiassa (luovutettu ydin) ja imukudossyövässä (oma ydin) voimakkaan, luuytimen lamauttaneen lääke- tai sädehoidon jälkeen (vertaa Kantasolusiirto).
Lymfaattinen leukemia
Katso Leukemia.
Lymfooma
Joukko erilaisia imukudoksesta alkaneita, ennusteeltaan vaihtelevia pahanlaatuisia kasvaimia. Lymfoomien kaksi päätyyppiä ovat Hodgkinin lymfooma ja non-Hodgkin-lymfoomat (NHL). Non-Hodgkin-lymfoomat ovat joko B-solu- tai ja T-solulymfoomia. Lymfoomia esiintyy paitsi imusolmukkeissa myös monissa muissa elimissä (vertaa B-solu, T-solu).
M-komponentti
Katso Paraproteinemia.
Magneettikuvaus
MRI. Röntgentutkimukseen verrattavissa oleva tutkimusmenetelmä, jossa tutkittavasta elimestä muodostetaan tietokoneen avulla kuva magneettikenttämuutosten perusteella.
Maligni
Pahanlaatuinen. Käsite viittaa kasvaimen leviämis- ja uusiutumistaipumukseen. Syöpä on pahanlaatuinen kasvain. Vastakohta on benigni eli hyvänlaatuinen.
Maligni fibroottinen histiosytooma
Eräs sidekudoksen pahanlaatuinen kasvain (sarkooma).
MALT-lymfooma
Limakalvon imukudoksesta (esimerkiksi mahassa) alkanut lymfooma. MALT = mucosa-associated lymphoma tissue.
Mammakarsinooma
Rintasyöpä.
Mammografia
Rintojen röntgentutkimus, jonka tavoitteena on selvittää rinnanrakennetta ja etsiä alkuvaiheen rintasyöpää. Mammografiaa käytetään erilaisten normaalista poikkeavien rintalöydösten tutkimiseen (kliininen mammografia) ja rintasyövän varhaisvaiheiden etsimiseen oireettomista naisista (seulontamammografia).
Manttelihoito
Sädehoitomenetelmä, jossa hoito kohdistetaan tietyllä tavalla vartalon yläosan imusolmukealueisiin.
Manttelisolulymfooma
Eräs lymfoomatyyppi.
Markkeri
Katso Merkkiaine.
Mastektomia
Rinnan poisto.
Mastopatia
Rinnan hyvin yleinen sairaalloinen tila, joka aiheutuu hormonaalisista tekijöistä ja joka ilmenee rinnan eriasteisena kyhmyisyytenä. Se ei ole kasvaintauti, eikä siihen yleensä liity suurentunutta rintasyöpävaaraa. Osa mastopatiamuutoksista näkyy mammografiassa.
Mediastinum
Välikarsina. Keuhkojen välissä oleva tila.
Medullaarinen karsinooma
1. Eräs rintasyövän muoto. 2. Kilpirauhasen harvinainen pahanlaatuinen periytyvä kasvain.
Medulloblastooma
Eräs aivokasvaintyyppi.
Melanooma
Tummasyöpä, tummasolusyöpä. Ihon pintakudoksen tai silmän väri- ja suonikalvon melaniinia (ruskeaa väriainetta) tuottavan solukon pahanlaatuinen kasvain. Ihomelanoomat luokitellaan kasvainkudoksen mikroskooppisen rakenteen perusteella eri tyyppeihin, joista yleisimmät ovat nodulaarinen melanooma, pinnallisesti leviävä (superficially spreading) melanonma ja lentigo malignasta alkava melanooma.
Meleena
Veren esiintyminen ulosteessa. Meleena on paksu- ja peräsuolensyövän tärkeä oire.
MEN-oireyhtymä
Ryhmä periytyviä tiloja, joille on ominaista hyvän- ja pahanlaatuisten kasvainten esiintyminen umpirauhasissa. MEN = multippeli endokriininen neoplasia.
Meningeooma
Aivokalvokasvain. Tavallisesti meningeooma on mikroskooppitutkimuksen mukaan hyvänlaatuinen, mutta se voi sijaintinsa vuoksi aiheuttaa vakavia ongelmia.
Merkelinsolukarsinooma
Eräs harvinainen ihosyöpätyyppi.
Merkkiaine
Kasvainkudoksesta vereen erittyvä aine, jonka löytyminen tai jonka pitoisuuden suureneminen ajan myötä viittaa syövän olemassaoloon tai uusiutumiseen.
Mesoteeli
Kehononteloita (keuhkopussia, sydänpussia ja vatsakalvononteloa) verhoava yhden solukerroksen paksuinen solukko. Sen pahanlaatuinen kasvain on mesoteliooma.
Mesoteliooma
Keuhkopussia, sydänpussia ja vatsakalvononteloa verhoavasta ohuesta solukerroksesta alkunsa saanut harvinainen kasvain, useimmiten pahanlaatuinen. Suuri osa mesotelioomista on asbestialtistuksen aiheuttamia.
Metaplasia
Kudoksen muuttuminen toiseksi, sijainti paikalle epätyypilliseksi kudokseksi, esimerkiksi keuhkoputken lieriöepiteelin muuttuminen tulehduksen tai muun syyn takia kerrostuneeksi levyepiteeliksi.
Metastaasi
Katso Etäpesäke.
Mikrokalkkiutumat
Mammografiakuvassa todettavat pienet kalkkiutumajyväset maitorauhasessa. Ne voivat olla merkki rintasyövästä.
Mitoosi
Solunjakautuminen. Mikroskooppitutkimuksessa kasvainsolujen jakautumistiheyttä ja mitoosivaiheessa olevien solujen rakennetta käytetään hyväksi, kun tehdään päätelmiä kasvaimen hyvän- tai pahanlaatuisuudesta.
Mola hydatidosa
Katso Rypäleraskaus.
Monoklonaaliset vasta-aineet
Vasta-aineet, joita tuotetaan laboratoriossa tietynlaisten perimältään yhdenmukaisten solujen (solukloonin) viljelmissä. Monoklonaalisilla vasta-aineilla on merkitystä kokeellisessa syöpätutkimuksessa ja enenevässä määrin myös tautien diagnostiikassa ja hoidossa.
Mortaliteetti
Katso Kuolleisuus.
MRI
Magnetic resonance imaging. Katso Magneettikuvaus.
Mukoepidermoidikarsinooma
Eräs sylkirauhassyövän tyyppi.
Mukoosa
Limakalvo. Ruoansulatuskanavan, hengitysteiden ja virtsateiden sisäpintaa verhoava kudoskerros, jonka pinnalla on epiteeli ja sen alla sidekudosta, sileää lihasta ja rauhasia. Syövät (karsinoomat) saavat usein alkunsa limakalvon pintasolukosta.
Mukosellulaarinen karsinooma
Karsinooma, jossa on mikroskooppitutkimuksen mukaan limaa sisältäviä kasvainsoluja.
Multifokaalinen
Monipesäkkeinen. Kasvain on multifokaalinen, kun se esiintyy tietyssä elimessä monena erillisenä saarekkeena eikä – niin kuin tavallisesti– yhtenä laajenevana muodostumana.
Multippeli myelooma
Katso Myelooma.
Musinoosi karsinooma
Karsinoomatyyppi, jossa esiintyy mikrokooppitutkimuksessa havaittavaa limaa kasvainsoluissa tai niiden ulkopuolella (vertaa Karsinooma).
Mutaatio
Solun perimän (DNA:n, geenin) rakennemuutos, joka voi johtaa solun kuolemaan. Jos muuttunut geeni siirtyy solun jakautuessa tytärsoluihin, syntyy solukko, jossa on tuon muuttuneen geenin aiheuttama solun rakenteen tai toiminnan muutos. Syövän katsotaan kehittyvän eri syistä syntyneiden mutaatioiden seurauksena.
Mutageeni
Aine, joka aiheuttaa mutaatioita (katso Mutaatio).
Mutageeninen
Mutaatioita aiheuttava (katso Mutaatio).
Mycosis fungoides
Ihon harvinainen kasvaintauti, joka ilmenee useina kyhmymäisinä muodostumina. Mycosis fungoideson luonteeltaan lymfooma eli imukudossyöpä.
Myelodysplastinen oireyhtymä
Monimuotoinen ryhmä luuytimen sairauksia, joille on alkuvaiheessa ominaista luuytimessä muodostuvien verisolujen vähyys, mutta joilla on taipumus muuttua myöhemmin akuutiksi leukemiaksi.
Myelofibroosi
Sairaus, jossa luuytimen verta muodostava solukko ensin lisääntyy mutta korvautuu myöhemmin sidekudoksella. Myelofibroosi voi muuttua vuosien kuluttua leukemiaksi.
Myelooinen leukemia
Katso Leukemia.
Myelooma
Luuydinsyöpä, jonka alkusolukkona ovat plasmasolut ja joka yleensä esiintyy iäkkäillä ihmisillä.
Myooma
Lihaskudoksen hyvänlaatuinen kasvain.
Myosarkooma
Lihaskudoksen pahanlaatuinen kasvain.
Nasopharynx
Nenänielu.
Natiivikuvaus
Röntgenkuvaus ilman varjoainetta. Tavallisimmat natiivikuvat otetaan rintakehän elimistä (thoraxröntgen) ja luista.
Nausea
Pahoinvointi.
Neevus
Pigmenttiluomi, syntymämerkki. Ihon väriainetta tuottavan solukon hyvänlaatuinen kasvain, joka harvoin muuttuu pahanlaatuiseksi kasvaimeksi, melanoomaksi.
Nefroblastooma
Lasten pahanlaatuinen munuaiskasvain, Wilmsin tuumori.
Nekroosi
Kuolio. Solukuolemien seurauksena syntynyt paikallinen kuollut kudoskohta. Syöpäkudoksessa on usein kuolioalueita, varsinkin säde- ja lääkehoidon seurauksena.
Neoadjuvanttihoito
Alkuhoito. Ennen syövän paikallishoitoa (leikkausta tai sädehoitoa) annettava lääkehoito, jonka tavoitteena on pienentää kasvainta ja parantaa leikkauksen ja sädehoidon tuloksia. Samalla saadaan tietoa annettujen lääkkeiden tehosta.
Neoplasma
Kasvain. Neoplasma malignum on pahanlaatuinen kasvain eli syöpä.
Neulabiopsia
Paksuneulabiopsia. Kudosnäytteen ottaminen ontolla neulalla mikroskooppitutkimusta varten esimerkiksi maksasta, munuaisesta tai eturauhasesta (vertaa Ohutneulabiopsia).
Neuroblastooma
Lasten hermokudoskasvain, joka saa alkunsa ns. sympaattisen hermoston soluista. Neuroblastooma voi sijaita esimerkiksi lisämunuaisessa tai vatsaontelon takatilassa.
Neuroendokriiniset kasvaimet
Ryhmä neuroendokriinisestä solukosta alkaneita kasvaimia, joista valtaosa sijaitsee mahasuolikanavassa ja kolmannes umpilisäkkeessä. Tähän ryhmään kuuluvia kasvaimia ovat mm. gastrinooma, insulinooma, merkelinsolukarsinooma ja pahanlaatuisuusasteeltaan vaihtelevat suolen karsinoidituumorit.
Neurofibromatoosi
Periytyvä tauti, jolle ovat ominaisia ihon hyvänlaatuiset hermotukikudoskasvaimet (neurofibroomat). Jokin näistä voi muuttua pahanlaatuiseksi sarkoomaksi. Neurofibromatooseja on kaksi päätyyppiä (NF1 ja NF2). NF1:n toinen nimi on von Recklinghausenin tauti.
Neurofibrooma
Hermotukikudoksen hyvänlaatuinen kasvain.
Neurofibrosarkooma
Hermotukikudoksen pahanlaatuinen kasvain.
NHL
Katso Non-Hodgkin-lymfooma.
Nodulaarinen melanooma
Katso Melanooma.
Non-Hodgkin-lymfooma
NHL. Pahanlaatuisten imukudoskasvainten eli lymfoomien ryhmä, johon kuuluvat muut lymfoomat kuin Hodgkinin lymfooma. Non-Hodgkin-lymfoomia esiintyy imusolmukkeiden lisäksi myös muissa elimissä (mm. nielussa, mahassa, suolessa, ihossa ja aivoissa).
Obduktio
Ruumiinavaus. Patologin tekemän lääketieteellisen ruumiinavauksen tarkoituksena on selvittää vainajan taudit ja kuolemansyy.
Obstruktio
Tukos, ahtauma. Putkimaisen elimen (ruokatorven, suolen, virtsanjohtimen, sappitiehyen jne.) ontelon kaventuma tai tukkeuma, jonka aiheuttajana voi olla moni sairaalloinen tila, mm. syöpä. Sädehoidon seurauksena voi kehittyä arpikudoksen aiheuttama obstruktio.
Ohjelmoitunut solukuolema
Katso Apoptoosi.
Ohutneulabiopsia
ONB. Menetelmä, jossa imetään ohuella ontolla neulalla ja ruiskulla tutkittavasta kohteesta soluja mikroskooppitutkimusta varten. Kyseessä on sytologinen eli solututkimus, jota käytetään mm. rinnan, kilpirauhasen, eturauhasen ja maksan kasvainta epäiltäessä (vertaa Neulabiopsia).
Oireyhtymä
Syndrooma. Tila, jota luonnehtivat potilaalla samanaikaisesti esiintyvät oireet ja löydökset ja joka esiintyy eri potilailla jokseenkin samanlaisena.
Okasolusyöpä
Katso Levyepiteelikarsinooma.
Oligodendrogliooma
Eräs aivokasvaintyyppi.
Onkogeeni
Katso Syöpägeeni.
Onkologi
Syöpätautien erikoislääkäri, jonka toimialaan kuuluvat syövän sädehoito ja lääkehoito.
Onkologia
Lääketieteen ala, joka käsittää syöpätautien diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen, suppeammassa mielessä syövän sädehoidon ja lääkehoidon.
Onkosytooma
Hyvänlaatuinen kasvain mm. munuaisessa. Se koostuu onkosyyttisoluista.
Ooforektomia
Munasarjan poisto.
Operaatio
Leikkaus.
Orkiektomia
Kiveksen poisto.
Osteoklastooma
Luun jättisolutuumori (katso Jättisolutuumori).
Osteosarkooma
Luusolukon pahanlaatuinen kasvain, yleisin luusyövän muoto.
Otsoni
Kaasumainen aine, eräs hapen kemiallinen muoto. Otsonin määrä korkealla ilmakehässä on viime vuosina monilla alueilla maapallolla pienentynyt, mikä lisää ultraviolettisäteilyä maapallon pinnalla. Otsonikadon on arveltu suurentavan tulevaisuudessa todennäköisyyttä sairastua ihosyöpään.
Ovaario
Munasarja.
PAD
Patologisanatominen diagnoosi. Kudosnäytteen mikroskooppitutkimuksen perusteella patologi tiivistää havaintonsa muutaman sanan mittaiseksi kudosopilliseksi diagnoosiksi, PAD:ksi. Suomessa on tapana ilmaista PAD latinaksi.
Pagetin tauti
1. Nänninpihan ihossa sekä peräaukon seudun ja naisen ulkoisten sukuelinten ihossa ja limakalvossa esiintyvä ihottuman tapainen muutos, joka etenkin rinnassa yleensä liittyy syvemmällä jo olevaan syöpään. 2. Suomessa harvinainen luusairaus, jossa vaara sairastua luusyöpään on suurentunut.
Pahanlaatuisuusaste
Erilaistumisaste, gradus. Mikroskooppitutkimukseen perustuva patologin näkemys kasvainkudoksen erilaistumisasteesta. Kasvaimen pahanlaatuisuusastetta käytetään hyväksi päätettäessä syövän hoidosta ja arvioitaessa potilaan ennustetta. Huonosti erilaistuneiden kasvainten ennuste on yleensä keskimääräistä huonompi, kun taas hyvin erilaistuneisiin kasvaimiin liittyy keskimääräistä parempi ennuste.
Paksuneulabiopsia
Kudosnäytteen ottaminen ontolla neulalla mikroskooppitutkimusta varten, neulabiopsia. Paksuneulabiopsiaa käytetään esimerkiksi eturauhasen syövän toteamiseen (vertaa Ohutneulabiopsia).
Palliatiivinen hoito
Oireita lievittävä, oireenmukainen (mutta ei parantava) hoito. Syövänleikkaus- tai sädehoito on palliatiivista, jos kasvainkudosta ei saada kokonaan poistetuksi tai tuhotuksi. Syövän palliatiivisia hoitomuotoja ovat esimerkiksi erilaiset ohitusleikkaukset suolensisällön kulun helpottamiseksi, kivun poistamiseen tähtäävä hoito sekä etäpesäkkeiden sädehoito.
Pankreas
Haima.
Papa-tutkimus
Kohdunkaulan kanavasta, kohdunsuusta ja emättimen pohjukasta irrotettujen solujen mikroskooppitutkimus, jossa arvioidaan naisen hormonitilannetta ja etsitään kohdunkaulan syöpään tai sen esiasteisiin viittaavia solumuutoksia. Nimitys Papa tulee menetelmän kehittäjästä, G. N. Papanicolaousta.
Papillaarinen karsinooma
Monessa elimessä esiintyvä karsinoomatyyppi, jossa esiintyy mikroskooppitutkimuksessa havaittavia pieniä tupsumaisia muodostumia (katso Karsinooma).
Papillooma
Hyvänlaatuinen kasvain, jolle ovat ominaisia tupsumaiset rakenteet. Papilloomia tavataan mm. ihossa, kurkunpäässä ja virtsarakossa.
Papilloomavirus
Katso HPV-infektio.
Paraneoplastinen oire
Kasvaimen aiheuttama oire, joka johtuu kasvainsolukon erittämästä hormonista tai muusta aineesta. Monet paraneoplastiset oireet viittaavat pikemminkin umpirauhasen sairauteen kuin kasvaintautiin. Paraneoplastisia oireita aiheuttavat etenkin pienisoluinen keuhkokarsinooma ja monet sarkoomat.
Paraproteinemia
Esimerkiksi multippelissa myeloomassa ja Waldenströmin makroglobulinemiassa esiintyvä löydös, jossa veressä on yhden immunoglobuliinityypin vahva ylimäärä (ns. M-komponentti).
Parenteraalinen
Ruoansulatuskanavan ulkopuolinen. Esimerkiksi suoneen annettava ravitsemus tai hoito on parenteraalista.
Patologi
Erikoislääkäri, joka tutkii ja tulkitsee mikroskoopin avulla kudosmuutoksia koepaloista ja leikkauksessa poistetuista elimistä. Patologin tehtäviin kuuluvat myös solunäytteiden tutkiminen ja lääketieteellisten ruumiinavausten tekeminen.
Patologia
Lääketieteen ala, joka selvittää tautien syntyä, luonnetta ja kehitystä lähinnä solujen, kudosten ja elinten rakennepoikkeavuuksien kannalta.
Pelvis
1. Munuaisallas. 2. Lantio.
Penis
Siitin.
Perioperatiivinen
Leikkauksen aikainen (esimerkiksi sädehoito).
Peritoneaalinen pseudomyksooma
Pseudomyxoma peritonei. Vatsakalvonontelossa esiintyvä hyytelömäinen limakasvain, jonka taustalla on usein umpilisäkkeen tai munasarjan limakarsinooma.
Peritoneum
Vatsakalvo, joka verhoaa peritoneaalionteloa eli vatsakalvononteloa.
Periytyvä syöpäalttius
Geenivirheistä johtuvia periytyviä tiloja, joihin liittyy suurentunut vaara sairastua syöpään. Periytyviä syöpäalttiuksia ovat mm. periytyvä nonpolypoottinen suolistosyöpä (katso HNPCC), familiaalinen adenomatoottinen polypoosi (katsoFAP), Peutz–Jeghersin oireyhtymä, periytyvä alttius sairastua rinta- ja munasarjasyöpään (katso BRCA1,BRCA2), MEN-oireyhtymä, Li–Fraumenin oireyhtymä ja retinoblastooma.
PET
Positroniemissiotomografia. Ionisoivaan säteilyyn perustuva kuvantamismenetelmä, jota käytetään muun muassa syövän diagnostiikassa ja hoidon suunnittelussa. PET-TT tarkoittaa PET-tutkimuksen ja tietokonetomografian yhdistämistä (vertaa Tietokonetomografia).
Peutz–Jeghersin oireyhtymä
Periytyvä tila, jossa todetaan runsaasti määrätyyppisiä polyyppeja paksu- ja peräsuolessa.
Pharynx
Nielu.
Phyllodes-kasvaimet
Rinnan sidekudoksesta alkaneita kasvaimia, joista etenkin kookkaat voivat käyttäytyä pahanlaatuisen kasvaimen tavoin.
Pienisolukarsinooma
Pienisolusyöpä. Eräs keuhkosyövän (ja joidenkin muiden elinten syöpien) muoto. Kasvain päätellään pienisolukarsinoomaksi mikroskooppitutkimuksessa.
Pikaleiketutkimus
Jääleiketutkimus. Nopeasti jäädytetystä kudosnäytteestä leikkauksen aikana tehtävä mikroskooppitutkimus, jonka tuloksen perusteella päätetään, miten leikkausta jatketaan.
PIN
Prostatic intraepithelial neoplasia. Mikroskooppitutkimuksessa todettava eturauhasen kudosmuutos (atypia). Lieväasteinen PIN on hyvänlaatuinen löydös, vahva-asteista PIN-muutosta pidetään syövän esiasteena.
Pinealooma
Aivoissa sijaitsevan käpyrauhasen eli käpylisäkkeen kasvain.
Pinnallisesti leviävä melanooma
Katso Melanooma.
Pintasyöpä
In situ -karsinooma, carcinoma in situ. Esimerkiksi kohdunkaulan tai ihon pinnallinen syöpä, jossa kasvainsoluja on vain epiteelin sisällä mutta ei alla olevassa kudoksessa.
Plasmosytooma
Plasmasoluista koostuva yleensä hyvänlaatuinen kasvain, jonka pahanlaatuinen muoto on multippeli myelooma.
Pleomorfia
Kasvainkudoksen solujen ja tumien koon ja muodon suuri vaihtelu, joka on yksi pahanlaatuisuuden merkki.
Pleomorfinen adenooma
Katso Sekatuumori.
Pleura
Keuhkopussi, joka verhoaa pleuraonteloa eli keuhkopussinonteloa.
PNET
Primaarinen neuroektodermaalinen tuumori. Eräs aivokasvaintyyppi.
Pneumektomia
Keuhkon poisto.
Polycythaemia vera
Pahanlaatuinen veritauti, jossa punasoluja syntyy luuytimessä liikaa.
Polypoosi
Polyyppien runsas esiintyminen etenkin paksu- ja peräsuolessa. Suuri osa suoliston polypooseista on periytyviä.
Polyyppi
Onteloelimen (mahan, suolen, virtsarakon jne.) sisäpinnasta onteloon työntyvä sormimainen, usein kapealla kannalla seinämään kiinnittynyt muodostuma, joka voi olla kasvain (useimmiten hyvänlaatuinen) tai tulehduksen aiheuttama. Polyyppeja on myös ihossa. Polyypin luonne selviää mikroskooppitutkimuksessa.
Postoperatiivinen
Leikkauksen jälkeinen (hoito, kipu, lääkitys jne.).
PR
1. Osittainen hoitovaste, partial response. Kasvain pienenee hoidon ansiosta (katso Hoitovaste). 2. Progesteronireseptori (katso Hormonireseptori).
Premaligni
Prekanseroosi, syöpää edeltävä. Premaligni tila on syövän esiaste eli kudosmuutos, jolla on taipumus muuttua pahanlaatuiseksi.
Preoperatiivinen
Ennen leikkausta tapahtuva (hoito, lääkitys, tutkimus jne.).
Prevalenssi
Vallitsevuus. Määrä hetkellä elossa olevien, tiettyä tautia sairastavien luku suhteutettuna väestön määrään. Käsitettä käytetään epidemiologisessa tutkimustyössä.
Preventio
Ehkäisy, ennaltaehkäisy. Syövän ensisijainen preventio (primaarinen preventio) tarkoittaa syövän syiden poistamista tai niille altistumisen vähentämistä (esimerkiksi keuhkosyövän ehkäisy vaikuttamalla tupakointiin ja keuhkopussin syövän ehkäisy poistamalla asbestialtistus). Preventiolla tarkoitetaan myös syövän esivaiheiden toteamista tavoitteena varsinaisen syövän synnyn estyminen sekä syövän varhaistoteamista, jotta mahdollisimman moni potilas paranisi (esimerkiksi mammografiatutkimukset alkuvaiheen rintasyöpien löytämiseksi).
Primaarikasvain
Se potilaan kasvain, joka syntyi ensimmäisenä ja jonka seurauksena voi myöhemmin kehittyä etäpesäkkeitä (sekundaarikasvaimia) muihin elimiin. Potilaalle voi ilmaantua kaksi tai useampia toisistaan riippumattomia primaarikasvaimia (esimerkiksi rintasyöpä ja ihosyöpä).
Prognoosi
Katso Ennuste.
Proktoskopia
Peräsuolen (etenkin sen loppuosan) tähystys (katso Tähystys).
Prolaktinooma
Aivolisäkkeen hyvänlaatuinen kasvain, jonka solukko erittää prolaktiinihormonia.
Prostata
Eturauhanen.
Prostataspesifinen antigeeni
PSA. Seerumin PSA-tason määritystä käytetään eturauhasen syövän diagnostiikassa ja potilaiden seurannassa (syövän merkkiaineena).Vuonna 2009 julkaistu eurooppalainen tutkimus osoitti, että seerumin PSA-pitoisuuden mittaamiseen perustuva seulonta ja siihen liittyvät jatkotutkimukset sekä löytyneiden eturauhasen syöpien hoito pienentävät kuolleisuutta eturauhasen syöpään. Tällainen tutkimustulos on edellytys laajamittaisen seulonta-ohjelman aloittamiselle. Seulonnassa todetaan kuitenkin myös sellaisia syöpiä, joita ei tarvitsisi aktiivisesti hoitaa.
Prostatektomia
Eturauhasen poisto.
Proto-onkogeeni
Esisyöpägeeni. Normaalin solungeeni, joka voi muuttua syöpää aiheuttavaksi syöpägeeniksi.
PSA
Katso Prostataspesifinen antigeeni.
Pseudomyxoma peritonei
Katso Peritoneaalinen pseudomyksooma.
Rabdomyosarkooma
Poikkijuovaisen lihaskudoksen pahanlaatuinen kasvain.
Radikaalinen
Hoitoa kuvaava käsite. Leikkaus tai sädehoito on radikaalinen, jos kasvain poistetaan tai tuhotaan kokonaan (kuratiivinen eli parantava hoito). Sana voi tarkoittaa myös tavanomaista laajempaa leikkausta. Sana on vakiintunut tarkoittamaan määrätavalla tehtyä leikkausta (operatio radicalis).
Radiojodihoito
Kilpirauhasen syövän hoitoon käytetty sädehoitomenetelmä, jossa potilas juo radioaktiivista jodia sisältävää nestettä. Jodi hakeutuu kilpirauhaseen, jossa se tuhoaa kasvainkudosta.
Radionuklidit
Radioaktiivisia tai radioaktiivisiksi tehtyjä alkuaineita, joita käytetään syövän hoidossa niiden lähettämän syöpäsoluja tuhoavan ionisoivansäteilyn takia.
Radioresistentti
Kasvaimen ominaisuus: radioresistenttiin kasvaimeen sädehoito tehoaa huonosti. Vastakohta on sädeherkkä kasvain, johon sädehoito tehoaa hyvin.
Radon
Radioaktiivinen kaasu, jota syntyy maaperän uraanin hajotessa. Radon hajoaa myös itse radioaktiivisiksi aineiksi, joille altistuminen voi suurentaa keuhkosyövän vaaraa. Tämän takia asuntoilman sallitulle radonpitoisuudelle on säädetty yläraja.
Rekonstruktio
Korjaus, ennallistaminen. Esimerkiksi rintaleikkauksessa tai sen jälkeen voidaan tehdä rekonstruktio- eli korjausleikkaus, jossa rinnan muotoja koko pyritään palauttamaan mahdollisimman lähelle vastakkaista tervettä rintaa.
Rektoskopia
Peräsuolen tähystys (katso Tähystys).
Rektum
Peräsuoli.
Relapsi
Taudin uusiutuminen.
Remissio
Potilaan tilan koheneminen ja taudin aiheuttamien oireiden ja löydösten lievittyminen. Remissio on usein tilapäinen, mutta voi jäädä pysyväksi (vertaa Hoitovaste).
Resektio
Leikkaus, jossa elimen osa poistetaan (keuhkoresektio, maharesektio jne.).
Reseptori
Katso Hormonireseptori.
Residiivi
Uusiutuma. Kasvaimen uusiutuminen onnistuneen ensihoidon jälkeen.
Resistenssi
1. Lääkkeen hoitovaikutuksen puuttuminen, esimerkiksi tietyn solunsalpaajan tehottomuus tietyn syövän hoidossa. 2. Sormitunnustelussa esimerkiksi vatsaontelossa havaittava epänormaali muodostuma, joka voi olla kasvain.
Retinoblastooma
Pienten lasten harvinainen pahanlaatuinen silmäkasvain, joka voi olla periytyvä.
Ruskuaispussikasvain
Munasarjan ja kiveksen kasvaintyyppi, joka erittää alfafetoproteiinia (AFP:tä). AFP:n pitoisuuden määritystä seerumista käytetään merkkiaineena ruskuaispussikasvainten diagnostiikassa ja potilaiden seurannassa.
Rypäleraskaus
Mola hydatidosa. Alkuraskaudessa esiintyvä tilanne, jossa todetaan istukasta muodostuneita rakkuloita ja alkio puuttuu. Joskus rypäleraskaus johtaa istukkasyövän syntyyn.
Säästävä leikkaus
Leikkaus, jossa pyritään säästämään mahdollisimman paljon normaalikudoksia. Käsite on vakiintunut tarkoittamaan sellaista rintasyöpäleikkausta, jossa kasvaimen mukana poistetaan vain osa rintaa.
Saattohoito
Terminaalihoito. Ennen kuolemaa annettu oireenmukainen, elämänlaatua parantava hoito tilanteessa, jossa parantavaan hoitoon ei enää ole mahdollisuuksia. Sanalla tarkoitetaan erityisesti saattokodeissa annettavaa hoitoa.
Saattokoti
Hoitolaitos, jossa annetaan saattohoitoa (vertaa Saattohoito).
Sädeherkkä
Kasvaimen ominaisuus: sädeherkkään kasvaimeen sädehoito tehoaa hyvin. Vastakohta on säderesistentti kasvain, johon sädehoito tehoaa huonosti.
Sädehoito
Keskeinen syövänhoitomuoto, jossa kasvainkudokseen kohdistetaan ionisoivaa säteilyä. Tarkoituksena on tuhota kasvainkudosta. Joskus sädehoitoa annetaan myös hyvänlaatuisiin tiloihin, esimerkiksi kivun hoitoon.
Sädekirurgia
Stereotaktisen sädehoidon muoto, jossa potilaalle annetaan yksi tarkasti kohdistettu säteilyannos. Sädekirurgian hoitokohteita ovat mm. aivokasvaimet ja aivoissa sijaitsevat etäpesäkkeet.
Sairastuvuus
Katso Ilmaantuvuus.
Sarkooma
Tukikudoksen pahanlaatuinen kasvain, joka saa alkunsa esimerkiksi luu-, rusto-, lihas- tai rasvakudoksesta.
Säteilynherkistäjät
Aineita, joiden vaikutuksesta sädehoidon teho syöpäkudokseen paranee.
Schwannooma
Hermotukisolujen (Schwannin solujen) hyvänlaatuinen kasvain.
Second look –leikkaus
Katso Varmistusleikkaus.
Sekatuumori
Kasvain, jossa on pintasolukosta ja tukisolukosta alkunsa saaneita kudoksia. Sekatuumoreita esiintyy esimerkiksi sylkirauhasissa. Sekatuumorien uusi nimi on pleomorfinen adenooma.
Sekundaarikasvain
Katso Etäpesäke.
Semimaligni
Puolipahanlaatuinen. Sana tarkoittaa kasvainta, joka ei ole aivan hyvänlaatuinen, mutta jonka keskimääräinen kliininen kulku ei ole yleensä varsinaiselle pahanlaatuiselle kasvaimelle ominainen. Kasvaimen luonne voidaan määrittää semimaligniksi mikroskooppitutkimuksessa. Esimerkiksi jotkut munasarjakasvaimet kuuluvat tähän ryhmään.
Seminooma
Yleisin kiveskasvain. Vastaavaa munasarjakasvainta kutsutaan dysgerminoomaksi.
Seniili keratoosi
Solaarikeratoosi. Auringonvalolle alttiin ihoalueen pintasolukon rakennepoikkeavuus, jota pidetään syövän (levyepiteelikarsinooman) esiasteena.
Seniili verruka
Vanhuudensyylä, seborrooinen keratoosi, seborrooinen verruka .Ihon pintasolukon hyvänlaatuinen liikakasvu.
Sertolinsolukasvain
Eräs harvinainen kiveskasvaintyyppi, joka on saanut alkunsa kiveksen siementiehyiden tukisoluista (Sertolin soluista).
Seulonta
Taudin tai sen esiasteen etsiminen oireettomasta väestöstä yksinkertaisella menetelmällä joukkotarkastuksessa. Vain osa seulonnassa todetuista syöpäepäilyistä varmistuu lopulta syöviksi. Syöpäseulonnan tavoitteena on joko varsinaisen syövän syntymisen ehkäisy tai syövän löytyminen varhaisvaiheessa sen hoidettavuuden parantamiseksi. Syöpään kohdistuvia vakiintuneita seulontaohjelmia ovat solututkimukseen perustuva kohdun kaulaosan esiasteseulonta (Papa-seulonta) ja mammografiaan perustuva rintasyöpäseulonta. Käynnissä on laajatutkimus, jossa selvitetään seerumin prostataspesifisen antigeenin eli PSA:n määrityksen soveltuvuutta eturauhasen syövän seulontaan. Toisessa tutkimuksessa selvitetään, soveltuuko ulosteen veritesti (veren toteaminen ulosteessa) suolistosyövän ja sen esiasteiden seulontaan.
Sézaryn oireyhtymä
Eräs lymfoomatyyppi.
Sigmasuoli
Vemmelsuoli. Paksusuolen viimeinen osa, joka seuraa laskevaa paksusuolta ja jatkuu peräsuolena.
Sisäinen sädehoito
Interstitiaalinen sädehoito, brakyterapia. Sädehoitotapa, jossa säteilylähde viedään kudoksen sisään (mm. jotkut pään ja kaulan syövät, eturauhasen syöpä) tai elimen onteloon (mm. kohtusyöpä).
Skopia
Yhdyssanojen jälkiosana käytetty tähystystä merkitsevä sana. Esimerkiksi bronkoskopia on kehkoputken tähystys, rektoskopia peräsuolen tähystys ja gastroskopia mahantähystys. Yksinään skopia-sana ei ole käytössä.
Solaarikeratoosi
Katso Seniili keratoosi
Solunsalpaaja
Sytostaatti. Suuri ryhmä syövänhoitoon käytettyjä lääkeaineita, jotka tuhoavat syöpäsoluja tai estävät niiden jakautumista.
Solupleomorfia
Katso Pleomorfia.
Solututkimus
Katso Irtosolututkimus.
Splenektomia
Pernan poisto.
Stage
Katso Levinneisyysaste.
Stereotaktinen sädehoito
Sädehoitomuoto, jossa sädetettävään kohteeseen (esimerkiksi aivokasvaimeen) kohdistetaan säteilykeila useasta eri suunnasta niin, että kasvaimen ulkopuolinen tervekudos saa säteilyä mahdollisimman vähän. Stereotaktinen sädehoito edellyttää tarkkaa tietoa hoidettavan alueen sijainnista, koosta ja muodosta.
Stooma
Katso Avanne.
Stroomasarkooma
Eräs endometriumin eli kohdun sisäkalvon syövän tyyppi.
Subkutaaninen
Ihonalainen.
Suoliavanne
Katso Avanne.
Suppressorigeeni
Katso Kasvunrajoitegeeni.
Sylindrooma
Ihossa oleva hyvänlaatuinen hikirauhaskasvain.
Syndrooma
Katso Oireyhtymä.
Syöpägeeni
Solun perintöaineksen osa, joka on tärkeä syövän synnyssä ja kehittymisessä. Erilaiset ulkoiset tekijät voivat muuntaa syöpägeenin rakennetta ja toimintaa siten, että solu muuttuu pahanlaatuiseksi.
Syöpäjärjestöt
Joukko organisaatioita (yhdistyksiä, säätiöitä, laitoksia), jotka toimivat yhdessä valtakunnallisesti. Syöpäjärjestöihin kuuluvat Suomen Syöpäyhdistys ry (perustettu 1936), joukko maakunnallisia syöpäyhdistyksiä eri paikkakunnilla toimivine alaosastoineen, Suomen Syöpäpotilaat ry, muutamat muut potilasyhdistykset, Syöpäsäätiö sekä tutkimustyön tukemiseen keskittynyt Syöpätautien Tutkimussäätiö. Epidemiologinen syöväntutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri toimii Suomen Syöpäyhdistyksen yhteydessä. Syöpäjärjestöt ylläpitävät saattohoitokoteja, ja aikaisemmin Syöpäjärjestöt ylläpitivät poliklinikoita ja laboratorioita eri puolilla Suomea ja syöpätautien sädehoitoon keskittynyttä sairaalaa (Radiumkotia) Helsingissä. Syöpäjärjestöt käynnistivät Suomessa Papa-seulonnat kohdunkaulansyövän ehkäisemiseksi, mammografiaseulonnat rintasyövän varhaisvaiheiden toteamiseksi ja uusimpana suolistosyövän seulonnat 2000-luvulla. Suomen Syöpäyhdistys julkaisee lehteä Syöpä-Cancer.
Syöpärekisteri
Tutkimuslaitos, joka kerää tietoja syövän esiintymisestä väestössä, julkaisee syöpätilastoa ja tekee epidemiologista ja tilastollista syöpätutkimusta. Suomen Syöpärekisteri perustettiin 1952.
Syövän merkkiaine
Katso Merkkiaine.
Sytokiinit
Pienimolekyylisiä valkuaisaineita, joilla on monenlaisia tehtäviä elimistön erilaisissa prosesseissa, esimerkiksi tulehduksessa. Sytokiineja ovat mm. interferonit, interleukiinit ja lymfokiinit.
Sytologinen tutkimus
Katso Irtosolututkimus.
Sytostaatti
Katso Solunsalpaaja.
T-solu
Toinen imusolujen (lymfosyyttien) kahdesta päätyypistä. Se syntyy luuytimessä, kypsyy kateenkorvassa ja reagoi antigeeniin. Ns. soluvälitteinen immuniteetti perustuu T-solujen toimintaan.
T-solulymfooma
Katso Lymfooma.
Tähystys
Kehonontelon (keuhkopussinontelon tai vatsakalvonontelon) tai ontelomaisen elimen (mm. keuhkoputken, mahan, suolen, virtsarakon ja kohtuontelon) silmämääräinen tutkiminen ohuen putken ja siinä olevan optisen laitteen avulla. Tähystykset ovat tärkeä osa syövändiagnostiikkaa, ja niiden yhteydessä otetaan usein koepaloja ja solunäytteittä.
Tähystyskirurgia
Kehononteloiden (keuhkopussinontelon tai vatsakalvonontelon) tai onteloelinten (mm. mahan, suolen, virtsarakon, kohdun) tähystyksen yhteydessä tehtäviä kirurgisia toimenpiteitä (esimerkiksi koepalanotto, polyypin poisto, eturauhasen höyläysleikkaus, virtsarakon syövänleikkaus). Vatsaontelon tähystysleikkaus (laparoskooppinen kirurgia) on yleistynyt myös vatsaontelon elinten syövän hoitomenetelmänä.
Tamoksifeeni
Eräs antiestrogeenisesti vaikuttava lääkeaine (katso Antiestrogeenit).
Tappajasolut
Lymfosyyttiryhmän soluja, joille on ominaista kyky tietyissä oloissa tappaa syöpäsoluja ja joilla on tärkeä merkitys syövän syntyyn kohdistuvassa kokeellisessa tutkimuksessa.
Täsmälääkkeet
Lääkkeet, jotka vaikuttavat syöpäkudokseen täsmälleen halutulla tavalla, esimerkiksi siten, että juuri tietyn entsyymin toiminta estyy. Hoitoa täsmälääkkeillä kutsutaan syövän täsmähoidoksi.
Tauotettu sädehoito
Sädehoitotapa, jossa päivittäiset pienet säteilyannokset eli –fraktiot annetaan kahtena tai useampana jaksona, joiden välissä on hoitotauko (vertaa Jaksotettu sädehoito).
Teratooma
Esimerkiksi kiveksessä ja munasarjassa esiintyvä kasvain, jossa on monenlaisia kudoksia ja rakenteita: pintasolukkoa, rauhaskudosta, lihasta, rustoa jne. Teratoomia on sekä hyvän- että pahanlaatuisia.
Terminaalihoito
Katso Saattohoito.
Testis
Kives.
Testosteroni
Tärkein miessukupuolihormoni eli androgeeni.
Thorax
Rintakehä. Thoraxin röntgenkuvaus on keskeinen tutkimus syövän diagnostiikassa ja potilaiden seurannassa.
Tietokonekerroskuvaus
TT- eli CT-tutkimus. Röntgentutkimusmenetelmä, jossa tietokoneen avulla tuotetaan joukko yhdentason kuvia ja jossa voidaan muodostaa myös kolmiulotteisia kuvia kasvaimesta ja sen ympäristöstä. Tietokonekerroskuvausta käytetään etenkin sädehoidon suunnittelussa (annossuunnittelussa), johon varsinaisen sädehoidon toteutus perustuu (vertaa Annossuunnittelu).
Tietokonetomografia
Katso Tietokonekerroskuvaus.
TNM-luokitus
Syövän kansainvälinen levinneisyysluokitusjärjestelmä, joka perustuu kasvaimen kokoon (T = tumour), arvioon etäpesäkkeiden esiintymisestä alueellisissa imusolmukkeissa (N = node) ja arvioon etäpesäkkeiden olemassaolosta muissa elimissä (M = metastasis). TNM-luokitus perustuu mm. potilaan kliiniseen tutkimukseen, kuvantamis- ja tähystyslöydöksiin ja koepaloista saatavaa tietoon. Kasvaimen levinneisyys (TNM-luokka) pyritään aina arvioimaan ennen potilaan hoitoa. Potilaan kasvaimen TNM-luokka vaikuttaa hoidon valintaan ja antaa viitteen potilaan ennusteesta.
Toimintakykyluokitus
Arvio potilaan kyvystä suoriutua päivittäisistä toiminnoistaan. Asteikon toisessa päässä ovat suorituskyvyltään normaalit potilaat, toisessa päässä erittäin huonokuntoiset potilaat.
Tomografia
Katso Kerroskuvaus.
Torakotomia
Rintakehän avaus. Esimerkiksi keuhkosyöpäleikkaus alkaa torakotomialla.
Trakea
Henkitorvi.
Trakeostooma
Kurkunpään poiston yhteydessä tehtävä pysyvä avanne henkitorvesta ihon pinnalle. Potilas hengittää trakeostooman kautta.
TRAM-leikkaus
Rinnanpoiston jälkeen tehtävä korjaus- eli rekonstruktioleikkaus, jossa vatsanseudun ihosta ja ihonalaisrasvasta rakennetaan uusi rinta. Lyhenne tulee sanoista transverserectus abdominis musculocutaneous.
Trombosytopenia
Verihiutaleiden eli trombosyyttienvähyys.
Tummasyöpä
Katso Melanooma.
TURP
Transurethral resection of the prostate, eturauhasen höyläysleikkaus. Virtsaputken kautta tehtävä leikkaus, jossa eturauhaskudosta poistetaan pieninä lastuina erityisellä instrumentilla. Tavoitteena on helpottaa virtsantuloa. TURP tehdään tavallisesti eturauhasen hyvänlaatuisen taudin oireiden helpottamiseksi, mutta joskus höyläyslastuista löytyy mikroskooppitutkimuksessa yllättäen syöpäkudosta.
Tuumori
Yleisnimitys kudosmuutokselle, joka ilmenee kyhmynä, sormin tunnettavana kasvainmaisena muodostumana. Periaatteessa tuumori on mikä tahansa patti (tulehdus, rakkula jne.), mutta käytännössä se tarkoittaa useimmiten samaa kuin kasvain, joka voi olla hyvän- tai pahanlaatuinen.
Tyköhoito
Katso Brakyterapia.
Tymooma
Kateenkorvan kasvain, joka sijaitsee välikarsinassa rintalastan takana.
Tyreoidea
Kilpirauhanen.
Tyreoidektomia
Kilpirauhasen poisto.
Tyvisolusyöpä
Basaliooma, basaalisolukarsinooma, carcinoma basocellulare. Ihon pintakerroksen (orvaskeden) tyvisolukosta alkunsa saanut yleinen pahanlaatuinen kasvain, joka lähettää etäpesäkkeitä vain harvoin.
Ulseraatio
Haavauma. Ulseraatio, joka ei parane, voi olla esimerkiksi ihosyövän, huulisyövän ja kielisyövän oire.
Ulseratiivinen koliitti
Katso Haavainen paksusuolitulehdus.
Ultraäänitutkimus
Katso Kaikututkimus.
Ultraviolettisäteily
UV-säteily. Auringonvalon säteilyn lyhytaaltoinen näkymätön osa, jota voidaan tuottaa myös erityisillä laitteilla. UV-säteily aiheuttaa ihon palamisen ja ruskettumisen. Pitkäaikainen runsas UV-säteilyaltistus suurentaa ihon tyvisolusyövän ja okasolusyövän vaaraa ja ihon toistuva palaminen auringossa ihomelanooman vaaraa.
Ureter
Virtsanjohdin (munuaisaltaasta virtsarakkoon).
Uretra
Virtsaputki (virtsarakosta ulos).
Uroteliaalinen karsinooma
Virtsateitä verhoavan pintasolukon, uroteelin, pahanlaatuinen kasvain munuaisaltaassa, virtsanjohtimessa, virtsarakossa ja virtsaputkessa.
Uskomuslääkintä
Vaihtoehtolääkintä. Syövän ja monien muiden sairauksien hoito sellaisilla menetelmillä ja valmisteilla, joiden vaikuttavuutta ja haitattomuutta ei ole tieteellisesti osoitettu.
Uterus
Kohtu
Uvea
Silmän suonikalvosto, johon kuuluvat värikalvo, sädekehä ja suonikalvo.
Vaaratekijät, syövän
Kemikaalit, pölyt, säteily ja muut tekijät, joille altistuminen suurentaa vaaraa sairastua syöpään. Tunnettuja syövän vaaratekijöitä ovat esimerkiksi tupakointi (mm. keuhkosyöpä), ionisoiva säteily (mm. leukemia), ultraviolettisäteily (ihosyöpä) ja asbesti (mm. keuhkopussin syöpä).
Vagina
Emätin.
Vaihtoehtolääkintä
Katso Uskomuslääkintä.
VAIN
Vaginal intraepithelial carcinoma. Emättinen eli vaginan pintasyöpä.
Varmistusleikkaus
Oireettomalle, aikaisemmin hoidetulle potilaalle tehtävä uusintaleikkaus (etenkin vatsaontelon avausleikkaus eli laparotomia) kasvaimen mahdollisen uusiutumisen toteamiseksi.
Vartijaimusolmuke
Imusolmuke, johon kasvaimesta lähtevä imuneste ja kasvaimesta irronneet syöpäsolut ensimmäisenä saapuvat. Vartijaimusolmuketutkimuksessa värjätyn tai muutoin merkityn vartijaimusolmukkeen kudosleikkeistä selvitetään leikkauksessa tai ennen sitä, onko siinä kasvainkudosta. Jos etäpesäkettä ei todeta, kasvain ei todennäköisesti ole levinnyt lähtökohdastaan, mikä vaikuttaa jatkohoidon valintaan. Vartijaimusolmuketutkimusta käytetään esimerkiksi rintasyövän ja melanooman hoidon yhteydessä.
Vasta-aine
Antigeenien vaikutuksesta elimistön immunologisen järjestelmän tuottamia valkuaisaineita (immunoglobuliineja).
Ventrikkeli
Maha, mahalaukku.
Verisyöpä
Katso Leukemia.
VIN
Vulvar intraepithelial carcinoma. Ulkosynnyttimien eli vulvan pintasyöpä.
Virtaussytometria
Laboratoriotutkimusmenetelmä, jossa arvioidaan yksittäisten kasvainsolujen perintöaineksen määrän vaihtelua. Tuloksen perusteella tehdään päätelmiä kasvaimen pahanlaatuisuusasteesta.
Virushoito
Katso Geenihoito.
Visvasyylä
Katso Kondylooma.
von Hippel–Lindaun oireyhtymä
Periytyvä tila, jossa esiintyy erilaisia kasvaimia, mm. verkkokalvon ja aivojen hemangioblastoomia, munuaiskarsinoomia ja feokromosytoomia.
Vulva
Ulkosynnyttimet.
Waldenströmin makroglobulinemia
Lymfoomatyyppi, jolle on ominaista suurimolekyylisten immunoglobuliinien esiintyminen veressä.
Warthinin tuumori
Eräs hyvänlaatuinen sylkirauhaskasvain.
Wertheimin leikkaus
Kohtusyövän takia tehtävä laajaleikkaus, jossa poistetaan kohdun lisäksi lähikudoksia ja -elimiä.
Wilmsin tuumori
Lasten pahanlaatuinen munuaiskasvain, nefroblastooma.