Syöpälääkkeet ja korvaukset

Kela korvaa reseptilääkkeet sekä osan perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, jotka on määrätty sairauden hoitoon. Korvauksen saa apteekissa esittämällä Kela-kortin.

Jos syöpäpotilas haluaa ostaa lääkkeitä ulkomailta, hän voi saada niistä korvausta paikallisesta sairausvakuutuslaitoksesta tai korvausta voi anoa jälkikäteen Kelasta. Suomessa kirjoitetulla reseptillä voi ostaa lääkkeitä EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä. Oikeus koskee lääkkeitä, joita vastaava lääkevalmiste on hyväksytty Suomessa korvattavaksi. Lääkkeet on ensin maksettava itse ja haettava myöhemmin korvaus Kelasta.

Lääkeostoista maksetaan korvauksia kolmessa eri korvausryhmässä: peruskorvaus, alempi erityiskorvaus ja ylempi erityiskorvaus. Suurin osa reseptilääkkeistä kuuluu peruskorvausryhmään. Jotkut syöpälääkkeet ovat rajoitetusti peruskorvattavia. Tällöin peruskorvattavuutta haetaan Kelasta erillisellä B-lääkärinlausunnolla. Erityiskorvattavuus alkaa aina siitä hetkestä, kun lääkärinlausunto on Kelassa.

Lääkärin määräämä lääke voidaan apteekissa vaihtaa halvempaan vastaavaan valmisteeseen. Vaihto on mahdollista tehdä sellaisten lääkevalmisteiden kesken, jotka sisältävät samaa lääkeainetta. Lääkkeiden on vastattava toisiaan myös teholtaan ja turvallisuudeltaan.

Reseptilääkkeiden omavastuuosuuksilla on vuotuinen kattosumma. Kela seuraa katon täyttymistä apteekista saatujen tietojen perusteella. Kun omavastuuosuus on ylittynyt, Kela lähettää potilaalle siitä ilmoituksen. Vuotuinen kattosumma kerrotaan Kelan sivustolla.

Lääkekorvaukset (kela.fi)

Lue lisää talouteen liittyvistä asioista

Toimeentulo ja verotus

Syöpään sairastuminen voi heikentää merkittävästi potilaan ja hänen perheensä taloudellista tilannetta.

Lue artikkeli

Kuntoutuminen ja korvaukset

Jos sairaus pitkittyy ja työhön paluu viivästyy, potilas saattaa tarvita kuntoutusta.

Lue artikkeli

Syöpä ja taloudellinen tilanne

Syöpään sairastuminen voi heikentää merkittävästi potilaan ja hänen perheensä taloudellista tilannetta.

Lue artikkeli

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Syöpä-lehti | 2024

Simon le Roux: Suolistosyöpä on todennäköisesti täysin hoidettu, avanne jäi.

Syksyllä 2018 Simon le Roux mietti, mikä hänen ruoansulatustaan vaivasi. Oliko kyse suolistosyövästä?  Hän ei keksinyt muita vaihtoehtoja. Kukapa terve ja urheilullinen viisikymppinen mies, joka syö ja elää terveellisesti, haluaa miettiä syöpää. Hänellä ei ollut aikaisemmin minkäänlaisia ruoansulatusongelmia.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2024

Toiveena hyviä paluita työelämään

Sari Sarkomaa haluaa  edistää sitä, että hyvä hoito, kuntoutus ja tuki ovat yhdenvertaisesti saatavilla ihmisten sairastuessa. Hän myös toivoo, että kun ihminen palaa sairastamisen jälkeen takaisin työelämään hänet osataan kohdata ilman, että hänet nähdään vain potilaana.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2023

Lapsenomaista luovuutta ja iloa myös työhön

Suomen syöpärekisterin tutkija Maija Jäntti nauttii taidenäyttelyistä. Hänestä on ihanaa uppoutua toisen luomaan todellisuuteen ja peilata sitä omaansa.

Lue artikkeli