Syöpälääkkeet ja korvaukset

Kela korvaa reseptilääkkeet sekä osan perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, jotka on määrätty sairauden hoitoon. Korvauksen saa apteekissa esittämällä Kela-kortin.

Jos syöpäpotilas haluaa ostaa lääkkeitä ulkomailta, hän voi saada niistä korvausta paikallisesta sairausvakuutuslaitoksesta tai korvausta voi anoa jälkikäteen Kelasta. Suomessa kirjoitetulla reseptillä voi ostaa lääkkeitä EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä. Oikeus koskee lääkkeitä, joita vastaava lääkevalmiste on hyväksytty Suomessa korvattavaksi. Lääkkeet on ensin maksettava itse ja haettava myöhemmin korvaus Kelasta.

Lääkeostoista maksetaan korvauksia kolmessa eri korvausryhmässä: peruskorvaus, alempi erityiskorvaus ja ylempi erityiskorvaus. Suurin osa reseptilääkkeistä kuuluu peruskorvausryhmään. Jotkut syöpälääkkeet ovat rajoitetusti peruskorvattavia. Tällöin peruskorvattavuutta haetaan Kelasta erillisellä B-lääkärinlausunnolla. Erityiskorvattavuus alkaa aina siitä hetkestä, kun lääkärinlausunto on Kelassa.

Lääkärin määräämä lääke voidaan apteekissa vaihtaa halvempaan vastaavaan valmisteeseen. Vaihto on mahdollista tehdä sellaisten lääkevalmisteiden kesken, jotka sisältävät samaa lääkeainetta. Lääkkeiden on vastattava toisiaan myös teholtaan ja turvallisuudeltaan.

Reseptilääkkeiden omavastuuosuuksilla on vuotuinen kattosumma. Kela seuraa katon täyttymistä apteekista saatujen tietojen perusteella. Kun omavastuuosuus on ylittynyt, Kela lähettää potilaalle siitä ilmoituksen. Vuotuinen kattosumma kerrotaan Kelan sivustolla.

Lääkekorvaukset (kela.fi)

Lue lisää talouteen liittyvistä asioista

Toimeentulo ja verotus

Syöpään sairastuminen voi heikentää merkittävästi potilaan ja hänen perheensä taloudellista tilannetta.

Lue artikkeli

Kuntoutuminen ja korvaukset

Jos sairaus pitkittyy ja työhön paluu viivästyy, potilas saattaa tarvita kuntoutusta.

Lue artikkeli

Syöpä ja taloudellinen tilanne

Syöpään sairastuminen voi heikentää merkittävästi potilaan ja hänen perheensä taloudellista tilannetta.

Lue artikkeli

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Syöpä-lehti | 2023

Kolme erilaista tarinaa työhönpaluusta

Syöpä-lehden lukijat kertovat oman tarinansa työhön paluustaan. Lue Sirpan, Johannan ja Riitan tarinat.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2023

”Voin ilahduttaa muita”

Vapaaehtoinen Kirsi Niinimäki sairastui rintasyöpään viisitoista vuotta sitten 45-vuotiaana. Nyt yksi hänen rakkaimmista harrastuksistaan on vapaaehtoistyö Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksessä.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2023

Paluu työelämään

Jotakuta jännittää, toista mietityttää. Työhön paluu sairauspoissaolon jälkeen onnistuu parhaiten, kun sekä työntekijä että työyhteisö on paluuseen valmistautunut. Avoin keskusteluyhteys helpottaa kollegoiden kohtaamista ja töiden aloittamista.

Lue artikkeli