Nainen saa solunsalpaajahoitoa.

Solunsalpaajat eli sytostaatit 

Solunsalpaajat eli sytostaatit ovat syöpäsolujen tuhoamiseen tarkoitettuja lääkkeitä. Solunsalpaajat estävät solujen jakaantumisen ja aiheuttavat näin syöpäsolujen kuoleman. Sytostaatit kulkeutuvat verenkierron mukana kaikkialle elimistöön.


Sytostaatit vahvistavat leikkaushoidon tuloksia

Solunsalpaajilla voidaan tuhota syöpäkasvaimia, vahvistaa leikkaushoidon tai sädehoidon tuloksia, pienentää etäpesäkkeitä ja lievittää oireita. Sytostaatit voivat tehota emokasvaimen ulkopuolella ja tuhota myös pienet syöpäkasvaimet, joita ei ole havaittu tutkimuksissa.

Solunsalpaajat vaikuttavat kaikkiin jakautuviin soluihin, myös terveeseen kudokseen. Kuitenkin syöpäsolut jakautuvat usein huomattavasti nopeammin kuin normaalit solut, mikä tekee syöpäsolut erityisen herkiksi sytostaateille. Terveissä soluissa solunsalpaajien vaikutukset ovat vähäisemmät, ja terveet solut myös toipuvat nopeammin.


Solunsalpaajien merkitys syöpähoidoissa on hieman vähentynyt uusien lääkehoitojen kehittyessä. Niitä käytetään kuitenkin edelleen yleisesti.
Syövän hoidossa käytetään useita erilaisia solunsalpaajia, jotka vaikuttavat keskenään eri tavoin. Tavallisinta on antaa usean eri solunsalpaajalääkkeen yhdistelmähoitoa. Solunsalpaajahoidon teho riippuu muun muassa kasvaimen tyypistä, kasvaimen koosta, kasvunopeudesta, ja jakautumisvaiheessa olevien solujen osuudesta.

Sytostaatteja annetaan joskus myös niin sanottuna jättisolunsalpaajahoitona. Jättisolunsalpaajahoitoa käytetään esimerkiksi leukemioiden, joidenkin lymfoomien ja lasten aivokasvainten hoidossa. Samalla tarvitaan kantasolujen siirtoa, sillä jättisolunsalpaajahoito voi tuhota luuytimen kokonaan. Luuytimen toiminta voidaan palauttaa solunsalpaajahoidon jälkeen kantasolusiirron avulla. Kantasolut voivat olla potilaan omia tai toiselta henkilöltä saatuja.

Solunsalpaajahoidon toteutus

Hoitojen valinta

Lääkäri suunnittelee sinun hoitosi niin, että se sopi sinun sairauteesi. Valinnassa otetaan huomioon

  • mikä syöpä sinulla on
  • missä se sijaitsee elimistössäsi
  • onko se levinnyt ja jos on, minne.

Hoitojen valinnassa otetaan huomioon myös yleinen terveydentilasi. Lääkärin täytyy mietitä, kestääkö elimistösi tiettyjen hoitojen haittavaikutukset.

Kesto ja jaksoitus

Myös hoidon kesto ja jaksotus riippuu monesta asiasta:

  • mikä syöpä sinulla on
  • mitä lääkkeitä käytetään
  • miten syöpäsolut ovat reagoineet hoitoihin
  • hoitojen haittavaikutukset

Hoitosuunnitelmaa saatetaan muuttaa hoitojen aikana.

Usein jo hoitojen aikana tutkitaan, miten hoidot ovat tehonneet. Jos saat sytostaatteja leikkaushoidon jälkeen siksi, että mahdolliset elimistöön jääneet syöpäsolut saataisi tuhottua vaikutusta on hankala tutkia, koska elimistöön jääneet solut ovat niin pieniä, etteivät ne näy kuvauksissa.

Solunsalpaajahoito valitaan sinulle yksilöllisesti patologin tekemän analyysiin perusteella. Valintaan vaikuttaa sairastamasi syöpä ja sen levinneisyysaste sekä ikäsi ja yleiskuntosi. Sekä solunsalpaajalääke että hoidon pituus vaihtelevat.

Solunsalpaajia voidaan antaa tabletteina tai tiputuksena suoraan suoneen. Joskus lääke annostellaan paikallisesti esimerkiksi keuhkopussiin, virtsarakkoon tai selkäydinkanavaan. Suonensisäinen hoito annetaan yleensä sairaalassa, mutta potilas pääsee tiputuksen jälkeen kotiin. Solunsalpaajahoito kestää useimmiten 3-6 kuukautta, vaikka hoidon kesto voi olla myös lyhyempi tai pidempi.

Hoito annetaan yleensä 4-8 hoitojaksona. Yhden hoitojakson kesto on yleensä 3-4 viikkoa. Usein ensimmäisenä päivinä annetaan hoitoja, ja loppuaikana elimistösi toipuu haittavaikutuksista. Lepoaika on suunniteltu niin, että syöpäsolut eivät ehdi toipua, mutta tavallinen kudos usein ehtii. Solunsalpaajahoito vaatii tarkkaa veriarvojen seurantaa. Yleensä verikokeessa käydään 1-2 päivää ennen hoitojakson alkua. Jos veriarvot eivät ole palautuneet riittävälle tasolle, voidaan hoitojaksoa joutua siirtämään eteenpäin.

Solunsalpaajilla on haittavaikutuksia. Haittavaikutuksista huolimatta potilaan toimintakyky hoitojakson aikana on useimmiten hyvä.


Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Sytostaattien haittavaikutukset

Systostaateilla on myös haittavaikutuksia, kuten pahoinvointi, hiustenlähtö ja väsymys.

Lue artikkeli

Syöpälääkkeet ja korvaukset

Kela korvaa reseptilääkkeet sekä osan perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista.

Lue artikkeli

Syöpäkipu

Syövästä johtuva kipu on yleisin ja elämänlaadun kannalta merkittävin syöpään liittyvä oire. Noin puolella syöpää sairastavista on kipuja.

Lue artikkeli

Lue lisää aiheesta

Syöpä-lehti | 2022

Syöpähoidot kehittyneet harppauksin 

Suomen Syöpäyhdistyksen entinen pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja ja Syöpä-lehden päätoimittaja, emeritusprofessori Lars R. Holsti ,94, päivitti syyskuussa tietojaan syöpähoidoissa ja totesi hoitojen kehittyneen omista professoriajoistaan huimasti.

Lue artikkeli
Potilaan tarina | 2018

Tarina selviytymisestä

Mikko Mäkinen oli juuri täyttänyt 23 vuotta, kun pitkään jatkuneeseen kuumeiluun löytyi vakava syy, imusolmukesyöpä. Mikon tarina on kuvaus monista takaiskuista mutta myös selviytymistä. Lannistavissakaan käänteissä hän ei koskaan menettänyt toivoaan.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2023

Liikunta palautti ilon ja voimat

Teki tiukkaa palata sairauden jälkeen kuntosalille, kun voimat olivat olemattomat. Mutta sitkeä liikkuminen palautti Reijo Rantalan työkunnon ja toi mahtavan fiiliksen.

Lue artikkeli