Mies halaa toista ihmistä.

Syöpä ja seksuaalisuus 

Syöpään sairastuminen voi vaikuttaa monin tavoin seksuaalisuuteen. Vaikutukset ovat aina yksilöllisiä ja tilannekohtaisia. Seksuaalisuuden mielletään usein liittyvän vain erotiikkaan ja seksiin. Todellisuudessa se on paljon laajempi asia.


Syöpähoidot voivat vaikuttaa seksuaalisuuteen monella tavalla

Seksuaalisuutta on ihmisen yksilöllinen suhde omaan itseen, kehoon ja mielihyvän tunteisiin. Seksuaalisuus on luonnollinen osa elämää ja ihmisenä olemista. Ihmisen seksuaalisuus ei häviä iän tai sairastumisen myötä, mutta usein se muuttaa muotoaan. Seksuaalisuuden merkitys on jokaiselle erilainen ja merkitys voi muuttua eri elämän vaiheissa ja tilanteissa, Jokaisella on lupa toteuttaa seksuaalisuuttaan omalla yksilöllisellä tavallaan.

Syöpä ja sen hoidot voivat vaikuttaa seksuaalisuuteen monella tapaa. Vaikutukset voivat olla fyysisiä, sosiaalisia tai psyykkisiä. Muutokset saattavat liittyä esimerkiksi kehon toimintaan, ulkonäköön, kokemukseen itsestä seksuaalisena ihmisenä, seksuaaliseen haluun tai siihen, miten suhtautuu omaan kumppaniinsa ja muihin ihmisiin.


Haluttomuus on yleistä syövän ja hoitojen aikana

Seksuaalinen haluttomuus on yleistä syövän ja sen hoitojen aikana. Haluttomuus johtuu usein sairauden aiheuttamasta kriisistä, pelosta ja ahdistuksesta. Tämä on mielen normaali tapa reagoida epätavalliseen tilanteeseen. Se, kuinka suureksi ongelmaksi haluttomuuden kokee, on tärkeä tunnistaa ja siitä on lupa puhua ääneen. Haluttomuuden mieltäminen normaaliksi, väliaikaiseksi tilanteeksi ja tieto siitä, että asialle voi tehdä jotain, usein helpottaa.

Hellyyden, kosketusten ja katseiden avulla voi säilyttää ja luoda yhteyden toiseen ihmiseen silloinkin, kun seksiä ei tee mieli. Läheisyys ja kosketus ovat tapoja osoittaa rakkautta ja välittämistä sekä keinoja seksuaalisen halun herättämiseen. Syöpähoitojen, kuten sädehoidon, aikana sukupuolielimet pyritään suojaamaan ja hedelmällisyys turvaamaan mahdollisimman hyvin. Aina haittavaikutuksilta ei kuitenkaan voida välttyä.

Syöpähoidoissa voidaan joutua poistamaan elimiä, jotka ovat ihmisen seksuaalisuuden kannalta olennaisia. Erityisesti sukupuolielinten alueelle annettu syöpähoito voi vaikuttaa merkittävästi seksuaalitoimintoihin, esimerkiksi siihen, miten keho toimii kiihottuessaan. Syntyykö erektio, millainen se on ja kauanko se kestää.

Syöpähoidoilla voi olla monenlaisia seurauksia, kuten tunnottomuutta sukupuolielinten alueella, limakalvojen kuivumista, yhdyntäkipuja, erektiohäiriöitä, ennenaikaisia vaihdevuosioireita ja virtsanpidätysongelmia.

Syövästä tai sen hoidosta voi jäädä pysyviä muutoksia kehoon tai sen toimintaan. Muutosten ei tarvitse olla esteenä seksuaaliselle kanssakäymiselle. On monia keinoja, joilla toiminnallisia häiriöitä voidaan estää tai helpottaa. Esimerkiksi erektion tueksi on olemassa erilaisia apuvälineitä. Aina on myös mahdollista löytää uusia tapoja toteuttaa seksuaalisuuttaan.


Syöpä voi muuttaa ihmisen seksuaalisuutta

Usein ajatellaan, että syöpä vaikuttaa vain haitallisesti seksuaalisuuteen ja sen toteuttamiseen. Vaikutukset voivat olla myös myönteisiä. Seksuaalinen nautinto voi tarjota hetkiä, jolloin ihminen tuntee olevansa vahvasti elossa. Vaikka elämässä olisi paljon kurjia asioita, seksuaalisuudesta on lupa nauttia.

Syöpä voi muuttaa ihmisen seksuaalisuutta joko väliaikaisesti tai pysyvämmin. Sairastunut voi tuntea voimakasta epävarmuutta itsestään ja ahdistua siitä. Häntä voi pelottaa se, että ei enää pysty nauttimaan seksistä, ei ole haluttava tai ei voi saada esimerkiksi erektiota. Nuorempia syöpään sairastuneita voi huolettaa se, pystyvätkö he enää saamaan lapsia.
Jos seksuaalisuus on ihmiselle tärkeä asia ja syöpä on esimerkiksi sukupuolielinten alueella, voivat seksuaalisuuteen liittyvät asiat olla päällimmäisenä mielessä heti sairauden alusta alkaen. Joillekin taas seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvät asiat eivät tule syövän ja sen hoitojen aikana edes mieleen. Kumpikin tapa, joko ajatella tai olla ajettelematta seksuaalisuutta, on normaalia.

Parhaimmillaan seksuaalisuus ja sen toteuttaminen voivat sairauden aikana vahvistaa sairastuneen voimavaroja,  lisätä hyvinvointia ja vahvistaa yhteyttä muihin ihmisiin.

Kysy rohkeasti apua

Seksuaalisuuteen liittyvät tunteet ja ajatukset saattavat hämmentää ja pelottaa, mutta ne tulee sallia itselleen ja kumppanilleen. Asioista kannattaa keskustella kumppanin kanssa sitten, kun molemmat ovat keskusteluun valmiita.

Seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen liittyvät kysymykset eivät ole yhtään sen vähempiarvoisia kuin muutkaan syöpään ja sen hoitoon liittyvät kysymykset. Seksuaaliterveyden ylläpito vaikuttaa ihmisen kokonaisterveydentilaan, joten sen huomioiminen on tärkeää sairauden aikana.

Lääkäriltä ja muulta hoitohenkilökunnalta voi aivan sairauden alusta lähtien kysyä oman syövän ja sen hoitojen vaikutuksista seksuaalisuuteen. Tieto helpottaa asioiden käsittelyä ja poistaa vääriä käsityksiä sekä ennakkoluuloja.

Jos hoitavalta lääkäriltä saatu tieto ei riitä, sairastunut voi pyytää lähetteen seksuaaliterveyden asiantuntijan luokse. Toiminnallisissa erektiohäiriöissä asiantuntija on urologi, naisilla seksin toiminnallisten ongelmien asiantuntija on gynekologi. Seksiin, parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa voi kääntyä seksuaalineuvojan, seksuaaliterapeutin, seksologin tai parisuhdeterapeutin puoleen.

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Hedelmällisyyden säilyttäminen

Syöpähoidot voivat vaikuttaa sairastuneen hedelmällisyyteen. Hoitojen aikana hedelmällisyys pyritään turvaamaan, mutta aina se ei ole mahdollista.

Lue artikkeli

Parisuhde, lapset ja ystävät

Syöpään sairastuneilla keskeisin selviytymistä edistävä tekijän on usein perheen ja läheisten riittävä tuki, jossa tunteiden kohtaaminen ja ilmaisu mahdollistuu.Lähisuhteiden merkitystä ei voi painottaa liikaa sairauden aikana.

Lue artikkeli

Sairastuminen on kriisi

Jokainen ihminen kokee sairastumisen omalla tavallaan. Syöpään sairastuminen aiheuttaa kuitenkin sairastuneelle usein psyykkisen kriisin.

Lue artikkeli

Lue lisää aiheesta

Syöpä-lehti | 2019
Seksuaaliterapia voi palauttaa luottamuksen omaan kehoon

Pari vuotta sitten seksuaaliterapeutti Anne Saariston luokse tuli miehensä kanssa nainen, jolla oli syöpäleikkauksen seurauksena avannepussi kyljessään. He keskustelivat, mitä seksi merkitsi heille ennen sairautta ja mitä se merkitsee nyt.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2021
Hoitojen vaikutus seksuaalisuuteen olikin odotettua pienempi

Monet naiset kokevat erityisesti rintojen ja hiusten olevan naisellisuutensa ydintä ja niiden menetys saattaa iskeä rajusti omaan seksuaalisuuteen. Rintasyöpää esiintyy eniten yli 50-vuotiailla naisilla, mutta Mari Putkonen sairastui jo 44-vuotiaana. Aggressiivisen syövän vuoksi toinen rinta poistettiin kokonaan vuonna 2013.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2021
Seksuaalisuus on aarrearkku

Olet seksuaalinen sairaanakin. Seksuaalisuudesta kannattaa puhua, eikä vain arvailla toisen ajatuksia ja tunteita, sanoo seksuaaliterapeutti Hannele Arvekari.

Lue artikkeli