Luontopolku, joka vie järvelle.

Miten tästä eteenpäin?

Yhä useamman syöpäsairaus voidaan parantaa tai ainakin saadaan hallintaan niin, että voit elää lähes normaalia elämää. Hoitojen loppuminen voi tuntua samaan aikaan helpottavalta, että pelottavalta.


Hoitojen päätyttyä toipuminen usein vasta alkaa

Saatat kokea putoavasi kuin tyhjän päälle, mutta hoitojen päätyttyä syövästä toipuminen usein vasta alkaa. Tällöin sinulla on enemmän aikaa käsitellä kokemaasi ja omia tunteitasi sekä suunnata kohti tulevaisuutta ehkä muovautuneiden arvojen ja identiteetin myötä.

Lähes kaikilla syövän hoidoilla on sekä akuutteja että pitkäaikaisia sivuvaikutuksia. Valitettavasti nämä myöhäisvaikutukset ovat usein pysyviä ja niiden kanssa elämään opetteleminen vie aikaa.


Luottamus omaan elämään ja itseen

Kyky hyväksyä myötätuntoisesti on merkittävä voimavara suhteen luomiseen muuttuneeseen kehoon sekä kokemukseen omasta itsestä. Näin luottamus omaan elämään ja itseen voi vahvistua pikkuhiljaa, vaikkakin sairaus voi jättää taka-alalla häilyvän pelon sairauden uusiutumisesta vielä vuosienkin kuluttua hoitojen päätyttyä. Pelko ei poistu ehkä koskaan kokonaan, mutta se voi muuttaa muotoaan ja sitäkin voi opetella kohtaamaan myötätuntoisesti.

Monet syöpään sairastuneet kokevat elämänlaatunsa parantuneen oleellisesti sairauden jälkeen. Syöpä muistuttaa inhimillisyydestä ja elämän rajallisuudesta. Elämänarvot ovat asettuneet kohdalleen ja elämään on tullut uusia ja entistä merkityksellisempiä vivahteita. Sairauden jälkeen saatat pohtia suhdettasi elämään ja itseesi. Irrallisuus itsestä ja muista sekä epävarmuus, mistä löytää luottamusta tässä arvaamattomassa maailmassa voivat vaatia oman aikansa. Ihmiset, jotka keskittyvät elämässään erityisesti niihin asioihin, jotka ovat itselleen merkityksellisiä kokevat vähemmän toivottomuutta ja masennusta.


Mikä voisi auttaa?

Pyri kiinnittämään ajatuksesi elämäsi tämän hetken realiteetteihin. Vältä tekemästä aliarvioivia oletuksia itsestäsi, kyvyistäsi ja ihmissuhteistasi, sillä voit olla kovin haavoittuvainen juuri nyt, mutta samalla selviytyä paremmin kuin olit koskaan kuvitellut. Anna enemmän tilaa myötätuntoisille ajatuksille, olet viisaampi vahvempi ja rohkeampi, mitä olet tiedostanut ja luota, että sinulla on jo nyt työkalupakissasi enemmän selviytymiskeinoja kuin koskaan aikaisemmin.

Minäkuva – kuka minä olen?

Syövän myötä kohtaat monenlaisia muutoksia, jotka haastavat tutkimaan suhdetta itseen ja rakentamaan ehkä uudenlaista minäkuvaa. Kysyt ehkä itseltäsi, kuka minä olen nyt? Minäkuva ei käsitä ainoastaan suhdetta omaan kehoon, vaan sisältää myös kokemuksesi itsestäsi, kyvyistäsi ja tavoitteistasi sekä käsityksesi siitä, miten toiset ihmiset näkevät sinut.

Osa näistä muutoksista voi olla myös myönteisiä, kuten käsitystä omasta selviytymisen kyvystä haastavissa tilanteissa voi vahvistua. Minäkuvaan saattaa vaikuttaa keholliset muutokset kuten hiustenlähtö, painon nousu, leikkausarvet, rinnan poisto, avanne. On normaalia kokea surua ja ahdistusta kehollisista muutoksista. Sopeutuminen näihin kehollisiin voi viedä aikaa. Negatiivinen suhde omaan itseen ja muun muassa omaan kehoon, voi vaikuttaa heikentävästi elämänlaatuun. Kotoa lähteminen voi olla aiempaa vaikeampaa ja uusiin ihmisiin tutustuminen vaatii enemmän ponnisteluja. Vaikeus sopeutua muuttuneeseen kehoon voi näyttäytyä myös fyysisen läheisyyden välttelemisenä tai vaikeutena olla alasti puolison lähellä, mitkä puolestaan voivat heijastua kokemukseesi parisuhteesta. Erityisesti naisille kokemus itsestä voi olla merkittävässä roolissa emotionaalisen turvallisuuden tunteen rakentumisessa kumppanin kanssa. Miehelle tunteiden näyttäminen fyysisesti tai asioita tekemällä voi olla usein luontevampaa kuin tunteista puhuminen.

Mikä avuksi?

  • Olet aina pohjimmiltasi Sinä, vaikka kehossasi tapahtuisi muutoksia.
  • Ole lempeä itseäsi ja tunteitasi kohtaan.
  • Anna itsellesi riittävästi aikaa tottua kehosi ja mielessäsi tapahtuviin muutoksiin.
  • Rohkaistu kokeilemaan uusia ja jännittäviäkin asioita, joiden myötä itseluottamuksesi voi lisääntyä.
  • Keskustele kokemuksistasi avoimesti kumppanisi kanssa. Uskalla näyttää haavoittuvuutesi.
  • Ennakoi sosiaalisia tilanteita. Mieti, mitä haluaisit kertoa ihmisille, jotka eivät ole nähneet sinua pitkään aikaan ulkoisen olemuksesi muuttuessa.
  • Hoida omaa hyvinvointiasi liikunnalla, ravitsemuksella ja nauttimalla sinulle mieluisista asioista.


Lue lisää tunteista

Sairastuminen on kriisi

Jokainen ihminen kokee sairastumisen omalla tavallaan. Syöpään sairastuminen aiheuttaa kuitenkin sairastuneelle usein psyykkisen kriisin.

Lue artikkeli

Töihin paluu syövän jälkeen

Pitkä poissaolo työstä saattaa vaatia tukea, joustoja ja kuntoutusta.

Lue artikkeli

Seuranta

Hoitojen jälkeen siirryt seurantaan. Syövän sairastanutta seurataan säännöllisin väliajoin. Seuranta vaihtelee syöpätyypin ja syövän levinneisyyden mukaan.

Lue artikkeli

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Syöpä-lehti | 2020

Pidä mieliala korkealla

Haimasyövästä toipunut Jussi Virtanen kannustaa kohtalotovereitaan pitämään mielialan korkealla. Murehtia ei kannata, sillä se ei auta ketään.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2022

Elossa – ei pelossa

Ellei musiikkituottaja ja sanoittaja Ilkka Vainio olisi lopettanut juomista viitisen vuotta sitten, hän tuskin olisi mennyt oireineen terveyskeskukseen, vaan mieluummin Alkoon, joka oli lähempänä.

Lue artikkeli
Potilaan tarina | 2015

”Jos vain olen sisukas, jaksan”

Liisa Lankinen elää päivän kerrallaan. Keuhkosyöpää sairastava Liisa Lankinen on sinut sairautensa kanssa. Vaikka kaikkea kivaa ei enää pystytekemään, hän nauttii pienistä arkisista asioista sekä perheestä ja ystävistä.

Lue artikkeli