Fysioterapeutti auttaa iäkästä miestä venyttelemään.

Kuntoutus julkisessa terveydenhuollossa

Voit saada kuntoutusta julkisen terveydenhuollon puolella, jos sairautesi ja sen hoidot ovat vaikuttaneet työ- ja toimintakykyysi ja arjessa selviytymiseen. Kuntoutus perustuu terveydenhuollon ammattilaisten kanssa yhdessä tehtyyn arvioon ja kuvaukseen terveydentilastasi sekä työ- ja toimintakyvystä. 


Hoito- ja kuntoutussuunnitelma 

Voit pyytää hoitavalta taholta kuntoutusta ohjaavan hoito- ja kuntoutussuunnitelman. Siinä arvioidaan ja määritellään kuntoutuksen tarpeesi ja asetetaan henkilökohtaiset kuntoutumisen tavoitteet ja valitaan sopivat kuntoutuksen muodot ja palvelut. 

Suunnitelman tarkoituksena on tukea tavoitteesi saavuttamista sekä positiivisia muutoksia työ- ja toimintakyvyssäsi. Kuntoutumissuunnitelma tehdään siinä terveydenhuollon yksikössä (erikoissairaanhoito, työterveyshuolto tai perusterveydenhuolto), joka vastaa tarpeen mukaisen hoidon jatkumisesta kuntoutuksesi aikana, kuntoutustarpeesi arviosta, kuntoutuksen suunnittelusta ja seurannasta. 

Voit itse edistää kuntoukseen pääsemistä monella tavalla:

 • Keskustele terveyttäsi, hyvinvointiasi ja arjessa selviytymistä vahvistavista ja kuormittavista tekijöistä hoitavan lääkärisi, hoitajan tai sinua hoitavien muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
 • Kerro lääkärille tai syöpäsairaanhoitajalle, mihin haluaisit tai tarvitsisit apua ja tukea. Kun tuen tarpeesi on tunnistettu, on helpompi löytää juuri sinulle sopiva kuntoutumisen tuki ja kuntoutuspalvelu.
 • Kysy, mitä kuntouttavaa tukea ja kuntoutuspalveluja sinulle on tarjolla hoitoyksikössä tai mitä palveluita olisi tarjolla.
 • Kysy neuvoa Syöpäjärjestöjen neuvontapalveluista. Neuvontapalvelujen työntekijät auttavat sinua löytämään sinulle sopivan kuntoutuksen.

Sairaalassa fyysistä kuntoutumistasi voivat tukea:

 • Sinua hoitava tiimi, lääkärit ja sairaanhoitajat
 • Fysioterapeutti/lymfaterapeutti
 • Kuntoutusohjaaja
 • Toimintaterapeutti
 • Ravitsemusterapeutti
 • Puheterapeutti

Toimintakykykuntoutus 

Voit saada hoitavan lääkärisi lähetteellä toimintakykykuntoutusta, jota kutsutaan virallisesti lääkinnälliseksi kuntoutukseksi.
Toimintakykykuntoutuksella eli lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan:

 • kuntoutusneuvontaa- ja ohjausta
 • kuntoutustarvetta selvittäviä tutkimuksia
 • työ- ja toimintakykyä parantavaa hoitoa ja terapioita. Näitä ovat muun muassa fysioterapia, lymfaterapia, ravitsemusterapia, uroterapia, toimintaterapia, puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus, psykoterapia ja muut näihin rinnastettavat toimintakykyä parantavat ja ylläpitävät terapiat ja toimenpiteet.
 • liikunta- ja rentoutusharjoittelua
 • kuntoutusjaksoja kuntoutuskeskuksissa
 • apuvälinepalveluita (esim. rintaproteesit)
 • kuntoutuskursseja eli sopeutumisvalmennusta (Kansaneläkelaitos sekä Syöpäjärjestöt)

Toimintakykykuntoutuksen hoidot ja terapiat

Lääkinnällisen kuntoutuksessa järjestetään erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja terapioita.

Fysioterapialla edistetään ihmisten toiminta- ja työkykyä sekä ja liikkumisen parantumista.  Fysioterapia sisältää ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua sekä hoitoa, esimerkiksi hierontaa. Fysioterapeuttisilla hoidoilla voidaan helpottaa myös kipuja. Usein fysioterapeutit ohjaavat myös apuvälineiden käytössä. Omalla motivaatiolla ja aktiivisuudella on tärkeä rooli fysioterapiassa. Sinua ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestäsi ja toimintakyvystäsi yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Lymfaterapian avulla hoidetaan ihonalaista käden turvotusta (lymfaödeema). Käden turpoaminen ja kipeytyminen rasituksessa ovat tavallisia oireita esimerkiksi rintasyöpäleikkauksen ja sädehoidon jälkeen.

Toimintaterapialla tuetaan selviytymistäsi arjessa ja sinulle tärkeissä päivittäisissä toimissa.

Puheterapiaa annetaan syövän aiheuttamiin puhe- ja äänihäiriöihin. Puheen ja äänen tuottamisen häiriöitä voi syntyä muun muassa aivokasvainten, kurkunpään syövän sekä kielen ja suupohjan kasvainten seurauksena.

Neuropsykologista kuntoutusta voit tarvita silloin, kun aivokasvain ja sen hoidot ovat aiheuttaneet aivotoimintojen häiriöitä. Kuntoutuksessa keskitytään havainnoinnin ja puheen ymmärtämiseen sekä puhumisen, tarkkaavaisuuden ja muistin tukemiseen.

Yksilöllinen vaativa lääkinnällinen kuntoutus tai yksilöllisesti suunniteltu terapia. Voit olla oikeutettu näihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi. Kela myöntää kuntoutussuunnitelmasi perusteella terapioita yleensä vuodeksi tai enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kelan järjestämät terapiamuodot voivat olla fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, musiikkiterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta, monimuotoryhmäterapiaa, päiväkuntoutusta sekä psykoterapiaa, joka voi olla myös perheterapiaa. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.


Erilaiset apuvälineet 

Voit tarvita hoitojen aikana tai niiden jälkeen erilaisia apuvälineitä, jotka helpottavat liikkumista sekä arjessa selviytymistä. Peruukki sekä rintasyöpäleikkauksen jälkeen käytettävä rintaproteesi ovat  apuvälineitä, joilla pyritään parantamaan hoitojen aiheuttamia esteettisiä muutoksia kehossa. Apuvälineiden hankintaan tarvitset lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tekemän lausunnon.

 

Apuvälineiden hankinta

Hoitava sairaala antaa maksusitoumuksen esimerkiksi peruukin, rinta-, käsi- tai jalkaproteesin hankintaa varten. Maksusitoumusta koskevat käytännöt vaihtelevat eri paikkakunnilla, joten ohjeistuksia ja neuvoja tarvittavien apuvälineiden hankintaan kannattaa kysyä sinua hoitavilta terveydenhuollon ammattilaisilta. Liikkumista ja arkea helpottavia apuvälineitä voit kysyä myös oman kuntasi perusterveydenhuollosta. Alueelliset syöpäyhdistykset ja valtakunnalliset potilasjärjestöt neuvovat apuvälineiden hankinnoissa. Osa alueellisista syöpäyhdistyksistä tarjoaa maksusitoumuksella rintaproteeseja omaan sairaanhoitopiiriin kuuluville rintasyöpäpotilaille.


Sinua voisi kiinnostaa

Kurssit

Syöpäjärjestöt tarjoaa paljon erilaisia kursseja, joilla tuetaan kuntoutumistasi.

Lue artikkeli

Syöpä ja työnteko 

Useimmat syövän sairastaneet palaavat takaisin töihin hoitojen jälkeen tai jo niiden aikana.

Lue artikkeli

Töihin paluu syövän jälkeen

Pitkä poissaolo työstä saattaa vaatia tukea, joustoja ja kuntoutusta.

Lue artikkeli

Lue lisää kuntoutumisesta

Syöpä-lehti | 2020

Syöpä ei saa johtaa syrjäytymiseen

Suomen Syöpäpotilaat ry on kolmen vuoden ajan kerännyt tietoa työikäisten syöpään sairastuneiden työelämän haasteista. Pienillä asioilla voidaan helpottaa sekä kuntoutujan että työyhteisön tilannetta.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2021

Apua eturauhassyövän jälkeisiin oireisiin

Valtaosa eturauhassyöpäpotilaista toipuu sairaudesta, mutta hoidoista seuraa usein seksuaalisia vaikeuksia ja virtsaamiseen liittyviä ongelmia. Fysioterapian professori emeritus Esko Mälkiä sai eturauhassyöpädiagnoosin vuonna 2010.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2022

Lymfaturvotukseen voi vaikuttaa terapeuttisella harjoittelulla

Yläraajan lymfaturvotus on yksi yleisimmistä rintasyöpäleikkauksen ja –hoitojen jälkeisistä fyysisen toimintakyvyn haitoista. Lymfaturvotukseen ja siitä aiheutuviin oireisiin on mahdollista vaikuttaa terapeuttisella harjoittelulla. Video-oppaasta tukea itsenäiseen harjoitteluun. 

Lue artikkeli