Kuva kudotuista puna-valkoisista lasten tossuista. Kuva sivulla Syöpä ja hedelmällisyys

Hedelmällisyyden säilyttäminen

Lapsen saamisen mahdollisuus syöpähoitojen jälkeen voi huolestuttaa niitä, jotka sairastuvat ollessaan vielä hedelmällisessä iässä. Asia on yhä useammin ajankohtainen, koska entistä suurempi osa lapsena tai nuorena syöpään sairastuneista paranee.

 


Syöpähoidot vaikuttavat hedelmällisyyteen

Syöpähoidot voivat vaikuttaa sairastuneen hedelmällisyyteen. Syöpälääkehoidot (solunsalpaajat) voivat vahingoittaa munasarjojen ja kivesten toimintaa. Myös sädehoito voi vaurioittaa munasarjoja ja kiveksiä, jos hoitoa annetaan lantion tai alavatsan alueelle tai koko kehoon. Joissain tapauksissa myös päähän kohdistettu sädehoito voi vaikuttaa hormonitoimintaan.

Jos potilaalle annetaan sekä sädehoitoa että syöpälääkkeitä, vaikutukset sukurauhasiin ovat vielä voimakkaammat. Munasarjojen tai kivesten alueelle kohdistuva leikkaushoito voi myös heikentää hedelmällisyyttä.

Hoitojen aikana hedelmällisyys pyritään turvaamaan, mutta aina se ei ole mahdollista. Mitä vanhempi henkilö on, sitä hitaammin hän usein toipuu raskaista hoidoista. Aikuisiässä hedelmällisyys vähenee tietysti myös luonnostaan.

Raskaaksi tulemisen mahdollisuuksista syöpähoitojen jälkeen on syytä keskustella hoitavan lääkärin kanssa ennen hoitojen aloittamista.

Jos hedelmällisyyttä ei pystytä säilyttämään, voi vanhemmuus myöhemmin olla mahdollista luovutettujen sukusolujen tai alkioiden, adoption tai sijaisvanhemmuuden avulla.

Syövän hoitojen aikana tai heti sen jälkeen lasten hankkiminen ei ole suositeltavaa.

 • Munasarjojen toiminta voi heikentyä tai loppua ennenaikaisesti tiettyjen syöpähoitojen seurauksena. Näin naisen raskaaksi tuleminen hoitojen jälkeen voi vaarantua. Naisen hedelmällisen iän ajanjakso voi lyhentyä ja vaihdevuosi-ikä aikaistua.

  Vahvat hoidot voivat tyhjentää koko munasoluvaraston. Tämä johtaa sukuhormonin puutteeseen ja hedelmättömyyteen. Naisen munasarjojen toiminta voi myös häiriintyä vain väliaikaisesti niin, että hedelmällisyys palautuu jonkin ajan kuluttua.

  Mitä nuoremmasta naisesta on kyse, sitä paremmin munasarjat kestävät syöpähoitojen sivuvaikutuksia ja sitä vähemmän hoidoilla on vaikutusta naisen myöhempään hedelmällisyyteen.

  Hedelmällisyyttä säilyttävät toimet pitää aloittaa ennen syöpähoitoja. Syöpälääkäri voi arvioida potilaan iän ja terveydentilan sekä käytetyn syöpähoidon perusteella, onko todennäköistä, että naisen hedelmällisyys vaarantuu.

  Jos arvioidaan, että hedelmällisyys voi heikentyä tai loppua kokonaan, voidaan harkita munasolujen, alkioiden tai munasarjakudoksen pakastamista. Aina hedelmällisyyttä säilyttäviin toimenpiteisiin ei voida kuitenkaan ryhtyä, esimerkiksi jos syöpähoidot pitää aloittaa välittömästi tai naisen munasarjojen toiminta on jo heikkoa. Neuvontakäyntiä suositellaan aina.

 • Jotkut syöpähoidot voivat heikentää miehen hedelmällisyyttä. Hoidot voivat heikentää kivesten siittiötuotantoa tai lopettaa sen kokonaan. Miehen hedelmällisyys voi palautua osittain tai kokonaan hoitojen jälkeen. Pysyvä tai pitkäaikainen siittiötuotannon häiriö syntyy silloin, jos syöpähoito vaikuttaa kiveksen kantasoluihin.

  Hedelmällisyyttä säilyttävät toimet pitää aloittaa ennen syöpähoitoja. Syöpälääkäri voi arvioida potilaan iän ja terveydentilan sekä käytetyn syöpähoidon perusteella, onko todennäköistä, että miehen hedelmällisyys vaarantuu.

  Miehen hedelmällisyys voidaan pyrkiä turvaamaan pakastamalla siemennestettä tai kiveskudosta ennen syöpähoitojen aloittamista. Aina hedelmällisyyttä säilyttäviin toimenpiteisiin ei voida kuitenkaan ryhtyä.

 • Suurimmalla osalla lapsena tai nuorena syövän sairastaneista hedelmällisyys säilyy hoitojen jälkeen hyvänä. Jotkin syöpähoidot voivat kuitenkin vaikuttaa lapsena tai nuorena sairastuneen hormonitoimintaan ja hedelmällisyyteen. Tietyissä tilanteissa murrosikä voi hidastua tai jäädä kokonaan pois. Pojilla sukuhormonin eritys voi säilyä normaalina, vaikka siittiötuotanto häiriintyisi. Tällöin murrosikä tulee normaalisti, mutta siittiöitä ei muodostu.

  Syöpähoitojen vaikutus hedelmällisyyteen on tytöillä ja pojilla erilainen. Sukupuolen lisäksi vaikutukset hedelmällisyyteen riippuvat sairastuneen iästä (onko murrosikä alkanut vai ei) ja annetuista hoidoista.

  Jos syöpähoitojen arvioidaan aiheuttavan hedelmättömyyttä, voidaan hedelmällisyyttä pyrkiä säilyttämään ennen syöpähoitojen aloittamista tehtävillä toimenpiteillä.

  Käytössä olevat vaihtoehdot riippuvat

   

  • lapsen iästä
  • murrosiän fyysisestä ja psyykkisestä kehitysvaiheesta
  • perustaudista
  • siitä, kuinka nopeasti syöpähoidot pitää päästä aloittamaan.

   

  Murrosikäisellä nuorella voivat tulla kyseeseen samat hedelmällisyyden säilyttämistoimenpiteet kuin aikuisellakin. Esimurrosikäiset lapset eivät tuota vielä kypsiä sukusoluja. Heidän kohdallaan ainoa hedelmällisyyttä mahdollisesti säästävä toimenpide on sukurauhaskudoksen (kiveskudospalan tai munassarjakudospalan) talteen ottaminen ja pakastaminen. Joskus vaihtoehtona on myös sukupuolielinten huolellinen suojaaminen sädehoidon aikana. Nämä toimet lisäävät lapsen mahdollisuutta tulla aikanaan itse vanhemmaksi, mutta eivät takaa sitä.

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Solunsalpaajat eli sytostaatit 

Solunsalpaajat estävät solujen jakaantumisen ja aiheuttavat näin syöpäsolujen kuoleman. Sytostaatit kulkeutuvat verenkierron mukana kaikkialle elimistöön.

Lue artikkeli

Parisuhde, lapset ja ystävät

Syöpään sairastuneilla keskeisin selviytymistä edistävä tekijän on usein perheen ja läheisten riittävä tuki, jossa tunteiden kohtaaminen ja ilmaisu mahdollistuu.Lähisuhteiden merkitystä ei voi painottaa liikaa sairauden aikana.

Lue artikkeli

Neuvonta

Voit chattailla syöpään erikoistuneen sairaanhoitajan kanssa – tai soittaa tai lähettää viestin. Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelu on tarkoitettu sinulle, jota syöpä koskettaa.

Lue artikkeli