Kaksi autonasentajaa on avannut auton konepellin ja tutkii moottoria.

Töihin paluu syövän jälkeen

Pitkä poissaolo työstä saattaa vaatia tukea, joustoja ja kuntoutusta. Sairauspoissaolon aikana työyhteisöön kannattaa pitää yhteyttä ja keskustella esimiehen kanssa omasta tilanteesta. Se helpottaa työhön paluuta ja asioiden ennakointia, kuten joustoja työajoissa tai -tehtävissä.


Suunnittele töihin paluuta ajoissa

Sinun kannattaa suunnitella töihin paluuta yhteistyössä työterveyshuollon, työnantajan ja esimiehen kanssa. Monilla työpaikoilla on tehty erityisiä töihinpaluuta tukevia suunnitelmia tai ohjeita.
Töihin kannattaa palata jaksamisensa rajoissa. Omaa jaksamistaan ei ole välttämättä helppo etukäteen arvioida. Usein voi olla tarpeen tehdä aluksi töitä osa-aikaisesti.

Työkyky voi muuttua vielä pitkään hoitojen päättymisen jälkeen. Keskittymisvaikeudet, ajatusten harhailu ja muistin heikkeneminen ovat yleisiä hoitojen jälkeen, mutta nämä oireet yleensä helpottuvat ajan myötä. Joillekin saattaa jäädä kroonisia kipuja, jotka tuovat haasteita jaksamiseen. Myös masennus on melko yleistä hoitojen jälkeen.


Lausunto työkyvystä kelaan

Pitkän sairausloman aikana lausunto työkyvystä ja mahdollisuuksista jatkaa työssä pitää toimittaa Kelaan viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivää kahden vuoden aikana. Lausunnon saa työterveyslääkäriltä. Kela pyytää lausuntoa jokaiselta sairauspäiväraha-asiakkaalta, paitsi yrittäjiltä, opiskelijoilta, työttömiltä, omaa talouttaan hoitavilta tai ulkomaan työkomennuksella olevilta työntekijöiltä.

Lisää tietoa työkyvyttömyyden pitkittymiseen liittyvistä asioista (kela.fi)

Lue artikkeli

Voiko työsopimus päättyä syövän vuoksi?

Voi itse irtisanoutua työstäsi työsopimuksen ehtojen mukaisesti. Sen sijaan työnantaja ei saa irtisanoa sinua sairauden perusteella, ellei työkykysi ole sairauden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista.
Jos näyttää tarpeelliselta muuttaa työnkuvaa perusteellisesti, voi kysymykseen tulla kuntoutus tai uudelleenkoulutus. Jos nämäkään eivät ole mahdollisia, voit etsiä työpaikkaa, jonka työtehtävistä pystyt suoriutumaan, tai voit hakeutua työkyvyttömyyseläkkeelle.

Kuntoutus

Jos tarvitset kuntoutusta työelämään paluuta varten, kannattaa ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai työterveyslääkäriin. Kuntoutuksen hakemiseen tarvitaan lääkärinlausunto tai kuntoutussuunnitelma.

Syöpäjärjestöt tarjoaa kuntoutusta syöpään sairastuneille esimerkiksi kursseilla. Niiden tavoite on auttaa selviytymään syövän aiheuttamasta elämänmuutoksesta ja elämään mahdollisimman hyvää elämää syövästä huolimatta.

Lue lisää työstä ja syövästä

Syöpä ja työnteko 

Useimmat syövän sairastaneet palaavat takaisin töihin hoitojen jälkeen tai jo niiden aikana.

Lue artikkeli

Kurssit

Syöpäjärjestöt tarjoaa paljon erilaisia kursseja, joilla tuetaan kuntoutumistasi.

Lue artikkeli

Kuntoutus julkisessa terveydenhuollossa

Voit saada kuntoutusta julkisen terveydenhuollon puolella, jos sairautesi ja sen hoidot ovat vaikuttaneet työ- ja toimintakykyysi ja arjessa selviytymiseen.

Lue artikkeli

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Syöpä-lehti | 2020

Pehmeästi takaisin työelämään

Kaisa Törnroosilla oli puolen vuoden ikäinen tytär, kun hän huomasi näkönsä huonontuvan.
Kuuden kuukauden kuluttua hänellä todettiin kasvain aivorungossa. Perhevapaa vaihtui sairauslomaksi ja sairausloma kesti yhtä kauan kuin hän oli suunnitellut olevansa perhevapaalla.
Paluuta työhön hän muistelee tyytyväisenä, sillä työyhteisö otti hänet hyvin vastaan.
”Ehkä siksi, että kaikilla on psykologin koulutus”, Törnroosia naurattaa.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2020

Syöpä ei saa johtaa syrjäytymiseen

Suomen Syöpäpotilaat ry on kolmen vuoden ajan kerännyt tietoa työikäisten syöpään sairastuneiden työelämän haasteista. Pienillä asioilla voidaan helpottaa sekä kuntoutujan että työyhteisön tilannetta.

Lue artikkeli
Potilaan tarinaSyöpä-lehti | 2019

Yrittäjä palasi työhön heti kun jaksoi

Pirkkalainen Jarmo Hautamäki on ollut yksityisyrittäjä vuodesta 2008. Yhden miehen maahantuontia harjoittavassa firmassa puuhaa riittää. Sairastuminen oli yrittäjälle tiukka paikka. Firma oli pistettävä telakalle.

Lue artikkeli