Vertaistuesta voimaa suruun, surukurssi läheisensä syöpäkuoleman kokeneille leskille ja lapsille

Kenelle? Kurssi on tarkoitettu läheisensä syöpäkuoleman kokeneille nuorille leskille ja heidän lapsilleen. Kurssi tarjoaa tukea omien voimavarojen vahvistamiseen ja arjessa jaksamiseen. Lapsille järjestetään omaa ohjattua toimintaa. Mitä? Kurssi toteutetaan kolmen päivän internaattikuntoutuksena. Ammattilaisten johdolla käydään läpi surun vaiheet: tunnistaminen, ymmärtäminen ja käsitteleminen. Kurssilla osallistujia autetaan pääsemään elämässä eteenpäin ja löytämään voimavaroja tulevaisuuteen. Aikuisten ryhmätoimintojen aikana […]

Lue artikkeli

Luonnosta ja vertaistuesta voimaa suruun –syöpään menehtyneiden läheisille

Kenelle? Kurssi on tarkoitettu syöpään menehtyneiden läheisille. Suositellaan henkilöille, jotka ovat menettäneet läheisensä viimeisen kolmen vuoden aikana ja menetyksestä on vähintään puoli vuotta. Mitä? Kurssilla etsitään yhdessä keinoja jaksamiseen ja käsitellään surua eri näkökulmista alustusten, pienryhmätyöskentelyn, erilaisten toiminnallisten menetelmien ja taideterapian avulla. Vertaistuki ja kokemusten jakaminen on kurssilla keskeistä. Luontoa ja luonnossa liikkumista hyödynnetään kurssin […]

Lue artikkeli

Läheisensä syöpään menettäneiden kurssi

Kenelle? Omaisensa / läheisensä syöpään menettäneet Mitä? Erilaisten keskustelujen ja tekemisten kautta kurssilaiset huomaavat, että surua on monen laista ja kaikki käsittelee omaa menetystään eri lailla. Suru on normaalia ja surulle pitää antaa tilaa. Kurssilla saa vertaistukea ja voi puhua surusta/ menetyksestä ja muista tunteista suoraan luottamuksellisesti. Löydetään yhdessä auttavia keinoja oman arjen pyörittämiseen ja […]

Lue artikkeli

Minun suruni, surukurssi syöpään kuolleiden läheisille

Kenelle? Syöpään kuolleiden läheisille Mitä? Kurssilla saat vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta. Kurssilla käsitellään erityisesti läheisen kuolemaan liittyviä tunteita. Surevaa autetaan löytämään myös uusia työvälineitä, joilla voi edistää omaa selviytymistä muuttuneessa elämäntilanteessa. Ohjelmaan kuuluu ryhmä- ja yksilökeskusteluja ohjaajien kanssa. Kurssilla liikutaan luonnossa yhdessä voimavarojen mukaan. Ohjaajat Sairaanhoitajat Jaana Jormakka ja Jaana Lemetyinen Hakuohjeet: Kurssille haetaan täyttämällä paperinen lomake […]

Lue artikkeli