Henkilötietojen käsittely vertaistukiryhmätoiminnan yhteydessä

Suostumukseesi perustuva henkilötietojen käsittely

Vertaistukiryhmätoiminnan järjestäjinä toimivat Suomen Syöpäyhdistys ry, Parisuhdekeskus Kataja ry sekä Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry. Järjestäjät ovat yhteisrekisterinpitäjiä ja määrittelevät yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Suomen Syöpäyhdistys ry kerää, käsittelee ja käyttää sinusta henkilötietoja, joiden avulla olet tunnistettavissa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on vertaistukiryhmän toiminnan mahdollistaminen.

Henkilötietojesi käsittely perustuu sähköisessä hakemuksessa vahvistamaasi suostumukseen. Henkilötietosi tallennetaan vertaistukiryhmätoiminnan rekisteriin.

Henkilötiedot

Vertaistukiryhmätoimintaa varten sinulta pyydetään seuraavat henkilötiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä vertaistukiryhmää koskevat odotukset. Henkilötietojasi säilytetään vertaistukiryhmän toiminnan ajan ja poistetaan viivytyksettä sen jälkeen.

Henkilötietojen käsittely Webropolissa

Vertaistukiryhmään hakemisessa ja nimettömän palautteen keräämisessä hyödynnetään Webropol-lomaketta. Annetut vastaukset tallentuvat Telia Inmics-Nebula Oy:n kotimaiselle pilvialustalle, joka on saavuttanut tietoturvan ISO 27001 -sertifioinnin. Lomakkeella annettujen vastausten lisäksi Webropol-palvelun kautta ei kerätä vastaajan IP-osoitetta eikä muita henkilötietoja. Hakuajan päätyttyä antamasi vastaukset siirretään käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatulle Suomen Syöpäyhdistyksen palvelimelle, minkä jälkeen tiedot poistetaan Webropol-palvelusta.

Henkilötietojen käsittelyn käytänteitä

Suomen Syöpäyhdistys ry:ssä hakemuksessa antamiasi henkilö- ym. tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus. Hakemuksen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Vertaistukiryhmää ohjaavia Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry:n koulutettuja vapaaehtoisia sitoo myös vaitiolovelvollisuus.

Sähköisesti toimitetut hakemus- ja nimettömästi kerätyt palautelomakkeet on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Kaikkia lomakkeita säilytetään tietoturvallisesti ja yhdistyksen tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

Henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä ei harjoiteta automaattista päätöksentekoa eikä profilointia. Antamasi tiedot lähetetään muille yhteisrekisterinpitäjille suojatulla sähköpostilla. Vertaistukiryhmän tapaamiset toteutetaan Microsoftin Teams-ryhmätyösovelluksella, johon ryhmään osallistuvien on mahdollista liittyä haluamallaan nimellä. Parisuhdekeskus Kataja ry luo Teams-linkit vertaistukiryhmän tapaamisiin. Teams-tapaamisia ei nauhoiteta.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:
• peruuttaa suostumus henkilötietojesi käsittelyyn
• päästä omiin henkilötietoihin
• tietojen oikaisemiseen
• tietojen poistamiseen
• käsittelyn rajoittamiseen
• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Voit käyttää oikeuksiasi ensisijaisesti kirjallisena sähköpostitse tai postitse (yhteyshenkilön yhteystiedot alla). Suomen Syöpäyhdistys ry toimittaa vastauksen antamaasi osoitteeseen kirjattuna kirjeenä. Sinulla on myös oikeus kannella tietosuoja-asetuksen rikkomuksesta valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki, käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, Helsinki, puhelinvaihde: 029 566 6700, sähköposti: tietosuoja(at)om.fi.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Suomen Syöpäyhdistys ry. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Suomen Syöpäyhdistyksen terveysosaston johtaja Marika Skyttä, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki. marika.skytta(at)cancer.fi puh. 041 5314 991.

Tietosuojavastaava: tietosuojavastaava(at)cancer.fi, 050 4647 028.