Verkkovierailun tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Kaikkisyövästä.fi -verkkovierailurekisteri.

Rekisterin pitäjä

Suomen Syöpäyhdistys ry

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on kaikkisyövästä.fi verkkosivujen turvallisuuden takaaminen. Saatavaa tietoa (IP-osoite) käytetään vain vikatilanteessa tai tietomurtojen selvittämisen yhteydessä.

Käsittelyperusteena on oikeutettu etu.

Oikeutetun edun peruste

Yleinen verkkoturvallisuus ja -tapa. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu kerättyjen ja käytettävien henkilötietojen käsittelyyn perustuu elinkeinon harjoittamisen vapauteen.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

IP-osoite, vierailuaika ja vieraillut sivut.

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Verkkosivujen ylläpitopalvelimen tarjoavan yrityksen rajattu, valtuutettu henkilöstö. Suomen Syöpäjärjestö sekä sivuston tekninen ylläpitäjä käsittelevät antamiasi tietoja. Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • IP osoite
  • Verkkovierailuaika
  • Sivut, joilla kävijä on käynyt

HOTJAR

Käytämme sivustollamme palautteen keräämiseen Hotjar-laajennusta. Laajennuksen avulla voimme seurata sivustomme käyttöä ja muodostaa sen pohjalta tilastoja. Laajennus tallentaa selaimesi evästeisiin tunnisteen, mutta sen perusteella sinua ei voida yksilöidä henkilökohtaisesti. Voit lukea lisätietoa Hotjarin tietosuojasta, GDPR-käytännöistä ja sen kautta kerätystä datasta täältä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaalta verkkovierailuista organisaation verkkosivuilla.

Henkilötiedon säilytysaika

Tietoja ei erikseen poisteta koskaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Suomen Syöpäjärjestöjen vastaavien henkilöiden käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa myös heidän käytössään. Tietoja ei luovuteta toimijan ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön muuten kuin tietomurtojen- ja vastaavien yhteydessä.

Sivustolla on käytössä Google Analytics -evästeet, joiden tiedot siirretään ja tallennetaan palvelimille, joita saattaa sijaita myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä Syöpäjärjestön ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää verkkosivujen ylläpitopalvelinta. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä, voit lukea tästä lisää evästekäytännöt sivulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Voit peruuttaa suostumuksesi milloin vaan ottamalla yhteyttä joko meihin tai alueelliseen syöpäyhdistykseen tai valtakunnalliseen potilasjärjestöön.

Antamiasi tietoja ei täydennetä muista lähteistä.
Henkilötietojasi ei siirretä EU:n ulkopuolelle eikä kansainvälisiin järjestöihin.
Henkilötietojasi säilytetään niin kauan, että Palautteeseesi vastataan.

Sinulla on myös oikeus:

  • päästä henkilötietoihin
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen poistamiseen
  • henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen

Voit käyttää oikeuksiasi ensisijaisesti kirjallisena sähköpostitse tai postitse, tai henkilökohtaisena käyntinä Suomen Syöpäyhdistyksessä tai siinä alueellisessa syöpäyhdistyksessä tai valtakunnallisessa potilasjärjestössä, johon tietosi on välitetty. Suomen Syöpäyhdistys ry tai kyseinen alueellinen syöpäyhdistys tai valtakunnallinen potilasjärjestö toimittaa vastaukset antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai osoitteeseen. Sinulla on myös oikeus kannella tietosuoja-asetuksen rikkomuksesta valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, Helsinki, puhelinvaihde: 029 56 66700, sähköposti: tietosuoja(at)om.fi.

Rekisterinpitäjä:  Suomen Syöpäyhdistys ry

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Jaana Ruuth, etunimi.sukunimi(at)cancer.fi, 050 493 1701, Suomen Syöpäyhdistys ry, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki tai yhteyshenkilö alueellisessa syöpäyhdistyksessä tai valtakunnallisessa potilasjärjestössä

Tietosuojavastaava:  Tapio Luostarinen, [email protected] , 050 4647028, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
Ratapihantie 9
00521 Helsinki

p. 029 56 66700
[email protected]
www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.