Neuvontapalvelun periaatteet

Syöpäjärjestöjen neuvontapalveluilla tarkoitetaan valtakunnallista neuvontapalvelua ja jäsenjärjestöjen tarjoama neuvontaa. Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelut tarjoavat tietoa ja tukea syöpäpotilaille, heidän läheisilleen ja kaikille syövästä huolestuneille.

Neuvontaa antavat syöpään erikoistuneet terveydenhuollon ammattilaiset.

Neuvonnan tarkoituksena on tarjota tietoa syövän ehkäisystä, varhaisesta toteamisesta, oireista ja niiden tunnistamisesta, syöpähoidoista, toipumisesta ja kuntoutuksesta sekä terveyden edistämisestä. Neuvontaa annetaan henkilökohtaisissa tapaamisissa, puhelimitse, sähköpostitse tai chatissä.


Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelujen periaatteet

  • Neuvontapalvelun hoitajat vastaavat syöpään liittyviin yleisluontoisiin kysymyksiin. Neuvonnassa ei tehdä diagnoosia.
  • Neuvonta on luottamuksellista: hoitajia sitoo vaitiolovelvollisuus.
  • Neuvontapalvelussa ei synny hoitosuhdetta. Neuvontaan ei sovelleta lakia potilaan asemasta ja oikeuksista.
    Neuvontapalvelu ei korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa neuvontaa, tutkimusta tai hoitoa.
  • Neuvontapalvelun hoitajilla ei ole käytössään yhteydenottajan aiempia terveystietoja.
  • Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen neuvontapalvelu on vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan (PuhEet) jäsen.

PuhEet

Syöpäjärjestöjen neuvontahoitajat antavat lisäksi periytyvyysneuvontaa. Etuusneuvontaa varten on oma palvelunumeronsa, jossa asiantuntijat vastaavat taloudellista huolta aiheuttaviin kysymyksiin. Osana neuvontapalveluja toimii Syöpäkipulinja. Se on syöpäkipuun erikoistunut puhelinpalvelu. Syöpäkipulinja toimii HYKS:n Kipuklinikalla.