ryhmä istu

Syöpäjärjestöjen ryhmänohjaajien työkalupakki

Työkalupakki syventää Syöpäjärjestöjen ryhmänohjaajien ”Matkalla vertaistukiryhmänohjaajaksi” -koulutusmateriaalia tarjoamalla käytäntöön lisää apuvälineitä ja vinkkejä ryhmän suunnitteluun ja toteutukseen. Tältä sivulta löydät linkit lomakepohjiin ryhmän suunnittelua, toteuttamista sekä palautteen keräämistä varten.

Syöpäjärjestöjen ryhmänohjaajien työkalupakki

Ennen ensimmäistä ryhmäkertaa on tärkeää istua hetkeksi alas ja pohtia mikä ohjaamasi ryhmän tarkoitus on ja mitä ryhmässä on tarkoitus tehdä.  Vertaisryhmien päätavoite on aina vertaistuen toteutuminen, joten sinun kannattaakin miettiä miten omat ajatuksesi ryhmästä ja vertaistuki kytkeytyy yhteen. Ryhmän muita tavoitteita määrittävät esimerkiksi ryhmäkertojen määrä ja se, onko ryhmä suljettu vai avoin.  

Työkalupakki

HUOMAA, että työkalupakissa pääset liikkumaan klikkaamalla otsikkoja sisällysluettelosta. Myös alapalkissa näkyvistä ryhmän vaiheista (ryhmän aloittaminen – työskentelyvaihe – lopetus), pääset liikkumaan helposti sinua kiinnostavaan ryhmän vaiheeseen. Nuolesta ylös (vasen alakulma) pääset takaisin alkuun.

Lomake 1: Vertaistukiryhmän tiedot 

Voit aloittaa vertaistukiryhmän suunnittelun lomakkeen 1 avulla. Lomake täsmentää, millaisesta ryhmästä on kokonaisuudessaan kyse. Näiden tietojen perusteella sinun on helppo lähteä suunnittelemaan ryhmää.  

Lomake 1

Lomake 2: Vertaistukiryhmäprosessin suunnitelma

Ryhmän suunnittelun tukena voit käyttää lomaketta 2, johon kirjataan erikseen jokaisen kerran tavoite ja sisältö. Tälle lomakkeelle tehdään kokonaissuunnitelma ryhmäprosessista ennen ryhmän toteutumista. Suunnittelu on tärkeää, jotta pystyt näkemään ryhmäprosessin kokonaisuuden, ja näin varmistamaan vertaistuen toteutumisen kaikissa tapaamisissa.  

Lomake 2

Lomake 3: Yksittäisen ryhmäkerran suunnitelma 

Jokaisesta yksittäisestä ryhmäkerrasta voit tehdä suunnitelman lomakkeen 3 avulla, joka on konkreettisempi ja tarkempi kuin koko ryhmäprosessin suunnitelma. Suunnitelma tehdään aina erikseen ennen jokaista ryhmäkertaa. Sen tarkoituksena on helpottaa sinua hahmottamaan käytännössä ryhmäkerran kulku ja varmistamaan, että tarvittavat välineet ovat valmiina ryhmän alkaessa. Mitä tarkemman suunnitelman teet, sitä paremmin pystyt keskittymään itse ohjaamiseen ryhmäkerran aikana.  

Lomake 3

Lomake 4: Palautelomake vertaistukiryhmään osallistuneille

Ohjaajana on tärkeää saada säännöllisesti palautetta toiminnasta, jotta ryhmän toimintaa sekä itseään ohjaajana voi kehittää. Palautetta voi pyytää ryhmäläisiltä avoimessa ryhmässä esimerkiksi kauden päätteeksi tai suljetussa ryhmässä ryhmäprosessin keski- tai loppuvaiheessa. Kun palautetta pyydetään jo ennen ryhmän loppua, jää myös aikaa tarvittaessa reagoida saatuun palautteeseen.  

Lomake 4

 Liite 1: Syöpäjärjestöjen vertaistukiryhmien arvot ja eettiset periaatteet

Liite 1

Liite 2: Ryhmän säännöt 

Syöpäjärjestöjen eettiset periaatteet ja arvot ohjaavat vertaistukiryhmien toimintaa. Periaatteet on hyvä käydä ryhmäläisten kanssa läpi ennen kuin luodaan ryhmän säännöt heidän kanssaan. Ryhmän säännöt luodaan ensimmäisellä ryhmäkerralla valmiin pohjan avulla. Anna ryhmäläisten ehdottaa itse sopivia sääntöjä. Kun ryhmäläiset ovat hyväksyneet itse luomansa säännöt, he myös sitoutuvat niihin. Sekä Syöpäjärjestöjen arvot ja eettiset periaatteet, että ryhmän säännöt on hyvä laittaa näkyviin jokaisen ryhmäkerran ajaksi, ja käydä ne läpi, mikäli ryhmään tulee uusia osallistujia.  

Liite 2