Naisenergiaa! –gynekologisen syövän sairastaneiden yksilökurssi

Kenelle? Sinulle, joka olet sairastanut tai sairastat gynekologista syöpää. Kaipaat tukea omien voimavarojesi vahvistamiseen ja arjessa jaksamiseen. Haluat edistää hyvinvointiasi ja kuntoutumistasi mm. liikunnan avulla. Diagnoosisi saamisesta on kulunut mielellään jo vuosi ja jaksat osallistua kurssin ohjelmaan. Mitä? Tämä kurssi tarjoaa tietoa terveellisen ravinnon ja liikunnan hyödyistä sekä asiaa mahdollisesta lymfaturvotuksesta ja sen omahoidosta. Mahdollistaa […]

Lue artikkeli

Lapsen syöpähoitojen päättymisen perhekurssi  

Kenelle? Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa lapsen syöpähoidot ovat päättyneet tai päättymässä. Mitä? Intensiivisen ja pitkän hoitojakson aikana koko perheen arki on muuttunut täysin, sillä hoidot ja sairaalakäynnit ovat rytmittäneet perheen arkea. Hoitojen päätyttyä perheet saavat kurssilta ammatillista tukea, vertaistukea, sekä tietoa, miten selvitä ja luottaa arkeen ilman tiivistä hoitosuhdetta sairaalaan. Kurssi sisältää asiantuntijoiden luentoja/alustuksia […]

Lue artikkeli

Liikkeellä elämässä – kurssi syöpään sairastuneille

Tiistai-iltaisin 12.3–14.5.2024 klo 16.30–18.00 Kenelle? 1–2 vuotta sitten syöpään sairastuneille Mitä? Syöpään sairastumisen ja syöpähoitojen myötä ulkonäkö ja liikuntakyky voivat muuttua ja mieli työstää muuttunutta tilannetta. Kurssi auttaa käsittelemään tanssin, liikkeen ja keskustelun avulla ajatuksia ja kokemuksia sekä ymmärtämään ja vahvistamaan kehon ja mielen yhteyttä. Tanssi ja liikkuminen voivat edistää mielialan kohentumista ja ystävällisempää suhtautumista […]

Lue artikkeli

Parantumatonta syöpää sairastavien parikurssi

Kenelle? Palliatiivisessa hoidossa olevat, parantumatonta syöpää sairastavat ja heidän avio- tai avopuolisonsa. Mitä? Kurssilla saat vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta. Kurssilla käsitellään sairastuneen ja puolison kokemuksia sairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Ohjelmaan kuuluu keskustelua toivon merkityksestä ja arjessa selviytymisestä. Saat myös tietoa oireenmukaisesta hoidosta. Kurssilla liikutaan yhdessä voimavarojen mukaan. Kurssi tukee ja auttaa myös puolisoa sopeutumaan […]

Lue artikkeli

Luonnosta ja vertaistuesta voimaa suruun –syöpään menehtyneiden läheisille

Kenelle? Kurssi on tarkoitettu syöpään menehtyneiden läheisille. Suositellaan henkilöille, jotka ovat menettäneet läheisensä viimeisen kolmen vuoden aikana ja menetyksestä on vähintään puoli vuotta. Mitä? Kurssilla etsitään yhdessä keinoja jaksamiseen ja käsitellään surua eri näkökulmista alustusten, pienryhmätyöskentelyn, erilaisten toiminnallisten menetelmien ja taideterapian avulla. Vertaistuki ja kokemusten jakaminen on kurssilla keskeistä. Luontoa ja luonnossa liikkumista hyödynnetään kurssin […]

Lue artikkeli

Kun syöpä ei parane- yksilökurssi

Kenelle? Syöpään sairastuneille, joiden sairaus ei parane. Mitä? Kurssin tavoitteena on antaa potilaalle ja hänen omaiselleen valmiudet ja tuki elää sekä selviytyä silloin, kun on todettu, ettei syöpä parane. Selviytyminen tarkoittaa henkistä ja fyysistä selviytymistä arjessa käyttäen hyväksi niitä tietoja ja taitoja, mitä he kurssilta saavat. Potilaan voimavarat ja ongelmaratkaisut asiakkaan näkökulmasta määrittää sen, miten […]

Lue artikkeli

Hyvinvoiva minä

Kenelle? Syöpään sairastuneille tai syövän sairastaneille henkilöille. Mitä? Kurssi on sinulle, joka haluat saada lisää tietoa liikunnan ja ravinnon merkityksestä omalle jaksamiselle. Kurssi auttaa löytämään itselleen jonkun konkreettisen hyvinvointia lisäävän ja vahvistavan asian erilaisten toiminnallisten harjoitteiden avulla. Saat myös vertaistukea, vahvistusta seksuaalisuudellesi ja minäkuvallesi sekä löydät mielekkään tavan rentoutua. Ohjaajat Sairaanhoitaja Liisa Kautto, Mikkelin neuvontapalvelu, […]

Lue artikkeli

Läheisensä syöpään menettäneiden kurssi

Kenelle? Omaisensa / läheisensä syöpään menettäneet Mitä? Erilaisten keskustelujen ja tekemisten kautta kurssilaiset huomaavat, että surua on monen laista ja kaikki käsittelee omaa menetystään eri lailla. Suru on normaalia ja surulle pitää antaa tilaa. Kurssilla saa vertaistukea ja voi puhua surusta/ menetyksestä ja muista tunteista suoraan luottamuksellisesti. Löydetään yhdessä auttavia keinoja oman arjen pyörittämiseen ja […]

Lue artikkeli

Reitti halki ristiaallokon -melontakurssi syöpään sairastuneille  

Kenelle? Sinulle, joka olet sairastanut syövän ja olet jo hyvin toipunut hoidoista. Kaipaat tukea omien voimavarojesi vahvistamiseen ja arjessa jaksamiseen. Haluat edistää hyvinvointiasi ja kuntoutumistasi mm. liikunnan avulla. Olet kiinnostunut melonnasta ja haluat oppia melomaan. Diagnoosisi saamisesta on kulunut mielellään jo vuosi ja jaksat osallistua kurssin päivittäisiin liikunta-aktiviteetteihin. Mitä? Tämä kurssi tarjoaa sinulle mahdollisuuden oppia […]

Lue artikkeli

Perhekurssi syöpään sairastuneille ja heidän perheilleen

Kenelle? Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa toinen vanhemmista on sairastunut syöpään ja heillä on alaikäisiä lapsia. Kurssi on tarkoitettu perheille, jotka ovat kiinnostuneita käsittelemään kurssin teemoja; henkinen selviytyminen ja voimavarojen löytäminen, ymmärryksen lisääntyminen perheenjäsenen (vanhempi) vaikean sairauden vaikutuksesta lapsen käyttäytymiseen jerheen hyvinvointia edistävät tekijät. Lapsille järjestetään ohjattua toimintaa vanhempien oman ohjelman aikana. Mitä? Vanhempien osalta […]

Lue artikkeli